COP27-Международна годишна конференция на ООН по изменение на климата, Шарм ел Шейх, Египет

От 6 до 18 ноември 2022 г. в курортния град Шарм ел Шейх в Египет ще се състои 27-та поредна годишна Конференция на ООН по изменението на климата, известна като срещата на страните – COP27. Конференциите са климата са изключително важни, защото те събират световните лидери, но също и бизнес корпорации, фондове, неправителствени и граждански организации на едно място, които обсъждат и търсят решение на изключително важните теми за опазването на планетата във всяко кътче на света. 

Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата е подписана през май 1992 г., когато подписалите страни се споразумяват да намалят емисиите на парникови газове, за да предотвратят опасното човешко въздействие върху климатичната система. За да се постигне тази цел, всяка година от 1995 г. насам се провежда Конференция на страните COP, за да се договарят мерки, с помощта на които светът да овладее климатичните промени. 

Всяка среща за климата включва голям брой технически срещи и преговори за най-малките подробности относно реакциите на страните на климатичната криза, а резултатите са  Протокола от Киото от 1997 г. и Парижкото споразумение от 2015 г., които са най-важните споразумения за климата днес.