Износът на ток расте с невероятните 146.41 % през първите 6 дни на януари 2019 г., спрямо същия период на 2018 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
4968
article picture alt description

Първите 6 дни на януари 2019 г. се оказват изключително положителни за българската енергетика. Всички показатели, свързани с производство, потребление и износ са положителни спрямо същия период на миналата година, което може да се предположи, че е в резултат на разликата в температурите, но и поради подобрението на икономическата среда. Както е известно, тази година първият месец на настоящата 2019 г. стартира с доста ниски температурни нива. Най-впечатляващи са данните за износа на електроенергия. Положителен е и дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), докато участието на водноелектрическите централи  (ВЕЦ) през първите шест дни на януари тази година е далеч по-обран. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/ за първите 6 дни на януари 2019 г. спрямо същия период на 2018 г.


Производството на електроенергия за времето от 1 до 6 януари тази година е в обем от 876 471 MWh и расте (плюс) с 15.87 %. За сравнение, през същия период на неотдавна отминалата 2018 г. производството за първите 6 дни на януари е било от порядъка на 756 422 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период се увеличава (плюс) с 9.32 %. Ако през първите шест дни на миналата година потреблението на електроенергия е било 720 283 MWh, то сега нараства до 787 422 MWh.

Както вече споменахме невероятният ръст в процентно отношение при износа на електроенергия е най-впечатляващ. Така например, за времето от 1 до 6 януари 2018 г. износът е бил едва 36 139 MWh, докато за сравнявания период през настоящата 2019 г. той се увеличава до 89 049 MWh. Това, според изчисленията на ЕСО е ръст от (плюс) 146.41 %.

След дълъг период на отрицателни данни, първите 6 дни на настоящата година са с доста добри положителни показатели по отношение на дела на базовите централи, които се повишават (плюс) до 779 718 MWh или (плюс) с 15.72 %. В началото на 2018 г. производството на базовите централи е било от порядъка на 673 819 MWh.

Положителни данни след дълъг период на спад се отчита и по отношение на участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа.
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за отчетения период е от порядъка на 16 126 MWh, спрямо 12 112 MWh за същото време на 2018 г., което е ръст (плюс) от впечатляващите 33.14 %. Очаквано това се дължи на положителното производство от вятърните електроцентрали (плюс 70.10 %) и биомасата (плюс 4.50 %), докато фотоволтаичните мощности остават с отрицателен дял (минус 29.58 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за първите шест дни на настоящата 2019 г. нараства до 24 861 MWh в сравнение с 19 601 MWh през миналата година. Това е увеличение (плюс) от 26.84 %. В частност прави впечатления високият дял на участието на вятърните мощности (плюс 113.87 %), въпреки отрицателният дял на фотоволтаичните централи (минус 27.23 %) и биомасата (минус 1.09 %).

Участието на ВЕЦ за първите шест дни на настоящата 2019 г. също се увеличава, макар и по-скромно. За сравнение, ако за първите шест дни на 2018 г.  участието на водноелектрическите централи е било в обем от 50 890 MWh, то за настоящия период на тази година вече е от порядъка на 55 766 MWh. Това е ръст  (плюс) от 9.58 %.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща