Дискусионна среща „Кметовете говорят“ в Габрово- ИНОВАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ

Дискусионна среща "Кметовете говорят" -  ИНОВАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ ще се състои на 10 и 11 юли в Габрово. Тя се организира от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и общинската мрежа на кметовете Екоенергия, а 3eNews е медиен партньор на събитието.

Основната тема на 10 юли ще бъде ролята на местните власти за внедряване на иновативни решения за устойчива енергия. Ще бъде разгледана важността на интегрирания план в областта на енергията и климата за внедряване на иновации за устойчива енергия. 

Участниците ще коментират ролята на обществените поръчки - бариера или помощ при иновации в общинските проекти.

На 11 юли местните власти ще представят решения за устойчива енергия. Какви са добрите местни практики и какво може да бъде направено?