fb
Влизат в сила промените в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
fb
18-01-2021
Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ) вече са публикувани в брой 4 на Държавен вестник (15.01.2021 г.), информират от Българската независима енергийна борса (БНЕБ).  В частност те касаят правото на борсовия оператор да спира функционирането на някои от екраните за търговия в сегмента „Двустранни договори“, ако не гарантират ликвидност или по друга причина. „Промените, приети от Комисията за енергийно и водно регулиране, се изразяват в следното: Досегашният текст на чл. 166 става ал. 1; Създадена е нова ал. 2 на чл. 166, съгласно която Операторът може временно да преустанови функционирането на ЕСТ-ДД по отношение на някой от екраните за търговия, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“, при липса на ликвидност или по друга причина. По силата на новата разпоредба иницииране на преустановяване на функционирането на съответния екран на ЕСТ-ДД може да се предприеме от оператора след решение на борсовия съвет към БНЕБ ЕАД. Операторът е длъжен да уведоми всички търговски участници и да публикува съобщение на интернет страницата си относно преустановяването на функционирането на съответния екран на ЕСТ-ДД, като предостави мотиви и посочи началния и крайния срок за преустановяването. Функционирането на съответния екран на ЕСТ-ДД се възстановява в първия работен ден след изтичане на периода, за който функционирането е преустановено. В съответствие със Заключителната разпоредба на Правилата за изменение и допълнение на ПРОБПЕЕ горепосочените промени са в сила от 15.01.2021 г.“, се казва в съобщението на БНЕБ.
 
fb
OPCOM затвори при цена от 70,65 евро за мвтч, на гръцката EnEx средната цена ще е 71,73 евро за мвтч за 19 януари
fb
18-01-2021
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена за базова енергия от 70,65 евро/мвтч. Това сочат данните на борсата за 19 януари 2021 г. Цената за пиковата енергия е 80,73 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 60,57 евро/мвтч. Най-високата цена от 123,31 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 44,06 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 85 042,7 мвтч. На гръцката енергийна борса EnEx средната цена за 19 януари ще бъде 71,73 евро/мвтч. Максималната цена ще бъде 95,90 евро/мвтч, а минималната ще бъде 47,90 евро/мвтч. Търгуваният обем за деня ще бъде 381,28 GWh. При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 19 януари е 70,65 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се търгува за 80,73 евро/мвтч. Най-високата цена от 123,31 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще е 44,06 евро/мвтч. Търгуваните обеми пък ще бъдат 63 874,2 мвтч. Базовата цена на електроенергията за 19 януари на Словашката енергийна борса е 67,75 евро/мвтч, а на Чешката борса ще е 65,69 евро/мвтч. Пиковата енергия в Словакия ще бъде 78,21 евро/мвтч, а в Чехия ще бъде 77,01 евро/мвтч. На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 19 януари е 68,61 евро/мвтч, а пиковата енергия е 83,23 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 83 525,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще достигне 93,61 евро/мвтч. В 4 ч се очаква най-ниската цена от 37,39 евро/мвтч. На Германската енергийна борса цената за базова енергия ще е 45,95 евро/мвтч на 19 януари. Пиковата цена ще бъде 52,47 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 568 881,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената след 9 ч и тя ще достигне 55,15 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската ценa от 29,98 евро/мвтч.
