Участието на ВЕЦ в енергийния баланс на страната през 2021 г. расте с 51.11 %

Спрямо аналогичния период на 2020 г. делът на базовите централи се повишава с 15.42 на сто, а на ВЕИ в преносната мрежа спада с 3.03 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
765
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия продължават да растат. Изключително добри са данните по отношение на салдото (износ-внос), въпреки че спрямо по-ранния отчетен период има слабо забавяне на темпото. Делът на базовите централи остава висок. Не такава е ситуацията при възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи, при които се наблюдава спад. Затова пък водноелектрическите централи (ВЕЦ) отново демонстрират лидерската си позиция. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. (1.01.2021 г. – 31.12.2021 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от 1 януари до 31 декември 2021 г., или за една година се увеличава до обем от 47 699 227 MWh. Това представлява ръст със 17.09 % в сравнение със същия период година по-рано (плюс 16.87 % през предходния отчетен период от 1 януари до 26 декември). За сравнение, през аналогичните дни на предходната 2020 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 40 736 986 MWh.

За пореден отчетен период се запазва положителната тенденция и по отношение на потреблението на електроенергия, което през 2021 г. се повишава до 38 880 218 MWh, или с 4.24 % спрямо аналогичния период на 2020 г. (плюс 4.15 % преди седмица). Отчетеното тогава потребление на електроенергия е възлизало на 37 298 933 MWh.

По-добри са и данните по отношение на салдото (износ-внос), което за една година, или от първия ден на месец януари до тридесет и първия ден на декември достига до обем от 8 819 009 MWh. Това представлява ръст от 156.51 % (154.63 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано, за този сравняван период салдото (износ-внос) е било от порядъка на 3 438 053 MWh.

Делът на базовите централи продължава да се подобрява и за сравнявания период от началото до края на настоящата 2021 г. достига до обем от 39 364 136 MWh. Това е повишение с 15.42 % (плюс 15.07 % отчетени преди седмица). За сравнение, през аналогичното време на 2020 г. делът на базовите централи е бил в обем от 34 105 979 MWh.

Очакването за подобряване на данните за делът на ВЕИ в преносната мрежа остава за следващ период, тъй като остава на минус, но по отношение на разпределителната мрежа се наблюдава подобрение.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на януари до тридесет и първия ден на месец декември 2021 г. остава на минус, свивайки се до обем от 1 286 000 MWh. Това представлява спад с 3.03 % спрямо аналогичния период на 2020 г. (минус 1.46 % седмица по-рано), когато делът на ВЕИ в преносната мрежа е достигал до обем от 1 326 211 MWh. По-слабите данни в частност се дължат на по-слабото участие на вятърните (минус 3.87 %) и фотоволтаичните мощности (минус 2.62 %), въпреки подобрението по отношение на биомасата (плюс 0.33 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа през 2021 г. спрямо година по-рано се повишава до 1 929 812 MWh, или с  0.66 % (плюс 1.55 % отчетени за предходния период към 26 декември). През сравнявания период на по-предната 2020 година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 1 916 812 MWh. В частност това се дължи на по-добрите данни за фотоволтаичните мощности (плюс 2.64 %), но не и за вятърните (минус 0.95 %) централи и биомасата (минус 4.86 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) за сравнявания едногодишен период не само запазват лидерското си място, но и демонстрират отново положителната тенденция, отбелязвайки ръст (плюс) от 51.11 % (плюс 50.64 % седмица по-рано). Така според данните на системния оператор за времето от първия ден на месец януари до тридесет и първия ден на декември 2021 г. ВЕЦ участват със значителния обем от 5 119 558 MWh. За същото време, но година по-рано делът на ВЕЦ е бил от порядъка на 3 387 984 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща