fb
България ще има стратегия за преход към кръгова икономика
fb
25-02-2020
До края на годината страната ни ще разработи национална стратегия за преход към кръговата икономика. Това стана ясно по време на заседание на Комисията по околната и водите в парламента. В момента 90 на 100 от отпадъците се депонират, което твърде бързо препълва сметищата, алармират от екоминистерството. Европейското законодателство задължава страната ни до 2034-та година да депонира едва 10 процента боклук, а с останалите отпадъци да се създава енергия и суровина за ново производство. Европейската комисия задължава страната ни да изгаря около 25 на сто от отпадъците с цел генериране на енергия. Според екоминистъра Емил Димитров това е най-добре да се случва в София: "Софийските отпадъци имате едно национално турне. Те пътуват едните към Враца, други към Сливен, доскоро и към Бобов дол. Голям проблем е, че в София все още няма такава мощност, защото трябва да има. Тя ще реши проблем на половин България". Остава неразрешен проблемът с площадките за съхранение на отпадъци, чийто брой достига 5000, допълни Димитров, цитиран от БНР. В момента се раздават на килограм. Има и голи поляни, където няма ток и вода и изведнъж се оказа, че те могат да третират много отпадъци. Трябва да пристъпим към закриването на такива обекти", заяви министърът.. За проблема с вноса на отпадъци, Димитров коментира: "Хубаво било да не внасяме от чужбина, а да горим само наши. Цялата рециклираща индустрия пък е обвързана с това да изнася в чужбина. Хайде, затворете я границата. Хубаво било да горим наши. Хубаво, ама нека да създадем условия, ние да го произведем този RDF,който да го отнесем в тези предприятия".
fb
Международни ЕЕ борси: OPCOM затвори при цена за базова енергия от 38,94 евро за мвтч
fb
25-02-2020
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена за базова енергия от 38,94 евро/мвтч. Това сочат данните на борсата за 25 февруари 2020 г. Цената за пиковата енергия е 41,62 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 36,25 евро/мвтч. Най-високата цена от 50,97 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч – 26,36 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 80 943,4 мвтч. При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 25 февруари е 38,94 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се търгува за 41,62 евро/мвтч. От борсата там не предоставят данни за цената на извънпиковата енергия. Най-високата цена от 50,97 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч – 26,36 евро/мвтч. Търгуваните обеми пък ще бъдат 69 036,9 мвтч. Базовата цена на електроенергията за 25 февруари на Словашката и Чешка енергийна борса е 30,84 евро/мвтч. Пиковата енергия в Словакия и Чешхия ще бъде 40,83 евро/мвтч. На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 25 февруари е 28,64 евро/мвтч, а пиковата енергия е 36,61 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 75 270,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената след 20 ч и тя ще е 39,68 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 9,10 евро/мвтч. На Германската енергийна борса цената за базова енергия ще 24,10 евро/мвтч на 25 февруари. Пиковата цена пък ще е 28,82 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 652 523,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената след 20 ч и тя ще достигне 39,49 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 7,03 евро/мвтч.
Алтернативна гледна точка: Политиците и факторите определящи циклите на климатичните промени
fb
25-02-2020
На Конференцията на ООН за жизнената среда на човека в Стокхолм, 1972 г. международната общност се събра за първи път, за да обсъди нуждите на глобалната среда и устойчивото развитие. Създадена бе Програмата на ООН за околна среда - UNEP. От тогава до днес темата се моделира, насочи се срещу завишаването на средната температура на Земята и се концентрира върху климатичните промени. Определени корпоративни сили, преследвайки користни интереси, сътвориха мита за предстоящ климатичен апокалипсис. Широко мащабна и богато финансирана от тях пропаганда създаде глобална страхова психоза за фатални промени на климата. Чрез псевдонаучни теории основани на неверни, манипулирани статистически данни се сатанизира въглеродният диоксид в атмосферата като основен причинител на критичните климатични промени. Дълги години докладите по изменението на климата в ООН се движеха между крайностите – отрицание и възхвала. След това постепенно науката започна да следва логиката на политическата и бизнес целесъобразност, защото зад високите цели за намаляване на въглеродните емисии, стоят конкретни бизнес интереси и геополитика. С течение на времето, финансирането на научните изследвания върви почти изключително в полза на тезите, които доказват и подкрепят основната мантра – климатът се променя и това е свързано с човешките дейности – енергетика, индустрия, селско стопанство и бит. За основен причинител на тези промени бе набеден въглеродния диоксид, който се емитира от тях. Към ООН бе създадена Междуправителствена комисия по изменението на климата. В нея са привлечени учени от различни страни, на които целево е възложено да докажат от името на световния научен елит, че изменението на климата се дължи на въглеродния диоксид. Но научните обяснения на основните фактори и сложните взаимодействия между тях, които предизвикват промените на климата през различни по времетраене периоди, под натиска на тази комисия са потискани, игнорирани и скривани от вниманието на широката общественост. Но примерите за цикличния характер на промените в денонощен, тримесечен, годишен и многогодишен аспект са много. Силите, които ги причиняват са комплексни и си взаимодействат с положителни и негативни последствия за обитателите на планетата. Те са както от земен ,така и от около земен характер, от близки и далечни космически сили и явления. Наблюденията и знанията върху циклите с период в рамките на един човешки  живот или на няколко поредни поколения са намерили трайно практическо приложение в бита. Те се предават от поколенията и са залегнали в учебници и инженерни справочници. С тях се съобразяват специалистите от различни професии. Така например многогодишният житейски опит е установил някои от климатичните цикли, които са влезли в хидроинженерната практика. В нея са въведени понятията за двадесет годишна, стогодишна и хилядагодишна дъждовна вълна. Те се прилагат при изчисляването и оразмеряването на отговорни строителни съоръжения, като язовирни стени, предпазни открити и  подземни канали, дюкери, мостове над реки и други отговорни дълговременни съоръжения с цел да поемат и пропуснат големи количества дъждовни води и такива от топящ се сняг, които се случват един път на двадесет, сто или хиляда години. Преоразмеряването на тези съоръжения е съобразено и със сеизмологията на съответния регион и гарантира сигурността им, здравето и живота на хората при извънредни, екстремни, сеизмични и климатични събития. То е наложено в съответствие с натрупания хилядолетен опит на човечеството, преживяло многобройни природни бедствия, предизвикани от цикличните климатични промени от времето на библейския Всемирен потоп, който е настъпил след 40 денонощия непрекъснати проливни дъждове, а водата се е издигала над земята сто и петдесет дни. (Първа книга Мойсеева – Битие, глави 6, 7, 8 и 9). Апокалиптичното събитие, останало в преданията, се е случило преди хиляди години, когато човешката популация на Земята не е била толкова многолюдна и не може да й се вмени вина, че го е предизвикала с житейските си дейности. Древни писмени паметници в Индия, от древния Вавилон и Шумерия, от различни исторически периоди, описват подобни катастрофални наводнения. Тези екстремни климатични явления се проявяват и днес. Те са свидетелство, че предизвиканите наводнения в Западна Европа от проливните дъждове в началото на тази година не се случват за пръв път. През август 1342 г. подобни дъждове заливат цяла Европа, наводненията влизат в историческите хроники и учебниците по метеорология като най-разрушителния потоп в историята на цивилизацията. На 10 август същата година  водата помита Юдитовия мост - предшественика на Карловия мост в Прага. Апокалиптичното събитие е 400 години преди началото на европейската индустриална революция. Водещи учени обясняват циклите на климатичните промени като следствие преди всичко от периодични влияния на мощни сили и лъчения от близкия и от далечния Космос върху Земята. Ще се опитам да обясня по възможно по-достъпен начин механизма на някои от тези космически влияния. На първо място е денонощното влиянието на Луната, най-близкото космическо тяло до Земята. По своите размери тя е нищожно малка на фона на безкрайния Космос. Въпреки това тя оказва съществено влияние върху някои земни процеси благодарение на гравитационното си поле. Приливът е периодично настъпателно движение на океанската и морската вода към сушата, а отливът е периодичното й отстъпателно движение от сушата под влияние на Луната и Слънцето. Причината за тяхната поява са различните стойности на гравитационното поле в противоположните части на Земята. Тази страна на Земята, която е по-близко до Луната, се притегля с по-голяма сила в сравнение с отдалечената от Луната страна. Земята се завърта около оста си веднъж в денонощието, следователно всяка точка от планетата преминава два пъти през прилив и два пъти през отлив за 24 часа или на всеки 6 часа се редуват приливи и отливи. Схематично  нехомогенното гравитационно поле на Луната на повърхността на Земята е показано на снимка 2. Слънцето също допринася за цикличността на приливите и отливите, но с много по-малък ефект. Те са най-значителни по време на новолуние и пълнолуние, когато Луната, Земята и Слънцето са на една линия и ефектът от Слънцето и Луната се наслагва. По това време се засилва и вероятността от земетресения, понеже разликите в гравитационното привличане влияят не само на моретата и океаните, но и на твърдата земя. Повдигането на нивото на океаните е около 1 метър над средното, което означава, че между прилив и отлив разликата е обикновено 2 метра. По същия начин, когато слънчевата активност е ниска, нивото на морето се повишава в северните и южните високи географски ширини близо до полюсите и нивото на водата