Съветът на ЕС и Парламентът постигнаха споразумение относно първите правила за ИИ в света

Икономика / Индустрия на фокус , Свят , Технологии
3E news
2463
article picture alt description

източник: Съвет на ЕС

След 3-дневни „маратонски“ разговори председателството на Съвета и преговарящите на Европейския парламент постигнаха временно споразумение по предложението за хармонизирани правила за изкуствения интелект (ИИ), така наречения закон за изкуствения интелект. Проектът на регламент има за цел да гарантира, че системите с ИИ, пуснати на европейския пазар и използвани в ЕС, са безопасни и зачитат основните права и ценностите на ЕС. Това забележително предложение също има за цел да стимулира инвестициите и иновациите в ИИ в Европа.

„Това е историческо постижение и крайъгълен камък за бъдещето! Днешното споразумение ефективно адресира глобално предизвикателство в една бързо развиваща се технологична среда в ключова област за бъдещето на нашите общества и икономики. И в това начинание ние успяхме да поддържаме изключително деликатен баланс: насърчаване на иновациите и навлизането на изкуствения интелект в цяла Европа, като същевременно напълно зачитаме основните права на нашите граждани.", коментира Карме Артигас, испански държавен секретар по цифровизацията и изкуствения интелект

Законът за ИИ е водеща законодателна инициатива с потенциал да насърчи разработването и внедряването на безопасен и надежден ИИ в единния пазар на ЕС, както от частни, така и от публични участници. Основната идея е да се регулира изкуственият интелект въз основа на способността на последния да причинява вреда на обществото, като се следва „базиран на риска“ подход: колкото по-висок е рискът, толкова по-строги са правилата. Като първо законодателно предложение от този вид в света, то може да постави глобален стандарт за регулиране на ИИ в други юрисдикции, така, както това направи GDPR, като по този начин насърчава европейския подход към технологичното регулиране на световната сцена.

„Това е историческо постижение и огромен крайъгълен камък към бъдещето! Днешното споразумение ефективно адресира глобално предизвикателство в една бързо развиваща се технологична среда в ключова област за бъдещето на нашите общества и икономики. И в това начинание ние успяхме да поддържаме изключително деликатен баланс: насърчаване на иновациите и навлизането на изкуствения интелект в цяла Европа, като същевременно напълно зачитаме основните права на нашите граждани."

Карме Артигас, испански държавен секретар по цифровизацията и изкуствения интелект

Основната идея на Законът за ИИ е да се регулира изкуственият интелект въз основа на способността на последния да причинява вреда на обществото, като се следва „базиран на риска“ подход: колкото по-висок е рискът, толкова по-строги са правилата.

Споразумението забранява манипулиране на когнитивното поведение, нецелевото събиране на лицеви изображения от интернет или от охранителни камери, а също и системите за социално оценяване или за биометрична категоризация с цел намеса в политическите, религиозните, философските вярвания и убеждения, сексуалната ориентация и расовата принадлежност.

Потребителите ще имат правото да подават оплаквания и да получават подробни обяснения, докато за нарушителите на разпоредбите ще има глоби от 7,5 милиона евро до 35 милиона евро.

Очаква се новото законодателство да влезе в сила в началото на следващата година, след като двете страни го ратифицират официално. То ще започне да се прилага две години след това.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия на фокус:

Предишна
Следваща