НАЧАЛО » Събития » Механизмите за капацитет - част от бъдещия пазарен модел на България

Механизмите за капацитет - част от бъдещия пазарен модел на България

от: 07/11/2019 09:00
до: 07/11/2019 13:00

Кръгла маса МЕХАНИЗМИТЕ ЗА КАПАЦИТЕТИ КАТО ЧАСТ ОТ БЪДЕЩИЯ ПАЗАРЕН МОДЕЛ НА БЪЛГАРИЯ

07-11-2019 , София Хотел Балкан, зала Средец

Организатор: Институт за енергиен мениджмънт

Институтът за енергиен мениджмънт, с подкрепата на Министерството на енергетиката, организира на 7 ноември 2019 г. кръгла маса на тема „МЕХАНИЗМИТЕ ЗА КАПАЦИТЕТИ КАТО ЧАСТ ОТ БЪДЕЩИЯ ПАЗАРЕН МОДЕЛ НА БЪЛГАРИЯ“. Събитието ще се състои в София Хотел Балкан, зала Средец, от 9,00 до 13,00 часа. 

Кръглата маса е планирана през ноември поради това, че тогава се очаква да има конкретни резултати от подготовката на проекти на национални стратегически документи и национална визия, свързани с развитието на енергийния сектор. 

Такъв документ напр. е Интегрираният национален план Енергетика и Климат, разработен от Министерството на енергетиката в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета, относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

Успоредно с това до края на месец октомври се очаква консултантска компания, наета от Българския енергиен холдинг, да предложи подходящ механизъм за капацитет, който да гарантира сигурността на електроенергийните доставки в България, в съответствие с изискванията на променения Регламент за вътрешния пазар на електроенергия. 

Така, основните въпроси, които ще бъдат обсъждани в рамките на събитието, са следните: Какви са рисковете пред сигурността на снабдяването? Как се предлага те да бъдат избегнати? Какъв тип механизми за капацитети се препоръчват, как те ще се впишат в бъдещия пазарен модел на България и кои са следващите стъпки, за да бъдат приложени?

Ще бъде предоставена допълнителна информация за участниците и програмата на кръглата маса.