Ясен Кацаров, "Топлофикация Перник": Развиваме се с мисъл за утрешния ден
fb
18-01-2021
Г-н Кацаров, как се отрази пандемията на енергийния сектор и в частност на Топлофикация Перник? - Енергетиката бе сред относително слабо засегнатите сектори от пандемията от коронавируса. Това се дължи на строгите противоепидемични мерки, които бяха предприети. За отражение може да се говори дотолкова, доколкото е засегната икономиката на страната. Надявам се вбъдеще COVID 19 да не остави траен и негативен отпечатък на бранша. При нас също и до днес се следи за стриктното спазване на всички заповеди на Националния оперативен щаб, а именно дистанция, дисциплина и дезинфекция. Ние продължихме да работим, дори и в периода на извънредното положение. В нито един момент не преустановихме работния режим. Това, което очакваха от нас абонатите ни, е качествено осигуряване на топла вода и парно. Смятам, че в нито един момент клиентите ни не усетиха промяна в качеството на услугите ни. През тези трудни месеци, повече от всякога ние оправдахме тяхното доверие и доказахме, че им гарантираме спокойствие, топлина и уют в домовете. Ще има ли промяна в инвестиционното Ви намерение заради COVID 19? - Не сме променили инвестиционното си намерение въпреки възникналите затруднения покрай вируса. Напротив - продължаваме реализирането на започналите проекти. Един от най-големите е поетапното преминаване през летните месеци на природен газ. За сега работим съгласно планирания срок. Това е голяма инвестиция, която ще позволи да произвеждаме още по-зелена енергия. Предстои ни изграждането на площадката, където ще бъдат разположени трите газови когенерации . Внедряването на мощностите в режим на работа ще доведе до повишаване на качеството на предлаганата услуга. За нас е важно да гарантираме сигурност и качество на услугите . Ние работим в синхрон с политиките на местно, национално и европейско ниво за опазване на околната среда и подобряване на качеството на въздуха в гр. Перник. Топлофикация Перник е част от енергийния сектор на България и е базова мощност за икономиката на региона. За това ние инвестираме в бъдещето на Дружеството, в неговото модернизиране, дигитализиране и внедряване на зелени практики. "Зеленият пакт" не Ви ли изкара от зоната на комфорт? - "Топлофикация Перник" винаги е изпълнявала стриктно изискванията на всички институции. Винаги се съобразяваме с новите норми за по-екологично и нисковъглеродно производство. Целият екип на дружеството работи по промяната както в енергийния ни микс, така и в мощностите. Смятам, че вече се адаптираме и това е тайната на успеха. Развиваме се и надграждаме досега постигнатото с мисъл за утрешния ден. Каква е ролята на понятията „устойчивост“ и „отговорност“ за Вас? Много често се говори за тези понятия. - При нас винаги е водещо осигуряването на безопасността на служителите. Работата в топлофикационно предприятие разчита на спазването на правилата и дисциплината. Устойчивостта е на много нива, било то инвестиране в квалификацията и преквалификацията на кадри или грижа за околната среда. Ние следваме принципа, че всеки трябва да живее в по-чиста среда, защото здравето е висша ценност. За това непрекъснатият ни стремеж е към модернизация. Какви са водещите принципи на екипа на "Топлофикация Перник"? - Накратко казано - отговорност, постоянствои дисциплина в екипната работа. С ясна визия и енергия се справяме с всички трудности. Предизвикателството е да вярваш, че нещата вървят към подобряване и винаги трябва да се търсят потенциални възможности за бъдещето на "Топлофикация Перник".    
ЕС иска да ограничи зависимостта от долара след Тръмп
fb
18-01-2021
Брюксел смята, че световните пазари са твърде зависими от долара. Европейската комисия (ЕК) възнамерява да намали зависимостта на Европа към американските санкции и други финансови рискове, свързани с американската валута. Това е записано в проектодокумент на ЕК, с който разполага британският вестник Financial Times. Европейският съюз е недоволен от политиката на Доналд Тръмп. Напускащият Белия дом американски президент се стремеше да запази доминиращите позиции на САЩ и долара в глобалната финансова система, често за сметка на други държави. В проектодокумента се посочват трудностите, пред които е изправен ЕС, защитавайки своята независимост, когато Тръмп въведе санкции срещу Иран. От тогава се появи и идеята за защита на блока от „последиците от незаконното териториалното прилагане“ на подобни мерки. „Годините на управление на Тръмп разкриха нашите уязвими места и ние трябва да се справим с тях, въпреки че той си отива. Тук става въпрос за мястото на ЕС в света: трябва да се превърнем в икономическа и финансова сила", каза пред британския вестник говорител на Еврокомисията. Иранската стратегия на Тръмп засегна европейската финансова инфраструктура, включително платежната система Swift и депозитарите на ценни книжа Euroclear и Clearstream. Поради санкциите на Вашингтон срещу Иран, Брюксел трябваше да създаде специален механизъм за улесняване на плащанията за законната търговия между ЕС и Ислямската република, процес, съпроводен с много трудности. „ЕС трябва да разработи мерки за защита на европейските оператори, в случай че трета държава принуди инфраструктурата на финансовия