Форум „Инвестиции в устойчива енергия“: Националният фонд за декарбонизация: структуриране, оперативно управление, пазарно развитие

Това е 8-то поредното издание на форум „Инвестиции в устойчива енергия“, което този път ще е посветено на създаването на Националния декарбонизационен фонд. Събитието е част от серията кръгли маси, които се осъществяват в България със сътрудничеството на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Камарата на строителите в България, Българската стопанска камара, Националния доверителен екофонд, УАСГ, „Еконолер България“, Алианса за енергийна ефективност, Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ и общините Габрово и Столична.

Сред водещите теми са:

·         приоритетни области за функционирането на Националния фонд за декарбонизация. Източници на капитализация и привличане на частен капитал;

·         обновяване на жилищния сграден фонд: въвеждане на финансови инструменти и съобразяване с нуждите на уязвимите групи;

·         обновяване на публичния сграден фонд.

В събитието ще вземат участие представители на Европейската инвестиционна банка, Световна банка, Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Фонд на фондовете, Национален доверителен ЕкоФонд, Фонд ФЛАГ, общини, енергийни специалисти и неправителствени организации.

 

Кръглата маса ще започне в 09:00 ч. на 1 март в хотел „Астория Гранд Хотел“, София.