намалява в среден период от време в екваториалната зона. (Wysmuller, Mörner, Corbyn, Assunçao). Движението на океанското ниво нагоре и надолу въздейства върху огромни маси от атмосферата и предизвиква движението на определени въздушни потоци към сушата и обратно, и влияе на метеорологичната обстановка в крайбрежните региони в денонощен аспект. Земната ос, около която Земята се върти и описва пълен кръг за 24 часа е наклонена спрямо плоскостта на орбитата, която описва нашата планета около Слънцето. Наклонът на оста е 23,45°. Той се запазва един и същ в различните части на земната орбита – ефект, определящ цикъла на земните сезони в годишен аспект. В едната половина на орбитата оста е наклонена в посока към Слънцето. Тогава северното полукълбо е близо до Слънцето и е лято, защото получава повече светлина отколкото южното, където е зима. В другата половина, оста е наклонена в посока, обратна на Слънцето, южното полукълбо е по близо до Слънцето и получава повече светлина  и там е лято, а в северното полукълбо е зима. Това определя климатичните цикли на Земята в интервала на една година, времето, за което тя прави пълна обиколка около Слънцето. Наклонът на земната ос води до бавно изменение на настъпването на сезоните спрямо положението на Земята по нейната орбита. Климатът на планетата зависи и от ексцентрицитета на земната орбита – колкото е по-голям той, толкова по-резки изменения на климата могат да настъпят. Периодично сложните процеси, които са в непрекъсната развитие в слънчевото тяло, се активират /снимка 3/. Тези периоди се проявяват приблизително през 11 години и се характеризират с многократно увеличаване на слънчевата радиация. Тя достига до нашата планета. Заредени частици с висока енергия навлизат в земната магнитосфера, която обгръща цялата планета и ни пази от слънчевата и космическата радиация, както и от други вредни влияния от космоса. Ако земното магнитно поле отслабне, то ще се увеличи количеството слънчева радиация, която достига до земната повърхност и ще предизвика повишаване на температурата й. Земното магнитно поле се дължи на върте ливото движение на разтопената магма в сърцевината на планетата ни. То е сменяло полярността си няколко пъти през около 250 000 години. През последните години учените алармират за драстично намаляване на неговата сила, като Северният магнитен полюс се придвижва със скорост 40 – 50 км/годишно от северното крайбрежие на Канада към Сибир, Русия. Магнитното поле е едно от най-важните фактори за съществуването на живот на нашата планета. От него зависят метеорологичните условия, сезони, миграцията на животните, реколтите. Свързано е директно и със земетресенията и други природни бедствия.  Геомагнитните бури са производни на активизацията на слънчевите процеси. Предизвиква ги енергията на плазмените потоци, която е по-голяма от максималната енергия на частица, която може да бъде спряна от земното магнитно поле. Частици с такава енергия биват излъчвани от Слънцето при явления като коронарни изхвърляния на маса или от поток бърз слънчев вятър, който идва от коронарни дупки. Такива бури, причинени от коронарни изхвърляния на маса се наблюдават, когато сме по-близо до максимума на слънчевата активност, а потоците бърз слънчев вятър, доминират потока високо енергийни заредени частици в периодите, близо до минимума на слънчевата активност. Върху климата на Земята влияе  както електромагнитната слънчева радиация, така и корпускулярната радиация от слънчев и галактически характер. Не пряко, косвено участващи между слънчевите и климатичните параметри са така наречените геомагнитни индекси, характеризиращи вариациите на геомагнитното поле. Слънчевите промени в излъчването засягат климата главно чрез взаимодействието на слънчевия вятър с магнитосферата на Земята. Цикличните промени в емисиите на слънчевия вятър генерират съответно промени в скоростта на въртене на Земята. Това влияе не само на атмосферната циркулация, но също така и на теченията на водните маси в океана. Тъй като водата на океана е с много висок температурен капацитет, промените в океанската циркулация оказват силно влияние върху регионалния климат и на сушата. Друг съществен фактор, който влияе върху земния климат са космически лъчи идващи от други галактики. Те увеличават аерозолите в атмосферата чрез каскада физически процеси. Галактическите космически лъчи, както и слънчевите лъчи, които са свързани с изригвания, причиняват увеличаване на аерозолите в атмосферата на Земята, които водят до повече облаци. Облаците пък причиняват два ефекта – от една страна повече дъждове, от друга страна, като има повече облаци, се увеличава обратното отразяване на светлината, която пада върху повърхността на Земята, тоест връща се, не стига до Земята. А инфрачервените лъчения от Земята се отразяват обратно към нея. Така през зимните нощи липсата на облаци определя силното понижение на приземните температури и голямата разлика с тези през следващите ги безоблачни и слънчеви дни /снимка 4/. Слънчевата система е съставена от осем планети: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. В различни фази от движението си по своите орбити около Слънцето, те се подреждат в различни конфигурации, които упражняват гравитационни влияния по между си.  