ЕИБ: Страните от Централна и Източна Европа се нуждаят от близо 8 млрд. евро инвестиции в нисковъглеродни технологии всяка година до 2030 г.

Енергетика / Индустрия на фокус , Свят
Иван Стоянов
4235
article picture alt description

Източник: ЕИБ.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) публикува обширно изследване, изготвено от работна група на Виенската инициатива относно изменението на климата и финансирането на „чисти“ проекти. Докладът предоставя ценни заключения и препоръки за справяне със сложността на рисковете от изменението на климата и насърчаването на устойчиви финансови практики в Централна, Източна и Югоизточна Европа (CESEE).

Проучването подчертава значителното въздействие на ограничената наличност на екологични, социални и управленски данни в страните от региона, което намалява способността на банките да управляват ефективно рискове по подобен тип проекти и подкопава ефективния пруденциален надзор.

Още по темата

„Докато големите корпорации в рамките на Европейския съюз успешно се адаптираха към строгите изисквания за разкриване на информация и отговарят на нарастващите изисквания на екологичните, социалните и управленските стандарти, компаниите —  микропредприятията и малките и средни такива (МСП), които преобладават в региона, често не разполагат с необходимата информация, за да разберат климатичните и финансовите рискове, пред които са изправени“, се казва в доклада.

Вицепрезидентът на ЕИБ Амброаз Файол казва, че документът подчертава критичната роля на финансовия сектор за стимулиране на прехода към по-устойчива икономика и постигане на целите на Европейския съюз за зелен преход. „Координираните усилия за отключване на потенциала на устойчивото финансиране в региона на CESEE са от решаващо значение за стимулиране на устойчивото развитие. Като климатична банка на ЕС, ЕИБ е изцяло ангажирана с предоставянето на постоянна подкрепа на бизнеса и улесняването на прехода към възобновяеми ресурси“, посочва той в свое изказване.

„Дъщерни дружества на големи корпорации, в държавите членики, биха могли да действат като катализатори в развитието на устойчиво финансиране в CESEE, отразявайки най-добрите практики от техните родни страни, при условие че банките прилагат свои рамки за управление на риска към тези дъщерни дружества“, казват от ЕИБ.

Освен това докладът разглежда ключови регулаторни и надзорни въпроси, като подчертава необходимостта от стабилен надзор и стрес тестове на дейностите на банките, свързани с климатичните рискове. Докладът се задълбочава и в декарбонизацията на промишлените сектори и сградите, със специален акцент върху електроенергийния сектор. Той идентифицира инвестиционните бариери, регулаторните сложности и възможностите за финансиране за улесняване на зеления преход в CESEE. Делът на възобновяемите енергийни източници в търсенето на електроенергия, например, се очаква да нарасне от около 30% днес до 50% до 2030 г. и до 75-85% до 2050 г. Страните от CESEE се нуждаят от приблизително 8 млрд, евро инвестиции в нисковъглеродни технологии на година до 2030 г.

„Докладът предоставя пътна карта за страните от CESEE да приведат финансовите си сектори в съответствие с принципите на устойчивост“, добавя главният икономист на ЕИБ Дебора Револтела. „Преодоляването на пропуските в данните в цяла Европа е наложително за подобряване на сравнимостта и ефективно справяне с предизвикателствата чрез разработване на необходимия капацитет и финансови стратегии ”, заключват от банката.

____________________________________________________________________________________________________

Бъди част от разговора за по-зелено бъдеще >>

В Green Transition Forum 4.0 ще участват политици от ЕС, държавни глави, министри и депутати, които формират политиките и позициите на ЕС и конкретно на Централна и Източна Европа - регион с уникални икономически и екологични предизвикателства. На конферентната сцена ще излязат трима представители от най-високото равнище в ЕК - заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович (Европейски зелен пакт) и еврокомисарите Никола Шмит (Работни места и социални права) и Илиана Иванова (Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж).

Заедно с тях корпоративните лидери ще получат възможността да споделят вижданията и стратегиите си за прехода към нисковъглеродна индустрия, въздействието върху бизнес моделирането и визията. Изтъкнати учени, изследователи и лидери на мисълта ще свържат науката, политиката и практиката за постигане на нулеви нетни икономики и глобален преход. Иноватори и визионери ще представят революционни технологии и ще предефинират индустриалните стандарти, а популярни експерти ще прокарат нови пътища, по които да се преодоляват различията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия на фокус:

Предишна
Следваща