10% от глобалния БВП е от чиста енергия

Енергетика / Индустрия на фокус
Иван Стоянов
3563
article picture alt description

Източник: needpix.com

„Икономиката на чистата енергия оставя своя отпечатък върху световния БВП“. Това обясняват Лаура Кози, Тимур Гюл, Томас Спенсър и Питър Леви от Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитирани и публикувани на сайта Energypost.eu. Според доклада тя допринася за  10% от растежа на глобалния БВП през 2023 г., основно чрез три дейности: производство на чисти енергийни технологии, разгръщане на капацитет за чиста енергия и продажба на чисто оборудване.

Авторите представят задълбочени резултати за четири от най-големите икономики: САЩ, ЕС, Китай и Индия, които заедно формират две трети от световния БВП. Растежът на чистата енергия представлява около 6% от растежа на БВП в САЩ, около 20% от този на Китай, почти една трета от този на ЕС и почти 5% от този на Индия. От общия БВП чистата енергия представлява между 1% и 4% в тези четири големи региона през 2023 г. В световен мащаб 36 милиона работници са били наети във веригите за доставка на зелена енергия. „Секторът не само се разраства бързо, но значението му за икономиките по света ще продължи да нараства“, казват авторите.

Този тип енергия се придвижва към централно място в глобалната енергийна система – и с нарастването на нейното значение се появява нова световна икономика базирана на чиста енергия.

Зеленото електричество съставлява около 80% от новите добавки към световната електроенергийна система през 2023 година. Всеки пети продаден автомобил в света е електрически. В същото време глобалните инвестиции в производството на чиста енергия преуспяват, подкрепяни от индустриални политики и растящото търсене на пазара. Заетостта в сектора на чистата енергия надвишава тази във въглеводородния сектор през 2021 година и продължава да расте.

По този начин, правилното разбиране на нарастващата роля на чистата енергия в икономиката е от съществено значение за пълното разбиране на важността и движението зад енергийните преходи.

„Чистата енергия допринася за 10% от растежа на световния БВП през 2023 година. Според нашия анализ, тя е допринесла с около 320 милиарда щатски долара към световната икономика“, пишат авторите. За да се сравни - тази сума е повече от добавената стойност на световната аерокосмическа индустрия през 2023 година.

Тази оценка е базирана на първоначален анализ на три основни категории дейности в областта на чистата енергия:

Производство на чисти енергийни технологии: Инвестиции в производството на чиста енергия, които включват слънчева фотоволтаична енергия, вятърна енергия и производство на батерии.

Капацитет за чиста енергия: Инвестиции в разширяването на капацитета за производство на чиста електроенергия, като слънчева фотоволтаична енергия, вятърна енергия, ядрена енергия и съхранение на батерии, както и в развитието на електропреносните мрежи.

Продажба на чисто оборудване: Продажба на електрически автомобили и термопомпи

Информацията се базира на подробни данни, събрани и обработени от Международната агенция по енергетика (МАЕ) от първични различни източници. Експертите анализира данните представят задълбочени резултати за четири от най-големите икономики в света: Съединените щати, Европейският съюз, Китай и Индия, които заедно формират две трети от световния БВП.

САЩ

През 2023 година БВП-то на Съединените щати е нараснало с 2,5%. Важен принос за този растеж има чистата енергия: приетият Закон за намаляване на инфлацията и The Bipartisan Infrastructure Law (Закон за инвестициите в инфраструктурата и заетостта, бел. ред.) допринесоха за значително увеличение на инвестициите в производството на чиста енергия, а също и за значително увеличение на продажбите на електромобили. Следователно, растежът на чистата енергия представлява около 6% от общия растеж на БВП в най-голямата икономика в света през 2023 година. Този принос е сравним по мащаб с растежа на цифровата икономика, управлявана от изкуствен интелект в Съединените щати.

