Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 13 септември се повишава с 0.95%

Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 13 септември 2023 г. е 62.97 лв. за MWh.

Изтъргуваният обем е 72 913 MWh.

Стойността се повишава с 0.95 % спрямо отчетените 62.38 лв. за MWh с ден за доставка 12 септември 2023 г. и изтъргуван обем от 76 374 MWh.

В сегмента пазар „в рамките на деня“ на 12 септември изтъргуваният обем е 2 065 MWh при постигната цена от 62.43 лв. за MWh.

Стойността се повишава с 2.01 % в сравнение с регистрираните 61.20 лв. за MWh на 11 септември и изтъргуван обем от 13 159 MWh.

Референтната цена към публикуването е 62.97 лв. за MWh.