Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход


През последните месеци, в условията на енергийна криза и предстоящите дебати около прилагането на пакета “Fit for 55”, темата за Зеления преход към нисковъглеродна икономика отново е на преден план в Европа и в България.

За страната ни, която е сред най- зависимите от изкопаемите горива в ЕС, това е решаващ момент и най-вече перспектива за модернизация и иновации, не само за енергийния сектор, но и за българската икономика като цяло. Ето защо фокусът на събитието ще бъде насочен върху възможностите и финансовите стимули за регионите и индустриите с високо-въглеродна дейност.

Във второто поредно издание на Green Transition: Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход, продължаваме успешния ход на идеята, чиито основи поставихме още през миналата година, защото консенсусът какво и как да направим между континентите, страните и регионите, между хората на Земята, ще е най-трудната задача пред това поколение. А и пред тези, които идват. Но и единственият език, на който можем да говорим с тях.

На 10 юни, 2022 година ще ви срещнем с ключови личности, които се вълнуват от тази тема и ни подкрепят и отново казваме „Добре дошли“ на всички модерно мислещи и съвременни хора, всички онези, които планират бъдещето на децата си и стимулират непрекъснатото развитие и прогрес, но винаги в тотална хармония с природата! Продължаваме този важен обществен разговор сега, за да бъде Зеленият преход честен, разбираем и справедлив, споделят организаторите Dir.bg и 3eNews.