Конференция: „Енергийна ефективност и употребата на възобновяеми източници в строителния процес" на Архитектурно-строителна седмица

Конференция: „Енергийна ефективност и употребата на възобновяеми източници в строителния процес: възможности за финансиране."

ПРОГРАМА

 

ПАНЕЛ 1: Енергийна ефективност и употребата на възобновяеми източници в строителния процес

 

14:00-14:10 Искра Михайлова – член на ЕП, зам.-председател на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент

Тема: Позиция на ЕП по промените в Директивата за енергийни характеристики на сградния фонд като най-нов и комплексен подход в реализацията на целите на Зеления пакт

14:10-14:20 МРРБ

14:20-14:30 Драгомир Цанев - изпълнителен директор, Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“

Тема: „Фактори за ускоряване на процеса на дълбоко енергийно обновяване на сградния фонд в България“.

14:30-14:40 инж. Йордан Николов -  изпълнителен директор „Българска асоциация на изолациите в строителството“ 

14:40-14:50 Представител на УС на КСБ

Тема: Енергийно ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради

14:50-15:00 Ивайло Алексиев - изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие

 

ПАНЕЛ 2: Възможности за финансиране и инструменти за интегриране на иновационни решения в строителния процес

 

15:00-15:10 Стоян Ставрев – управител на „Българска консултантска организация“ ЕООД

Тема: Финансови инструменти по линия на ЕИБ фондове за градско развитие

15:10-15:20 София Касидова – директор „Стратегически анализи и развитие“ в Българска Банка за Развитие

Тема: Гаранционни механизми при пазарен принцип

15:20-15:30 Фонд на фондовете

15:30-15:45 Веро Дигитал Инфрастръкшън

Тема: Разработка и внедряване на софтуерни решения и продукти за оптимизация на строителния процес

Конгресен център, зала Витоша в Интер Експо Център

Събитието е част от съпътстващата програма на изложението Архитектурно-строителна седмица 29 март-1 април

Повече информация за програмата на изложението ТУК.