пазар на ЕС да се съобрази с налагани едностранни санкции“, пише в проектодокумента на ЕК. По потя към независимостта Администрацията на Тръмп е нарушила трансатлантическите норми и сега ЕС се стреми да повиши самостоятелността в редица сектори, включително финансите. Европейската комисия трябва да одобри проектодокумента преди планираното встъпване на Джо Байдън в сряда. В същото време ЕС се надява на нова ера на сътрудничество с Вашингтон след влошените отношенията с администрацията на Тръмп. Другите планове, насочени към увеличаване на стратегическата автономност на ЕС, включват затягане на контрола върху чуждестранните поглъщания с помощта на новия контрол на преките чуждестранни инвестиции от ЕС. В Европа предложените придобивания ще бъдат проверявани, за да се гарантира, че „те не принуждават съответното компания на ЕС да се съобрази с териториални санкции“, се казва в документа. В противен случай поглъщанията може да бъдат блокирани поради съображения за националната сигурност. Според проектодокумента, ЕС също трябва да намери начини да повиши ролята на еврото, като вземе предвид опита, придобит по време на пандемията Covid-19. „Световните финансови пазари са твърде зависими от долара, който се използва за намаляване на финансовото напрежение и рисковете за стабилността“, пише в проектодокумента. Източници от ЕС за Financial Times съобщиха, че Европейската комисия ще разгледа документа във вторник, в който все още са възможни корекции. Съюзът отдавна се стреми да укрепи финансовата и икономическата автономност, например чрез повишено използване на еврото, например в оферти за доставка на суровини и стоки. Повишаване ролята на еврото Политиците в Брюксел искат да намерят алтернативи на петролния пазар, където основните еталони (сортове) като европейския Brent и американския WTI са обвързани с долара. Предлага се бързо да се разработи система за повишаване ролята на еврото на борсата в Амстердам, където се търгува природен газ и водород, което означава да се сключват сделки в евро. Обмисля се и борсова търговия с петрол по цени в евро, така както направи стоковата борса в Шанхай (INE), където от март 2018 година се търгуваха петролни фючърси в юани. Заради пандемията, обаче, през май 2020 година, тази търговия бе преустановена.   Брюксел вярва, че с повишаване на глобалната роля на еврото „ще предпази икономиката от валутни шокове и ще намали зависимостта от други валути“. „Това също така ще спомогне за постигане на общи споделени цели като устойчива и диверсифицирана международна парична система, както и по-широк избор от пазарни оператори, което ще намали уязвимостта на световната икономика“, пише още в проектодокумента. Европейската комисията също така е загрижена, че Съюзът е все по-зависим от инвестиционни банки извън ЕС, които „по време на финансова криза ... могат да намалят присъствието си в ЕС и да се съсредоточат върху вътрешния пазар“. Специално място е отделено на плановете на ЕС да увеличи независимостта от инфраструктурата на британския финансов пазар след Brexit - по-специално от клиринговите къщи на Обединеното кралство.
fb
Проект за хибридна атомно-вятърна електроцентрала за производство на електроенергия и водород е предложен във Великобритания
Британската компания Shearwater Energy разработва проект за хибридна електроцентрала, която ще съчетава в себе си вятърна инсталация, атомен реактор и производство на водород. Като площадка за осъществяване на проекта си компанията е избрала затворената територията на затворената АЕЦ „Уилфа“ в Северен Уелс, където преди работеха два енергийни блока с обща мощност над 1000 МВт и която бе спряна през 2015 година. Като реакторната технология Shearwater Energy е избрала малкия модулен реактор на NuScale и вече е подписала с компанията меморандум за сътрудничество за представяне на проекта. Според очакванията при осъществяването на този проект ще се произвеждат 3 ГВт напълно екологично чиста електроенергия, а също така над 3 хил. тона водород годишно, който ще може да се използва на първо място за екологично чист автомобилен транспорт. Компанията е изпратила предложението си  на правителствата на Великобритания, Уелс, Северна Ирландия и Шотландия. Авторите на идеята напомнят, че проекта на NuScale е първият от малките модулни реактори, получил лицензия за проектиране в САЩ, което трябва да облекчи съответното лицензиране и във Великобритания. През 2023 година компанията планира да създаде на базата на Националната лаборатория в Айдахо в САЩ електроцентрала от 12 реакторни модула на NuScale с мощност по 77 МВт всеки или общо 924 МВт. В съответствие с меморандума за взаимно разбирателство между Shearwater и NuScale е извършена оценка на възможностите на британската промишленост за осъществяване на проекта. Според тази оценка над 75 % от оборудването за новия енергиен комплекс може да бъде произведено във Великобритания. В случай на успешен резултат, производството на електроенергия от обновената АЕЦ „Уилфа“ може да започне още през 2027 година. Правителството на Великобритания в края на миналата година постави за цел преминаване към напълно безвъглеродна енергетика през 2050 г., като се залага атомната енергетика да играе значителна роля за осъществяването на тази стратегия.  