В Слънчевата система проникват космически лъчи, радиация и гравитационни сили от слънца извън нея. Тя е част от галактиката Млечен път и се движи по определена траектория, като периодично попада под въздействието на други слънчеви системи, които са много по-големи от нея. По някои изчисления тя се намира между 25 000 и 28 000 светлинни години от галактическия център. Движи се със скорост от 220 км/s по орбитата си около този център и извършва едно пълно завъртане за 226 милиона години. Слънчевата система се движи и спрямо Галактическата равнина, като периодично изскача над равнината на диска или потъва под нея. Траекторията на това движение наподобява синусоида, която пресича равнината веднъж на 33 милиона години, а всеки период трае около 65 милиона години. Самата галактика Млечен път се движи в безкрайния Космос по някаква траектория, като попада под влиянието на други галактики. Процесите в тези необятни простори са в непрекъснато развитие и взаимодействие. Раждат се и умират гигантски слънца. Появяват се и изчезват черни дупки, при което се излъчват или поглъщат огромни количества енергия под формата на мощни радиоактивни, електромагнитни и други лъчения. Те се наслагват и усилват или взаимно се отслабват, но тяхното влияние, както и това на гравитационните сили достигат до Слънчевата система и до нашата планета. Периодичността им е многократно по-дълга от продължителността на един човешки живот и затова липсват исторически сведения, как въздействат върху цикличността на климатичните промени на Земята. Предвид гореизложеното е много трудно да се определят конкретните сили, които предизвикват климатичните промени вълнуващи човечеството през последните години. Користни корпоративни и геополитически интереси последователно игнорират научните обяснения. Те тенденциозно внушават страх от предстояща климатична катастрофа, предизвикана от въглеродният диоксид, който емитират въглищните ТЕЦ, индустрията и селското стопанство в атмосферата. Те го определят за основен фактор, причиняващ климатичните промени. Неправителствени организации и новосъздадени „зелени” политически партии станаха носители и пропагандатори на така наречените иновационни „зелени” идеи. Те настойчиво лобират в полза на възстановяемите енергийни източници на базата на слънчевата и вятърната енергии. За съжаление „здравите европейски, зелени сили” надделяха над здравия разум.  Шарл Мишел - председател на Европейския съвет  и Урсула фон дер Лайен - председател на Европейската комисия се оказаха ревностни ВЕИ-лобисти. По време на 25-та Конференция на ООН в Мадрид през декември миналата година те заявиха амбицията си Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Обявиха се за „зелена революция”, която да противодейства на изменението на климата и същевременно,  да подкрепя създаването на работни места, иновациите и високото качество на живот. Европейският пионерски ентусиазъм  и призиви бяха посрещнати по-скоро равнодушно от най-големите замърсители на планетата. За разлика от предишните конференции организаторите останаха разочаровани. Руският президент Владимир Путин оцени обявената „зелената революция” като „харакири” над европейските енергетика, икономика и бъдещата им конкурентна способност. САЩ се оттеглиха демонстративно от Парижкото споразумение. Във формалното съобщение към ООН американският държавен секретар Майк Помпейо подчертава, че споразумението е "несправедливо икономическо бреме" върху икономиката на Съединените щати. Австралия, която е най-големият износител на въглища в света, няма намерение да ограничи добива на въглища и експорта им. Канада, Индия и Бразилия останаха резервирани към предлаганите текстове за решения. Индийските и Китайските представители учтиво се усмихваха, клатеха глави без да поемат някакви ангажименти относно намаляването на емисиите на СО2. Китай е най-големият замърсител в света, произвеждащ повече от една четвърт от промишлените парникови газове на планетата и залива световните пазари с евтина промишлена продукция. В момента Индия произвежда най-много парникови газове, което означава, че страната е готова да надмине Китай като водещ замърсител на планетата. Двете страни емитират над 50% от количествата СО2 в света. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че е много разочарован. Но за разлика от него тези държавни ръководители мислят прагматично и осъзнават отговорността си пред своите сънародиници. Опазването на чистотата на въздуха поставят на втори план в зависимост от сигурността на енергетиката и икономическия просперитет на страните си. Първостепенна цел за тях е повишаване благосъстоянието и социалната сигурност на жителите на ръководените от тях държави, а преходът към „зеленото” бъдеще ще бъде плавен и подчинен на главната цел. Какъв ще бъде изборът на малка и бедна България? Тя има прекрасна природа, благодарение на която е въглеродно  неутрална и зелена. Затова ние - българите имаме пълното основание да не искаме, да сме „зелени и бедни”. Искаме да сме богати и след това „зелени”!    
