Производството на електроенергия за първите 9 дни на 2022 г. расте с 28.69 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. потреблението на ток се повишава с 2.02 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
646
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия за през първите девет дни на настоящата 2022 г. спрямо същия период на отминалата 2021 г. остават положителни. Салдото (износ-внос) запазва положителната си тенденция. Делът на базовите централи расте значително. Много добри са и показателите по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителните мрежи. Делът на водноелектрическите централи също е на плюс. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за периода от 1 до 9 януари 2022 година (1.01.2022 г. – 9.01.2022 г.) спрямо аналогичния период на 2021 г.

Производството на електроенергия за първите девет дни на настоящата 2022 година е в обем от 1 375 819 MWh. Това представлява ръст с 28.69 % спрямо аналогичния период на 2021 г. За този посочен период на 2021 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 1 069 110 MWh.

Потреблението на електроенергия запазва положителната си тенденция и за времето от първия до деветия ден на настоящия месец януари тази година достига до обем от 1 016 398 MWh, което е повишение с 2.02 %. За сравнение, през аналогичните първи девет дни на миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 996 302 MWh.

Още по темата

Салдото (износ-внос) също се повишава като за времето от първи до девети януари е в обем от 359 421 MWh. Ръстът спрямо аналогичните девет дни от първия месец на 2021 г. е 393.66 %. През посоченото време на предходната година салдото (износ-внос) е било от порядъка на 72 808 MWh.

Доста по-високо е и участието на базовите централи. Така например, ако за сравнявания отчетен период от първи до девети януари миналата година (2021 г.) базовите централи са участвали с обем от 903 315 MWh, то за същото време от настоящата 2022 година този обем достига до 1 180 497 MWh, което е увеличение (плюс) с 30.69 %.

Делът на ВЕИ в преносната система отбелязва висок положителен дял. Още по-впечатляващо е положителното участие в разпределителните мрежи за този макар и кратък сравняван период на настоящата и предходната години.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за първите девет дни от настоящия месец януари расте до обем от 32 618 MWh, или с 15.45 % спрямо аналогичните девет дни на 2021 г. Според данните на системния оператор, тогава ВЕИ са участвали в преносната мрежа с 28 253 MWh. В частност това се дължи на по-добрите данни по отношение на участието на вятърните (плюс 17.62 %) и фотоволтаичните (плюс 27.18 %) мощности, но е впечатляващ спада при биомасата (минус 11.77 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от първи до девети януари тази година е в обем от 39 108 MWh, което представлява увеличение с 21.30 %. За сравнение, година по-рано през същите девет дни на 2021 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 32 240 MWh. В частност по-добрите данни се дължат на увеличението на вятърните (плюс 41.12 %) и фотоволтаични (плюс 9.92 %) мощности, въпреки понижението по отношение на биомасата (минус 17.81 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ)в началото на настоящата година демонстрират също висок положителен дял. Така за времето от първия до деветия ден на месец януари участието на ВЕЦ се повишава до обем от 123 596 MWh спрямо обемът от 105 302 MWh отчетени за същото време на предходната 2021 г. Увеличението е от порядъка на 17.37 %.  

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща