НАЧАЛО » Събития » Конференция „Климатичните промени и сигурността – гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата“

Конференция „Климатичните промени и сигурността – гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата“

от: 19/10/2020 00:00
до: 20/10/2020 00:00

Софийски форум за сигурност отправя покана за участие в конференция на тема „Климатичните промени и сигурността – гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата“, която ще се проведе на 19-20 октомври, 2020 г. в Централния военен клуб в София.

Защо да участвате в конференцията на 19 и 20 октомври 2020?

Чрез иновативни методи за учене и комуникация участниците ще могат да: 

- научат повече за климата и климатичните промени и политиките в тази сфера;

- разберат какви са влиянията на климата върху различните сфери на живота;

- узнаят как те самите могат да влияят върху решенията, отнасящи се до климата;

- разговарят с хора, взимащи решения в областта на климата и климатичните промени;

- да изкажат мнение по въпросите на климатичните промени и техния глас да бъде чут;

- подобрят своите комуникационни и презентационни умения;

- разберат повече за работа в екип;

- се запознаят с интересни хора от държавната администрация и академичните среди;

- получат сертификат YOUTPASS, в който ще бъда посочени придобитите умения и знания. Сертификатът е признат във всички европейски държави.

- установят нови приятелства и познанства

   и още много други…

Какви са условията за участие?

Участниците трябва да са мотивирани да научат повече за климатичните промени, да имат желание да активно да участват в двата дни на конференцията и да се включат в ролевите игри и дискусиите. Те трябва да имат навършени 18 години и да не са навършили 30 години към 19 октомври 2020.

Селектирането на участниците ще се извърши на базата на оценка на мотивацията на кандидатите. По-рано подалите апликационните форми ще имат предимство. 

Как да кандидатствате за участие в конференцията?

Всеки кандидат трябва да попълни и изпрати «Апликационна форма» (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda5rQHL3LoMNqTj4a9N6uLatCnGzXMhfn7Xq6axOp7j3TK5g/viewform) и да изрази мотивацията си за участие, която може да бъде във вида на мотивационно писмо /до 150 думи/ или видеоклип /до 15 секунди/.

Десетте най-добри мотивационни писма или видео-клипа ще бъдат отличени с предметни награди и грамоти.

 

Срок за кандидатстване – до 15 октомври 2020. Местата за участие са ограничени предвид изискванията за превенция на КОВИД-19.

Моля, попълнете анкетата за познания и нагласи във връзка с климатичните промени https://www.questionpro.com/t/AROO6ZjFHD

Актуална информация за проекта, програмата на конференцията и възможностите за участие могат да бъдат намерени на страницата на Софийски форум за сигурност на www.sofiaforum.bg

За контакти по въпроси, свързани с конференцията, youth@sofiaforum.bg или на Моб. 0887700458.