Китай

През 2023 година чистата енергия е допринесла с около една пета от растежа на БВП на Китай, който е 5,2%. Всички три оценени категории са отбелязали силен ръст, като най-голямото увеличение идва от инвестициите в капацитета за чиста енергия, следвани от продажбите на чисто оборудване, както и на електромобили. Разширяването на производството на чиста енергия представлява около 5% от растежа на БВП на Китай през 2023 година. Въпреки това, излишъкът от производствен капацитет в страната, особено в технологиите като батерии (където коефициентът на използване е около 30% през 2023 година), може да ограничи обхвата на този „двигател на растежа“ в бъдеще.

ЕС

В Европейския съюз  чистата енергия представлява почти една трета от растежа на БВП през 2023 г. - най-високият дял от всички оценени региони. Високите цели и политики на ЕС в областта на климата, като пакета Fit for 55 и предложения Закон за нулева промишленост, подкрепят инвестициите в производството на чиста енергия, които са се увеличили повече от два пъти между 2022 г. и 2023 г., движени по-специално от производството на батерии.

Индия

Индия беше най-бързо развиващата се голяма икономика през 2023 г., като БВП се увеличи с около 7,7%. Чистата енергия е допринесла с малко по-малко от 5% от растежа на БВП през 2023 г., предимно от инвестиции в нови слънчеви мощности. Междувременно политики свързани с производството, привличат инвестиции в нови производствени мощности за чиста енергия. През 2023 г. това остава относително малко като част от цялостната икономика на Индия, но интересът от страна на бизнеса и инвеститорите нараства.

Какъв е действителният дял от БВП?

През 2023 г. инвестициите и продажбите в чиста енергия представляват между 1% и 4% от общия БВП в четирите основни оценени региона – значителни дялове в контекста на тези големи и диверсифицирани икономики. Химическата промишленост представлява около 3% от добавената стойност в Индия и Китай. Следователно технологиите за чиста енергия, днес, вече осигуряват значителен принос към БВП в тези икономики .

Дял от общия ръст на инвестициите

Секторът на чистата енергия е допринесъл за значителен дял от общия ръст на инвестициите в цялата икономика в трегионите, подложени на анализ, през 2023 г. В случая с Китай - с 50% от ръста на общите инвестиции през 2023 г. 20% в Съединените щати. „На глобално ниво ние изчисляваме, че около 200 милиарда щатски долара са били инвестирани в производство на технологии за чиста енергия през 2023 г., което е увеличение от 75% спрямо предходната година. Това се сравнява с глобалните капиталови инвестиции в производството на полупроводници от около 170 до 250 милиарда USD годишно през последните години“, казват авторите на доклада.

36 милиона работници през 2023 г

Този анализ подчертава мащаба и тежестта на икономиката на чистата енергия. Това показва, че не само расте бързо, но и вече се е превърнало в мощна икономическа сила. С напредването на енергийните преходи значението на чистата енергия за икономиките по света ще нараства още повече.

Модернизирането на енергийните и промишлените системи за стимулиране на енергийните преходи изисква много големи инвестиции и трансформацията на огромни пазари. Той също така идва с много значителни предимства освен смекчаването на изменението на климата и намаляването само на замърсяването на въздуха. През 2023 г. 36 милиона работници са били наети във веригите за доставка на чиста енергия.

„И докато Китай все още води в инвестициите в производството на технологии за чиста енергия, други региони също бележат скок в проектите и инвестициите. Големият дял на една държава в този сектор повдига въпроси относно устойчивостта и разнообразието на глобалните вериги за доставка на технологии за чиста енергия, но също така в момента предоставя възможности за ускоряване на глобалната декарбонизация въз основа на изобилие от доставки на евтино оборудване за чиста енергия. Анализът подчертава значението на цялостната оценка на размера на икономиката на чистата енергия при разработването на енергийни, климатични и индустриални политики“, заключват авторите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия на фокус:

Предишна
Следваща