Към статията
АББ ще осигури електрическо задвижване Azipod® за екологична суперяхта
Предназначен за суперяхта, построена по най-високите стандарти за устойчивост, обхватът на интегрирания проект на АББ покрива доставката на два 2,5 MW модула Azipod®, заедно със задвижващи двигатели и контроли, съобщиха от компанията. Системата Azipod® е добре известна с превъзходна ефективност в потреблението на гориво, както и със своята маневреност в сравнение с конвенционалните системи, в множество типове плавателни съдове, от танкери до фериботи. Възможността за избор на мащаба на задвижването Azipod® означава, че то е също толкова подходящо за сектора на екологично съобразените суперяхти. Това е пазар, на който собствениците на плавателни съдове придават специална важност на най-високите стандарти за удобство, като по-малко шум и вибрации.

Технологията Azipod® се основава на управляема система за задвижване, чийто електрически двигател се съдържа в потопена във водата капсула извън корпуса на кораба, която се върти на 360 градуса. Пуснато преди три десетилетия, задвижването Azipod® се превърна в индустриален стандарт за технология за екологични плавателни съдове, намалявайки потреблението на гориво с до 20% в сравнение с традиционните системи за задвижване.

„Предвид крайната цел на Oceanco за нулево въздействие върху околната среда, ние сме щастливи да си сътрудничим с „АББ Морски сектор и пристанища“, чиито водещи технологии са известни с това, че предлагат ползите за устойчивостта, все по-търсени от притежателите на суперяхти“, каза Ремко Юргенс, морски архитект в Oceanco. "Двете компании оценяват потенциала за интегриране на цялостни системи за захранване и задвижване в бъдещи проекти", добави той.

„Много сме доволни, че приключихме тази първа сделка с Oceanco и очакваме с нетърпение да си сътрудничим в бъдеще. Нашите две компании споделят етос на устойчиво бизнес развитие, което дава стабилна основа за нашите взаимоотношения“, каза Томас Хакман, Мениджър развитие на пазари, Суперяхти, „АББ Морски сектор и пристанища“.

И двете компании наскоро подчертаха своя ангажимент към устойчиво развитие и амбициозни цели, които също ще помогнат за намаляване на въглеродните емисии в морския сектор. Като част от своята Стратегия за устойчиво развитие 2030 г. стартирана през ноември 2020 г., АББ ще постигне въглеродна неутралност в рамките на собствените си дейности и ще подкрепи своите клиенти при намаляване на техните годишни емисии на CO2 с най-малко 100 мегатона, което се равнява на годишните емисии от 30 милиона автомобили с двигател с вътрешно горене. Междувременно строителят на суперяхти стартира инициативата Oceanco NXT за сътрудничество с партньори от различни бизнес сектори с крайната цел да се проектират и построят суперяхти с нулеви емисии.

АББ снабдява морската индустрия с водещи световни технологии, които движат развитието на устойчивото корабоплаване. Електрическото задвижване, обусловената от данни поддръжка на интегрираните решения за кораби и за брега от АББ проправят пътя към морската индустрия с нулеви емисии, осигурявайки по-голяма ефективност и надеждност на собствениците на кораби и подготвят плавателните съдове да отговорят на изискванията на утрешния ден.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията на обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 110 000 талантливи служители в над 100 държави.
