fb
С повече миене на улиците София ще бори замърсяването на въздуха
fb
28-10-2020
С 30% се увеличават парите за миене на улиците в проекта за бюджет на Столична община за 2021 г., като една от мерките за по-чист въздух в града. Това е заложено в план-сметката за следващата година, съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова на пресконференция. Днес бяха представени резултатите от научно-приложно изследване "Изследване и определяне на приноса на различни източници за замърсяване с фини прахови частици в град София на база изследване на химическия им състав и прилагане на рецепторни модели", съобщава stolica.bg. Проучването и анализите са направени от НИМХ по искане на Столичната община и с подкрепата на Министерството на образованието. Резултатите бяха обяснени и представени от проф. Христомир Брънзов – директор на НИМХ. Столичният кмет припомни, че от миналата година има действаща програма с над 100 мерки и въздухът в града е влязъл в средногодишните норми. "В резултат на тези проучвания и ролята на градския прах в замърсяването на въздуха, през последните няколко години последователно увеличаваме средствата за миене на града. От 2017 година досега четири пъти са увеличени площите, които се мият. Работим в две посоки - увеличаваме площи и броят на миене. Увеличаването на средствата за миене с 30% за 2021 г. ще се обсъди на сесия на СОС", каза Йорданка Фандъкова. Вече има и нова разработена програма, по която ще работят предимно районните кметове. Според изследването един от източниците на замърсяване в София е паркирането на автомобили в зелени площи, или така наречините "кални точки". "Всички те са изследвани по райони и от подадената информация на районните кметове създадохме нова програма, насочена към облагородяване на такива пространства. Благодаря на районните които подадоха информация", каза Фандъкова. Още от тази година започва облагородяването на 73 "кални точки". Бюджетът на програмата е около 1,2 млн. лв. и средствата се получават от районните, които имат проекти. Такива вече има готови за Овча купел, Красна поляна и Надежда. Те ще получат още тази седмица съответния бюджет да изпълнят заявените дейности. "Това са пространства, които трява да се оградят. Включват озеленяване, създаване на паркинги с настилки, затревяване, ограждения и засаждане на дървета. Програмата е разработена на базата на пилотни проекти, които дадоха резултати", коментира столичният кмет. В София започват и засилени проверки при строителни обекти и автомоболите - камиони, превозващи строителни материали. Досегашните съвместни проверки на Столичен инспекторат заедно с КАТ и ДАИ, а както и строителни обекти, проверявани от Инспектората и Контрол по строителството на НАГ също дават резултати за по-чист въздух в София. За последните 10 дни Столичен инспекторат и КАТ-СДВР са проверили десетки камиони и са съставени 49 акта за без платнища и разпръсване на земна маса по пътните платна. За тази година са проверени над 1000 строителни обекта в София, направени са 1900 проверки и са съставени 403 акта, 141 на юридически лица и 261 на физически.
fb
Делът на слънчевата енергия в Германия ще надхвърли 10 процента през тази година
fb
28-10-2020
Германия вече е произвела повече слънчева енергия от цялата минала година. Това сочат данните от платформата  (energy-charts), на немската Федерална мрежова агенция, доставчици на енергия и други източници. Към настоящия момент дела на слънцето в производството на електричество в Германия през 2020 година надхвърля 12 процента, но заради не особено слънчевите последни месеци се приема на десет на сто. Година по-рано, според данните на агенцията, дела на слънчевата енергия е бил 9 %. Както е известно, Федералната мрежова агенция обобщава статистиката, публикувана от немския системен оператор и отразява нето производството на електроенергия в страната, но не отчита потреблението на електроенергия от самите централи, производителки. При това е известно, че най-големият източник в Германия е производството на енергия от вятърни мощности. През 2020 г. на дела на вятъра се падат 26,6 % от производството на електроенергия.
Общият дял на всички ВЕИ в производството на електроенергия към настоящия момент достига  52,6 %. Според прогнозата на немския Съюз за слънчева енергетика (BSW-Solar) през тази година ще бъдат инсталирани с около 20 % повече соларни мощности от 2019 година. За първите осем месеца на тази година слънчевата енергетика е нараснала с 3,2 ГВт.  