Държавата поема нов дълг от 200 млн. лв. с емисия държавни ценни книжа
fb
24-02-2020
Дълг от нови 200 милиона лева се очаква да бъде изтеглен с емисия от държавни ценни книжа, става ясно от обявения от БНБ аукцион. Предлаганите книжа са със срочност 10 години и половина. От началото на годината това е четвърто предлагане, като до момента емисиите са с рекордно ниска доходност. Досега на вътрешния пазар е изтеглен 600 млн. дълг при ограничение от 2,2 млрд. лв. в държавния бюджет за годината.
fb
Български електромобил хит за туристите в Eвропа
Туристи ще разглеждат европейски столици с български еко автомобили на три и четири колела, произведени в Русе. Първият български производител на автомобили SIN Cars ще представи разработките си на автомобили за разходка на туристи - електрическа триколка(Рикша TUK TUK) и четириколесен открит автомобил на най-престижното автоизложение в света. Премиерата на eлектрическите модели E-TUK Ruse 500 и L City Sun e след броени дни на щанда на българската компания в Женева, където ще бъдат демонстрирани последните новости в автомобилната индустрия от цял свят. Освен за разходки на туристи, на базата на многофункционалната платформа Sin Cars предлага и L City Utility, който е специално разработен за куриерски доставки и транспорт в големите градски центрове. Редица европейски компании вече проявяват интерес към sightseeing автомобилите, които предлагат 360 - градусова гледка. Триколката е разработена по поръчка на френската компания Mondial Tuk Tuk и ще бъде ексклузивно произвеждана за тях. В първата си година най-малко 50 от българските електрически триколки ще разхождат туристи из Европа. Автомобилът L City Sun  e първият в света с подобни размери и хомологация М1, предназначен за движение по пътищата и разработен предимно за превозване на туристи от и до хотели, разглеждане на градски забележителности или просто за разходка. L City Sun има 8 + 1 места и e единствен по рода си в света. Това е петото участие на русенската компания на най-лъскавото автоизложение в света. И този път SIN Cars няма да изневери на имиджа си и ще покаже бутиков суперавтомобил - SIN R1 650 e нова, ексклузивна разработка, сглобена в Италия с ново управление на скоростната кутия. Суперколата развива до 300 + км/ч и ускорява до 100 км/ч за по-малко от 4 секунди. Новостите в уличния вариант на SIN R1 са от технически до фин интериор, изработен от една от най-добрите италиански компании за дизайн. Миналогодишната му версия привлече вниманието към родната компания и SIN R1 вече се движи по улиците на Европа, САЩ и Австралия. „Държим уверено спортната си линия и ставаме все по-добри в създаването на бърз и атрактивен автомобил с характер, което отново ще демонстрираме в Женева“, казва собственикът на SIN Cars Росен Даскалов, който е и дизайнер и създател на моделите. „През 2020 фокусът е върху автомобилите на бъдещето – екологичните електромобили, каквито са новите ни Е-TUK Ruse 500 и L City Sun . В над 200 града в Германия градските центрове са вече затворени за дизелови автомобили. Европейските градове се нуждаят от този вид транспорт, а ние сме ангажирани и с каузата за намаляването на вредните емисии в мегаполиси.”, допълни Даскалов. В Женева SIN Cars Industry ще представи още модели от еко серията си - L CITY Utility 2020 в категория М1 - електромобил за превоз на пътници и товари, чиято основна функция е да зарежда и обслужва магазини, заведения и институции, които се намират в центровете на големите градове. Различните модификаци варират от малки камиони за доставка до леки автомобили, а изцяло електрическият пробег е до 400 км. Проектът на SIN Cars Industry се основава на концепцията за лесен за използване, екологичен и достъпен за производство автомобил. Цените ще бъдат конкурентни на досега произвежданите модели на пазара, а качеството ще превъзхожда сглобяваните в Китай, казват от бутиковата компания за производство на автомобили. SIN Cars пуска акции през април След месец компанията SIN Cars Industry ще се листва на борсата и ще набира средства чрез публично предлагане на около 30% от акциите си на Българската фондова борса. Целта е финансиране на новите еко – проекти на компанията, които се радват на интерес и от чуждестранни инвеститори. „Амбицията ни е да произвеждаме по над 100 автомобила годишно“, споделя очакванията от борсовите си ходове Росен Даскалов. Компанията регистрира капитал от над 18 млн. лв. и има намерение да набере до 6 млн. лв. от пазараза растеж на малки и средни предприятия към Българската фондова борса (БФБ) - BEAM. Средствата ще бъдат използвани за машини и роботи, които да направят ефективно производството на компоненти за електромобилите. SIN Cars Industry е нишов български производител на състезателни коли по поръчка. След близо 10 г. тестване, прототипване, участие в състезания и многобройни изложения, марката SIN беше наложена не само в Европа, но и в Австралия и Америка. През 2016 г. получава европейско одобрение за производител на автомобили. SIN Cars e известна с производството на суперспортни състезателни автомобили, които са хомологирани (имат разрешение за участие) за световния шампионат GT4, в който се състезават грандове като Audi, BMW, Mercedes, Porche, Lamborghini, Astin Martin.  Sin R1 GT4 вече е неразделна част от моторспорт семейството и представлява българската компания по света. Автомобилът се състезава вече 8 години в Европа и Северна Америка и печели редица титли. През 2020 г. компанията стартира производството на малки серии електромобили по проекта си L City.
Към статията
Виена превръща изоставено летище в град на бъдещето
Как интелигентните технологии могат да превърнат едно изоставено летище в град на бъдещето. За това разказа Георг Памер, управляващ директор на Aspern Smart City Research, по време на събитието Knowledge City, който се проведе миналата седмица в София, съобщиха от Siemens. Новоизграждащият се квартал на Виена, наречен Seestadt Aspern, е „жива“ лаборатория, в която се тестват последните технологични разработки, свързани с бъдеще на енергийните системи, интелигентите сгради и градската среда. В най-иновативния проект за устойчиво градско развитие в Европа, организацията Aspern Smart City Research, в която участват Siemens като единствен индустриален партньор заедно с общински структури и местни енергийни оператори, проучва как умните енергийни системи и сгради работят заедно в рамките на една адаптираща се, гъвкава екосистема. В презентацията си Георг Памер посочи, че новият район има обща площ от 240 хектара, от които 50% ще са зелени и свободни пространства. „На мястото на изоставено летище от края на 50-те години, което се набира до границата в близост до Братислава, благодарение на джойнт венчър се изгради съвременен квартал на Виена, с перспектива в него да живеят 25 хил. души, за които да има 20 хил. работни места ", изтъкна Памер. По думите му изследователският проект е съсредоточен върху няколко основни компонента. Първият от тях са умните сгради, които се адаптират към нуждите на обитателите си. Вторият са интелигентните енергийни мрежи, които осигуряват надеждна и изгодна електрическа енергия, а третият са иновативните информационни и комуникационни технологии, които позволяват на всички системи да комуникират една с друга и да обменят информация. По този начин се осигурява интегрирано управление и постигане на заложените енергийни цели. Четвъртият, много важен елемент, са потребителите, които участват в проекта. В жилища в някои от сградите са монтирани сензори, които измерват температурата, влажността на въздуха и стойностите на потреблението на вода, отопление и електроенергия и подават информация в реално време. Тези данни се допълват от информация от термопомпи, соларни инсталации и акумулаторни батерии. Метеорологични сензори отчитат актуалната сила на вятъра и слънчевото лъчение. Следи се и за качеството на въздуха, както и за всички други релевантни параметри, осигурявайки непрекъснат поток от информация, на базата на която след обобщаване и анализи могат да бъдат направени изводи за оптимизиране на енергийната ефективност и намаляване на вредните емисии. По думите на Памер по време на първата фаза на проекта – от 2013-та до 2018-та г., е трябвало да бъдат дефинирани и тествани подходящи технологични концепции и решения. Във втората фаза – от 2019-та до 2024-та, резултатите следва да бъдат интегрирани в работещи концепции и към тях да се добавят и други важни елементи като електрическа мобилност и решения за съхранение на енергия. Целта е да се оптимизират още повече енергийните разходи и да се намали допълнително екологичния отпечатък в градските ареали.
fb
24-02-2020
Мисията възможна - Зелената сделка на ЕС и товарните автомобили
Примката около замърсителите на въздуха и околната среда в Европа се затяга. Новата Зелена сделка на Европейския съюз си поставя амбициозната задача за постигане на нулеви емисии до 2050-та. Целта е заложена в Закон за климата, който ще се обсъжда след месец, а заедно с него ще започне успоредна промяна в директивите за възобновяемата енергия, за енергийната ефективност, за използването на земята и за търговията на емисии. Постигането на климатичен неутралитет на Европа ще разтърси познатия обществен ред и ще пренареди развитието към кръговата икономика, намаляване на потреблението на сградите, биоразнообразието, земеделието и иновациите. И тук стигаме до транспорта, който ще продължава да движи света, но ще трябва да посреща все по-нарастващите нужди от потребление и мобилност. Според Международния транспортен форум (ITF) и Международния съвет за чист транспорт (ICCT) обемът на товарните превози ще се увеличи с 300% през следващите 30 години. Как автомобилният превоз на стоки и пътници може да помогне за постигане на целите за климата е въпрос, който остава открит. Сегашната цел на ЕС пред автомобилните производители е да сведат емисиите до 95gCO2/km до края на следващата година. Очаква се новите автомобили в Европа да станат с нулево замърсяване, вероятно към 2030 г. Електрическите автомобили ще бъдат стимулирани с развиване на мрежата от зарядни станции, която да е толкова гъста, че да осигури безпроблемно пътуване. Биогоривата и въглеродът ще бъдат промотирани за самолети и превози там, където не е възможна електрификация. Противно на общоприетото мнение, търговският автомобилен транспорт не е най-големият производител на CO2 в сравнение с другите видове транспорт. Проучване в Германия показва, че 40-тонен дизелов камион оставя с 30% по-малък въглероден отпечатък от дизелов вагон и наполовина по-малко спрямо електрически влак, ако се вземат предвид общите разходи за въздействие на икономическите дейности върху околната среда. На масата са три решения, които могат да осигурят постигане на нетни нулеви емисии, като в същото време отговарят на прогнозирания ръст в обема на товарните товари. Изчислено е, че един литър дизел може да съхранява 120 пъти повече енергия от литиевата батерия, става ясно от данни на International Road Transport Union. Само CNG, LNG и водород предлагат конкурентна енергийна мощ и когато говорим за превоз на товари, тези горива са по-гъвкавите и ефективни варианти за гориво за по-тежки превозни средства на по-дълги разстояния. Ако се използват превозни средства с голям капацитет, това представлява най-бързият начин за намаляване на емисиите на CO2 с до 40%. Новите модели вече са достатъчно гъвкави и маневрени, за да оперират и в по-тесни пространства. Замяната на три камиона с две превозни средства с голям капацитет би намалила европейския автопарк с над 2 милиона единици, което се равнява на 30% по-малко трафик по пътищата. И не на последно място – дигитализирането и технологиите за свързаност позволяват да се намали драстично времето, разходите и емисиите, като камионите избягват задръстванията и необосновано дългия престой по границите. Такива камиони вече се движат по пътищата на България и обслужват градската логистика, регионалните превози и дълги дестинации. Можете да видите модерните модели на Скания на метан (CNG) и да ги тествате на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО (11-15 май на Летище Стара Загора) и на международното изложение за тежкотоварни автомобили TRUCK EXPO 2020 (11-13 юни, Пловдив, на територията на Международния панаир). И не, преминаването към такива возила не е скъпо – те спестяват от 600 до 1000 лв. на месец само от гориво през пробег от 10 000 км., при запазени работни характеристики. Въпрос на технологии и визия за енергийния микс на бъдещето в транспорта.
fb
24-02-2020
Kaufland България представи интерактивна инсталация за борбата с пластмасата
Kaufland България създаде интерактивна информационна инсталация, посветена на борбата с пластмасата. Тя беше показана за първи път по време на най-голямото събитие за иновации в България Innovation Explorer, на което Kaufland е генерален партньор, съобщиха от компанията. Инсталацията представя 360-градусовата глобална стратегия срещу пластмасата REset Plastic на Schwarz Group, която Kaufland прилага, и нейните пет основни направления: REduce, REdesign, REcycle, REmove, REsearch. Чрез инсталацията по време на форума гостите имаха възможност да се запознаят с мерките, които Kaufland предприема в борбата с пластмасата, да проверят своя личен пластмасов отпечатък на годишна база и да рециклират своя пластмасов отпадък. Над 300 човека видяха първи инсталацията по време на Innovation Explorer и рециклираха повече от 350 пластмасови бутилки. 287 гости тестваха своя личен пластмасов отпечатък. Резултатите показаха, че сред провелите теста, най-висок е процентът на хората с умерен пластмасов отпечатък – 57%. Значителен бе броят на посетителите, които оставят минимален пластмасов отпадък - 22%. 15% от посетителите генерираха висок пластмасов отпечатък, а най-нисък бе процентът на посетителите с нулев пластмасов отпечатък – 4%. Чрез създаването на REset Plastic инсталацията Kaufland има за цел да създаде по-голяма информираност сред обществото за проблема с пластмасовото замърсяване, да насърчи потребителите да използват по-малко пластмаса за еднократна употреба в ежедневието си и да рециклират повече, като по този начин оставят своя принос за опазването на околната среда. В рамките на стратегията REset Plastic Kaufland предприема конкретни мерки за намаляването на пластмасата за еднократна употреба. Компанията спря продажбата на пластмасови прибори за еднократна употреба и ги замени с техни устойчиви алтернативи. Чрез въвеждането на тази мярка Kaufland България пести 88 т. пластмаса годишно. От 2013 г. Kaufland не използва твърди пластмасови микрочастици при създаването и производството на собствените си козметични, санитарни и хигиенни марки продукти. Компанията се ангажира до 2025-а да намали пластмасата с най-малко 20%, а пластмасовите опаковки на собствените марки продукти да са 100% рециклируеми. В началото на 2020 година Kaufland представи на българския пазар лимитирана иновативна серия спортно облекло, създадено от рециклирана пластмаса. През 2019 г. компанията организира и подкрепи редица събития, посветени на битката с пластмасата. Чрез доброволческа инициатива сред своите служители Kaufland събра близо 700 кг. пластмасови отпадъци от почистването на плаж „Камчия“. Търговската верига организира първия в България полумаратон без пластмаса за еднократна употреба и бе основен партньор на ''Книги за смет'' – една от най-мащабните инициативи у нас в подкрепа на рециклирането. Kaufland е и генерален партньор на първия български документален филм „Море на вятъра“, посветен на борбата с пластмасата. Innovation Explorer бе само първото събитие, на което Kaufland показа REset Plastic инсталацията. Престои тя да бъде представена на редица събития през годината, организирани и подкрепени от Kaufland България. Кауфланд България ЕООД енд Ко КД е на българския пазар от 2006 година. Веригата има 60 хипермаркета в цялата страна. Повече информация можете да откриете на kaufland.bg. Стратегията на Schwarz Group срещу пластмасата Schwarz Group е една от най-големите международни компании за модерна търговия, в чиято група влизат Lidl и Kaufland. Schwarz Group осъзнава своята отговорност към околната среда и предприема конкретни мерки по темата. Стратегията Reset Plastic на Schwarz Group срещу пластмасовото замърсяване е мащабна международна стратегия и обхваща пет основни направления, който правят възможна визията „По-малко пластмаса – затваряне на цикъла на рециклиране“. Петте основни принципа на стратегията Reset Plastic са: 1. Reduce – избягване на употребата на пластмаса Избягват пластмаса във всичките й форми винаги, когато това е възможно и устойчиво. 2. REdesign – създаване Създават рециклируеми продукти. Така затваряме цикъла на рециклиране. 3. Recycle – рециклиране Събиране, сортиране, рециклиране и затваряне на цикъла на рециклиране. 4. Remove – премахване Компанията допринася за премахването на пластмаса от природата. 5. Research – инвестиране в иновация и информация Компанията инвестира в проучване и развитие, за да създадем иновативни решения и да информираме за рециклирането и опазването на ресурсите.
fb
22-02-2020
10/03/2020 00:00
10/03/2020 00:00
Събитие: "Наука за бизнес"
fb
ЕК одобри държавна помощ от 251 млн. евро за румънския енергиен комплекс Oltenia
fb
25-02-2020
Към статията
fb
„Булгартрансгаз“: Договорът за разширението на газопреносната инфраструктура се изпълнява в срок
fb
25-02-2020
Към статията
fb
ТЕЦ „Бобов дол“ възобнови работата си
fb
25-02-2020
Към статията
fb
МАЕ: Германия се нужда от повече LNG за допълване на ВЕИ системата
fb
25-02-2020
Към статията
fb
След спада с почти 4 процента, тази сутрин цените на петрола стартират с ръст
fb
25-02-2020
Към статията
fb
EIA прогнозира рекордни запаси от газ към края на октомври
fb
25-02-2020
Към статията