Конференцията на страните- COP26, Глазгоу, Обединеното кралство

От 31 октомври до 12 ноември лидерите на близо 200 страни в света се събират на ежегодната конференция на ООН, наричана "Конференцията на страните" COP за справяне с промените в климата. Това е най-голямата среща на страните в света, която се провежда вече за 26-ти път, тази година в Глазгоу, Обединеното кралство, и показва колко важна е темата за климата за всички по света.
На нея лидерите на най-големите икономики и на всички страни поставят целите за справените с климатичните промени и предлагат решения, които касаят бъдещето на Земята и на всеки от нас. Борбата с климатичните промени засяга всички и затова всички страни трябва да вземат конкретни мерки да намалим покачването на глобалната средна температура с не повече от 2 градуса. Страните се Споразумяха в Париж през 2015 г. да направят всички възможно тя да не се повиши с повече 1,5 градуса. Последният доклад на ООН показва, че по-скоро вървим към сценарий за покачване на глобалната температура с 2,7% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г..

Това ще предизвика необратими последици за живота на живота на Земята и засилване на екстремните климатични явления, с които човечеството трудно ще може да се справи. Затова всяка страна трябва да вземе още по-сериозни мерки и да намали използването на най-големите замърсители на въздуха- използване на изкопаеми горива- въглища и газ.
Затова са необходими много средства особено за финансиране на новите технологии и ВЕИ в по-бедните и развиващи се страни, за които справянето с промените ще бъде най-трудно.