Високите цени на тока и зависимостта от внос са сред основните проблеми в енергетиката ни
fb
28-10-2020
 30% от пълнолетните българи посочват високата цена на електроенергията за населението като основен проблем на българската енергетика. Изразеното мнение не диференцира съществено изследваните лица по възраст, по доходи на член от домакинството, по образование или по тип населено място. Същевременно, колкото по-слабо запознати са хората с тема „Енергетика“, толкова по-често посочват високата цена на електроенергията за битови нужди като основен проблем на енергетиката. Това показва социологическо проучване на тема енергетика, направено от Националния център за парламентарни изследвания. В проучването са участвали 1000 респондента, навършили пълнолетие, а анкетата е направена през септември тази година. Експертите припомнят, че дискутирането на проблемите на българската енергетика, обаче, изисква наличието на специфични познания и информираност. За всеки десети интервюиран сериозен проблем представлява лошото управление на енергийния сектор, а за 6% – енергийната зависимост на България от други държави. Респондентите, определящи се като високо информирани по темата, по-често от останалите посочват тези два проблема като най-сериозните предизвикателства, пред които е изправена българската енергетика, става ясно от проучването. Според 6 на сто от анкетираните в страната ни се използват твърде малко екологични източници на енергия, което води до замърсяване на околната среда. Подобно мнение най-често изразяват хора с високи доходи, на възраст между 18 и 39 години, високообразовани, жители на столицата и областните центрове. Едва за 5% от участвалите в изследването сериозен проблем е корупцията в сферата на енергетиката. През септември 2020 г. малко над половината от пълнолетните български граждани (51%) одобряват поставената от ЕС цел за предлагане на конкурентни цени на енергията за крайните потребители. Тази политика е одобрявана най-вече от хора на възраст между 30 и 39 години, живеещи в малките градове на страната. На второ място, 46% от интервюираните одобряват политиката на ЕС за намаляване на потреблението на енергия в рамките на Съюза чрез саниране на жилищата или чрез насърчаване на потребителите да купуват енергийно ефективни битови уреди. Проучването показва още, че хората продължават да са все така незапознати с основните принципи и идеи на Зелената сделка на ЕС. Едва 22,8% от анкетираните са запознати с политиките, докато 41 на сто от хората не знаят за какво става дума. Анкетираните все пак се ориентират, че основното следствие за България от Зелена сделка ще бъде затварянето на въглищните централи у нас. Това мнение изразяват над 36% на сто от българите, като отново толкова смятат, че намеренията на ЕС ще доведат и до подобряване качеството на въздуха у нас. Свободен енергиен пазар По отношение на либерализацията на пазара у нас хората очакват промените да доведат до намаление на цените на електроенергията. Значителен дял от интервюираните (51%) посочват, че ще се увеличи риска от измами и нелоялни доставчици на електрическа енергия. Според друга група от интервюираните лица, свободният пазар ще изисква допълнителни разходи за домакинствата. Опасения, че свободния пазар на електроенергия ще ограничи възможностите за публична регулация върху цените изразяват 45% от интервюираните, които са и сред по-информираните по темите в сектор „Енергетика“ Енергийна зависимост Всеки трети пълнолетен гражданин на страната е на мнение, че България не може да бъде енергийно независима страна. Тази теза се защитава по-често от респонденти на възраст между 30 и 49 години, с висше образование и живеещи в София, става ясно от проучването. Превръщането на България в енергийно независима страна се смята за възможно от 42% от пълнолетното население на страната. Така 52% от хората са убедени, че България е енергийно зависима от Руската федерация.  Половината от пълнолетните жители на страната посочват, че определянето на цената на природния газ за България зависи от добрите двустранни отношения с Руската федерация. Такава е позицията предимно на респонденти, според които България не може да бъде енергийно независима, жители на областните центрове (с изключение на столицата), както и респонденти, които са на мнение, че България е енергийно зависима от Русия. С нарастването на възрастта това разбиране се споделя все по-широко – най-възрастните респонденти подкрепят в най-голяма степен тезата за значимостта на двустранните ни отношения с Руската федерация като фактор в определянето на цената на природния газ за България. Според 28% от участвалите в изследването, цената на природния газ за България зависи от развитието на енергийната структура на страната. За 27% от пълнолетните българи цената на природния газ зависи от ефективната координация в ЕС, което е сред основните стратегически цели на Съюза от неговото създаване досега. Подкрепа за газовите връзки От данните става ясно още, че българите сериозно подкрепят изграждането на нова газова инфраструктура у нас. Според проучването 72,9 на сто от хората подкрепят строежа на „Балкански поток“. Също така 63,5 на сто от хората са „за“ завършването на газовия интерконектор между Гърция и България. По-голямата част от българите (59,6%) одобряват изграждането на нови газови централи. Любопитен факт е, че анкетираните хора подкрепят изграждането на мащбни ВЕЦ по река Дунав, каквито са проектите за каскади Никопол-Турну Мъгуреле и Силистра-Кълъраш. Вижте още: Проучване: България да развива нови ВЕИ централи и ядрената си енергетика
