Износът на ток за първите пет дни на януари 2020 г. намалява с 67.45 процента

Спрямо същото време на 2019 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа расте със значителните 79.98 %

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
3141
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия продължават да намаляват. Негативната тенденция се запазва и при дела на базовите централи. Затова пък силен ръст се наблюдава по отношение на  участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа. На този фон обаче тревожно нисък остава дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Смущаващо висок е отрицателният дял при износа на ток, като тенденцията зпочнала през миналата година се запазва и то относително дълго. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор за енергийния баланс на България за времето от първи до пети януари 2020 г. спрямо същия период на предходната 2019 г.

Производството на електроенергия за първите пет дни на настоящата 2020 година е в обем от 626 905 MWh и намалява (минус) с 13.19 %. За сравнение през първите пет дни година по-рано производството на електроенергия е възлизало на 722 199 MWh.

Тенденцията за спад на потреблението, започнала още през предходната година продължава. Както сочат данните, за сравнявания период за първите пет дни на таз година потреблението се свива със (минус) 7.11 % до 603 209 MWh. През първите пет дни на миналата 2019 г. потреблението е било от порядъка на 649 401 MWh.

Фрапиращи са данните за спада на износа на ток за сравнявания период от първите пет януарски дни на 2020 г. спрямо аналогичния период на 2019 г. Ако за времето от 1 до 5 януари миналата година износът на ток е бил в обем от 72 798 MWh, то през първите пет дни на настоящата 2020 г. спада до едва 23 696 MWh. Това означава намаляване на износа (минус) с 67.45 %.

Твърде висок за началото на тази година спрямо предходната е и спадът в дела на базовите централи – минус 15.85 %. За сравнение, ако от 1 до 5.01. 2019 г. участието на базовите централи е било в обем от 647 423 MWh, то за същия период на 2020 г. се свива до 544 804 MWh.

За сметка на това обаче участието на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната система расте и то съществено.

Според данните на системния оператор, през първите пет дни на месец януари тази година участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от 23 212 MWh. Година по-рано, за същия период дела на ВЕИ в преносната мрежа е бил значително по-слаб  - от порядъка на 12 897 MWh. Това означава, че за сравнявания период ВЕИ в преносната мрежа увеличават дела си със 79.98 %. В частност това се дължи както на високия положителен дял на вятърните (плюс 95.77 %), така и на фотоволтаичните (плюс 57.10 %) мощности и биомасата (плюс 32.03 %).

Дела на ВЕИ в разпределителната мрежа също расте съществено и за времето от 1 до 5 януари тази година е от порядъка на 31 258 MWh. За сравнение, за същия период година по-рано то е било много по-ниско -  20 400 MWh. Скокът е от 53.23 %. В частност това се дължи на положителното участие на вятърните (плюс 66.74 %) и фотоволтаични (плюс 44.33%) мощности, така и на биомасата (плюс 10.98 %).

За пореден сравняван отчетен период участието на ВЕЦ остава много ниско. Тревожна е твърде дълго продължаващата негативна тенденция. Така например, ако през първите пет дни на миналата 2019 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 41 479 MWh, то за същия период на настоящата 2020 г. достигне до едва 27 631 MWh. Това е понижение (минус) от 33.39 %.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща