"Настояще и бъдеще на възобновяемите и нисковъглеродни горива"

Информационният портал 3E NEWS  и експертът по енергийна политика Славчо Нейков организират кръгла маса на тема:

"Настояще и бъдеще на възобновяемите и нисковъглеродни горива", 

която ще се проведе на 6 юни 2023 г. (вторник) от 10 до 13 часа в зала „ТРИАДИЦА“ на ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ.

В кръглата маса ще се включи служебният министър на енергетиката г-н Росен Христов.  За участие са поканени представители на държавни институции, бизнес организации, НПО, научни звена, експерти.

Основни акценти

В рамките на събитието ще бъдат обсъдени европейската и националната перспективи пред възобновяемите и нисковъглеродните горива. В този контекст дискусиите ще се концентрират върху следните основни теми: 

- Европейската политика за декарбонизация на транспорта – стратегически и юридически аспекти, добри практики от водещи страни членки на ЕС;

- Каква е перспективата пред възобновяемите и нисковъглеродни горива в България – поглед върху политиката и законодателството;

- Кои са водещите инициативи и иновационни подходи в областта на нисковъглеродните горива и пред какви проблеми се изправят?

Встъпителни изказвания

Освен от страна на държавни институции, встъпителни експертни изказвания по темите ще направят:

·        Lars Karlsson – експерт по възобновяеми и нисковъглеродни горива от фирма BioMOC Oy, Финландия;

·        Боян Рашев - управляващ партньор в Denkstatt;

·        гл. ас. Д-р Иван Илиев – БАН.

Организаторите споделят разбирането, че дискусията с всички участници е особено важна, поради което повече от половината времетраене на събитието е предвидено за нея. Модератор на събитието ще бъде Славчо Нейков.