fb
18-01-2021
Чатбот от ново поколение помага на клиентите на Райфайзенбанк
Чатбот с последно поколение изкуствен интелект помага на клиентите на Райфайзенбанк да получат нужната информация за продуктите и услугите на банката. RAIA (Raiffeisen Artificial Intelligence Assistant) вече е в дигиталните каналите, през които хората най-често общуват със своите близки – Facebook Messenger и Viber. Точно толкова лесно, колкото се откриват и се изпращат съобщения на познати, всеки може да влезе в контакт с RAIA по всяко време на деня и седмицата. Тя се появява мигновено, за да помогне винаги, когато клиентите искат да се свържат с Райфайзенбанк чрез съобщения във Facebook Messenger и Viber. Съвсем скоро RAIA ще съдейства по същия лесен и интуитивен начин и през още три канала за комуникация с банката – Райфайзен ОНЛАЙН, мобилното банкиране RaiMobile и сайта на Райфайзенбанк. По този начин, благодарение на съвременната технология, клиентите получават още по-бърз начин за контакт с банката, а RAIA им оказва нужното съдействие в най-удобния и най-често използвания от тях електронен канал. „Общуването с RAIA носи търсената от нашите клиенти лекота, бързина на комуникацията и удобство, защото тя е на разположение да им съдейства по всяко време и от всяка точка. RAIA не е обикновен FAQ-бот. На клиентите вече прави впечатление, че тя винаги дава изчерпателен отговор с допълнителна информация и насочва към следващи стъпки. Логиката в разговора, който тя води, е „какво още би могъл да попита или иска да знае клиентът“. RAIA е най-новият дигитален член на нашия екип и с нея допълваме технологичните иновации, с които непрестанно подобряваме клиентското преживяване в различните точки за общуване с банката“, казва Ани Ангелова, изпълнителен директор с ресор Банкиране на дребно. RAIA вече може да разпознава и отговаря при над 7500 въпроса по ключови теми като кандидатстване за кредит, нареждане на превод, видове функционалности, откриване на сметки и карти, работно време на офиси, регистрация в мобилното банкиране, използване на Райфайзен ОНЛАЙН, RaiMobile и дигиталния портфейл RaiPay. При нужда от лична банкова информация или други по-специфични запивания, клиентите се пренасочват към консултант на живо. Чатботът е програмиран на база решение на RBI AI (Artificial Intelligence) Lab, а използваната технология е една от най-добрите в сферата – RASA, като моделът е допълнен от специалисти от контактния център и ИТ отдела на Райфайзенбанк (България), за да се адаптира така, че да оказва най-доброто възможно съдействие на българските клиенти. Използваната иновация при създаването на RAIA позволява непрестанното подобряване и разширяване на нейните компетенции спрямо актуалните въпроси на клиентите, а в бъдеще и предоставянето на персонализирана информация след идентификация от клиента.  
fb
18-01-2021
Министър Вълчев предлага проект за Националната програма "Дигитална квалификация"
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага в доклад до Министерския съвет /МС/ проект на постановление за приемането на Националната програма "Дигитална квалификация”, предадае БТА. Това е посочено в проекта, публикуван за обществено обсъждане. Националната програма "Дигитална квалификация" отговаря на потребността от целенасочени усилия и инвестиции за осигуряването на високо качество на подготовката на ученици, студенти, учители и преподаватели с оглед на дигиталната трансформация на образованието, пояснява министър Вълчев. Програмата е насочена към преподаватели от държавните висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, към учители от системата на средното образование, както и към представители на бизнеса, които искат да започнат да упражняват учителската и преподавателската дейност. Това ще подпомогне обезпечаването на системата с кадри, притежаващи високо ниво на дигитална компетентност с нагласи за усъвършенстването им през целия професионален живот. По този начин ще се допринесе и за засилването на връзката между образованието, научните изследвания, работодателите и различните институции в системата на образованието, включително и с тези на европейско ниво, в областта на дигиталните технологии и изкуствения интелект. За постигане целите на националната програма ще се организират квалификационни обучения на учителите, преподавателите и на представителите на бизнеса, разпределени по групи. За подобряване на екипните взаимодействия между преподавателите ще има квалификационни обучения в контекста на компетентностния подход. Приоритетна група са настоящи и бъдещи преподаватели по учебни дисциплини и учители по учебни предмети и модули, свързани с работата в дигитална среда, както и представители на бизнеса, които искат да започнат да упражняват учителската и преподавателската дейност.
fb
18-01-2021
fb
Синьото гориво „в рамките на деня“ на Газов хъб Балкан за 18 януари се търгува при цена от 34.01 лв. за MWh
fb
18-01-2021
Към статията
fb
Петролът все още поевтинява
fb
18-01-2021
Към статията
fb
След старт на минус, европейските пазари на акции затвориха предимно на печалба
fb
18-01-2021
Към статията
fb
От Берлин определят като неуместна идеята за съветник на Байдън за „Северен поток 2“
fb
18-01-2021
Към статията
fb
Топлофикация Перник работи в нормален режим и без сериозни аварии
fb
18-01-2021
Към статията
fb
Руската „Новатек“ е увеличила добива на газ с 3,6 процента през 2020 г.
fb
18-01-2021
Към статията