EMI Media Club

Институтът за енергиен мениджмънт организира EMI Media Club. На него ще присъстват председателят на Управителния съвет Славчо Нейков, Иванка Диловска, член на УС и Калоян Стайков, главен икономист на ЕМИ.

Събитието ще се проведе в Хотел Балкан, гр. София.