Социологическо проучване за нагласите на обществото към развитието на ядрената енергетика в България

На 01 март 2023 от 10:00 часа в Представителството на Европейската комисия на ул. „Г.С. Раковски“ 124, София, ще бъдат представени резултатите от допитване на социологическа агенция "Тренд" относно нагласите към развитието на ядрената енергетика в България. 

Проучването е национално представително и изследва нивото на познание и заинтересованост относно ядрената енергетика, както и отношението към възможните сценарии за осигуряване на енергийна независимост в страната.  

Резултатите ще бъдат представени от агенция ТРЕНД в присъствието на енергийни експерти, представители и членове на БУЛАТОМ. Организатор на събитието е интернет порталът 3eNews.