Еврото на загуба, притиснато от новите социални ограничения заради COVID-19 и в очакване на срещата на ЕЦБ
fb
28-10-2020
Еврото спадна спрямо долара в сряда след съобщение в медиите, че правителството на Франция е решило да поднови социалните ограничения, за да ограничи възраждането на заразените с COVID-19. Спрямо йената доларът също е в отстъпление, тъй като пазарът е мечи, поради несигурността относно резултата от президентските избори в САЩ следващата седмица. Скокът на заразените „със сигурност е притеснителен за Франция и Южна Европа, така че повишаването на еврото на този етап е невъзможно“, каза за „Ройтерс“ Джуничи Ишикава, старши валутен анализатор в IG Securities в Токио. Той добави, че не очаква и доларът да спечели много спрямо другите валути, „защото хората са прекалено сигурни как ще реагират пазарите след изборите в САЩ“. Еврото се понижи с 0,17% до 1.1774 щатски долара в сряда и е на загуба трета поредна сесия*. Британският паунд се държи държаха стабилно, като се повиши с 0.08% до 1.3054 щатски долара и нарасна с 0.19% до 1.1084 евро, подкрепено от надеждата за търговска сделка в последния момент между Великобритания и Европейския съюз. Опасенията, че Европа попада в цикъл на слаб икономически растеж, отрицателни лихви и дефлация, ще бъдат в центъра на дискусиите в ЕЦБ тази седмица, въпреки че не се очакват незабавни действия от регулатора, пише Financial Times. Резултатите от месечното заседание се очакват в четвъртък. В петък търговците очакват и публикуването на предварителни данни за промените в потребителските цени в еврозоната през октомври и за БВП през третото тримесечие. Както отбелязва FT, данните могат да покажат ръст на икономиката в региона с около 10% в сравнение с предходните три месеца след рецесията през първата половина на годината. Втората вълна на нарастващия брой на заразени с COVID-19 и ответните мерки, които вземат правителствата, включително въвеждане на полицейски час във Франция, Италия и Испания, създават заплаха за нова рецесия. На фона на влошаващите се прогнози, президентът на ЕЦБ Кристин Лагард се очаква да обяви, че регулаторът на еврозоната ще предложи нов пакет от стимули през декември. Японската йена се повишава с 0.24% до 104.300 йени за долар и с 0.41% до 122.630 йени за едно евро. Банката на Япония също ще проведе среща тази седмица, резултатите от която ще бъдат обявени в четвъртък. Експертите не очакват промяна на основните параметри на паричната политика. Надеждите за нов пакет за подкрепа на американската икономика преди президентските избори бяха разбити, след като лидерът на републиканското мнозинство в Сената (горната камара на Конгреса) Мич Макконъл обяви, че горната камара на Конгреса няма да се възобнови дейността си до 9 ноември. Австралийският долар поскъпва, след като потребителските цени в Австралия през третото тримесечие са нараснали с 0.7% на годишна база, след като спаднаха с 0.3% през април-юни. Пубилкуваните данни съвпаднаха с прогнозата на анализаторите, анкетирани от Trading Economics. На тримесечна база цените са нараснали с 1.6% през юли-септември, след като са спаднаха с 1.9% през предходното тримесечие спрямо януари-март. Австралийският долар нарасна с 0.12% до 0.7137 американски долара. Индекс ICE, който отразява съотношението на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска йена, канадски доллар, британски паунд и шведска крона), прибави 0.16%, въпреки понижението на щатската валута спрямо повечето азиатски валути.
fb
Комисията за ядрено регулиране на САЩ (NRC) даде определение на микрореакторите
Комисията за ядрено регулиране на САЩ (NRC) даде първото определение на микрореакторите, разделяйки ги по този начин от малката атомна енергетика. Трябва да се отбележи, че определението не установява ясна граница по мощности между микрореактори и малки реактори. „Микрореакторите значително се отличават от големите леководни реактори (LWR), за които NRC е разработила голяма част от своите правила и ръководства“, се казва в документа, публикуван на 6 октомври 2020 г. „Въпреки че нормативно определение не е установено, микрореакторите са с малка мощност (от порядъка на 10 МВт), се казва в документа. Според него също така за микрореакторите е характерен „по-опростен дизайн с присъщи свойства за безопасност“. В малко вероятни случаи на авария на микрореакторите потенциалните радиологични последици ще доведат до по-малко въздействие върху общественото здраве и безопасност. „Микрореакторите могат да изпълняват нестандартни функции за ядрената енергетика, включително обслужване на отдалечени райони, резервно производство на енергия, производство на водород, обезсоляване, производство на топлина за технологични  производства, както и подкрепа за обекти от военната и критична национална инфраструктура“, се казва в документа. 
Към статията
Руският национален ядрен университет влезе в топ 50 на международна класация за ВУЗ
Руският Национален изследователски университет „МИФИ“ влезе в топ 50 на ВУЗ в международния рейтинг на U.S. News Best Global Universities в класацията за физика. Той зае 42 място, изкачвайки се с 9 позиции в сравнение с миналата година, информира специализираното руско онлайн издание atomic-energy. В рейтинга на U.S. News Best Global Universities за 2021 г. МИФИ заема 402 място и е сред трите най-добри руски университета, заедно с Московския държавен университет „Ломоносов“ и Московския физико-технически институт. В класацията тази година участваха 1499 университета от 86 страни. Рейтингът U.S. News Best Global Universities се публикува повече от 30 години за американските университети, а в международен формат той излиза от 2014 година.
fb
27-10-2020
Групови резултати на АББ за третото тримесечие на 2020 г.: Силно основно представяне
АКЦЕНТИ ОТ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г. Поръчки 6,1 млрд. щ. долара, -9%; -8% на сравнима база Приходи 6,6 млрд. щ. долара, -4%; -4% на сравнима база Доход от дейности 71 млн. щ. долара; марж 1,1% Печалба от „Енергийни мрежи“ в размер 5,3 млрд. щ. долара, преди данъци, записани в преустановена дейност Оперативна печалба EBITA $787 милиона щ.д; марж 12.0% Нетен доход 4,5 млрд. щ. долара, +780%, включително печалбата от „Енергийни мрежи“ Базова печалба на акция EPS 2,14 щ. долара, +785%; оперативна печалба на акция EPS 0.21 щ. долара, -36% Парични потоци от оперативни дейности 408 млн. щ. долара, след 273 млн. щ. долара отрицателен ефект от пенсии; постоянни постъпления на средства се очакват през цялата година. „Приходите от третото тримесечие във всички бизнес направления бяха понижени поради въздействието на COVID-19, въпреки че силното възстановяване в Китай и текущите усилия за намаляване на разходите подкрепиха силното основно представяне. В положителен аспект, интеграцията на GEIS и възстановяването при Инсталационни продукти и Електроснабдяване и електрообзавеждане започват да дават резултати, а Задвижване се представя стабилно. Роботика и Индустриална автоматизация, от друга страна, се възстановяват по-бавно,“ каза Бьорн Розенгрен, Изпълнителен директор на АББ. „Продължаваме с децентрализацията на групата и текущия преглед на нашето портфолио, докато провеждаме програмата за обратно изкупуване на акции, както е предвидено. Очакваме с нетърпение да представим допълнителните подробности за стратегическия си прогрес на нашия Ден на капиталовите пазари на 19 ноември“, допълни той.

Условията за търговия през третото тримесечие останаха затруднени, повлияни от продължаващата пандемия от COVID-19. Търсенето спадна на годишна сравнима база във всички региони, независимо от силното възстановяване в Китай, което доведе до подобрено развитие на поръчките, особено в Роботика и Дискретна автоматизация. Бизнесите с продукти с кратък цикъл се развиха положително, но това беше компенсирано от по-малко големи поръчки и продължаващото оттегляне на услугите. Оперативните маржове на групата бяха обременени от неосновни разходи и загуба в Индустриална автоматизация във връзка с проекта Kusile в Южна Африка. С изключение на тези ефекти, маржовете показват добра устойчивост, като отразяват трайното намаляване на разходите във всички области на бизнеса и силен напредък в Електроснабдяване и електрообзавеждане с интеграцията на GEIS и възстановяването на Инсталационни продукти. Задвижване запази своята традиция на солидно представяне.
fb
27-10-2020
Канада се връща към участието в проекта ИТЕР
След като през 2003 година Канада напусна международния проект за експериментален термоядрен реактор (ИТЕР), в средата на октомври 2020 г. страната сключи споразумение, според което възобновява участието си чрез доставка на тритий и свързаните с него оборудване и технологии. Документът бе подписан от генералния директор на ИТЕР Бернар Биго и заместник-министъра на енергетиката на Канада Дан Костело. Канада участваше в ИТЕР в най-ранните му етапи, информира специализираното международно онлайн издание world-nuclear-news. Страната предложи през 2001 г. град Кларингтън, Онтариода е мястото за изграждане на проекта. През 2003 г. обаче идеята бе оттеглена и Канада прекрати участието си в инициативата. През 2006 г. останалите участнички в проекта се съгласиха инсталацията да бъде изградена в Кадараш, Франция.
fb
27-10-2020
fb
50-левовата банкнота с най-голям дял от парите в обращение
fb
28-10-2020
Към статията
fb
Международни ЕЕ борси: OPCOM затвори при цена за базова енергия от 41,24 евро за мвтч
fb
28-10-2020
Към статията
fb
Какъв Бюджет 2021 предлага правителството
fb
28-10-2020
Към статията
fb
В шелфа на ЮАР е открито голямо находище на газов кондензат
fb
28-10-2020
Към статията
fb
Правителството одобри Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2021-2023 година
fb
28-10-2020
Към статията
fb
Прехвърлят към ОПИК 30 млн. лева в подкрепа на транспортния бизнес по време на криза
fb
28-10-2020
Към статията