Производството и потреблението на ток, дела на ВЕИ и базовите централи за първите 10 дни на 2021 г. намаляват

Спрямо първите 10 дни на 2020 г. салдото расте с над 3000 процента, но като цяло данните са за къс период и не са показателни

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1470
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия намаляват съществено. Базовите централи остават на минус. Негативни стойности се отчитат по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Единствените и то доста високи положителни показатели са за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) и салдото. Отчетът обаче се отнася за много къс сравнителен период от 10 дни и затова данните не могат да се приемат като показателни или определящи. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор за енергийния баланс на България за времето от 1 до 10 януари 2021 г. спрямо аналогичните десет дни на 2020 г.


Производството на електроенергия за първите десет дни на настоящата 2021 година намалява (минус) със 7.03 % и е в обем от 1 195 084 MWh. Година по-рано, през първите десет дни на 2020 г. производството на електроенергия е възлизало на 1 285 394 MWh.

Потреблението на електроенергия за първите десет дни от сравнявания период на настоящата година 2021 г. с миналата се понижава (минус) 13.25 %. За сравнение,  през посочения период на 2020 г. потреблението на ток е било в обем от 1 282 761 MWh. За първите десет дни на настоящата 2021 г. електропотреблението се свива до 1 112 762 MWh.

Салдото (износ-внос) остава изключително високо, като за първите 10 дни на настоящата 2021 година спрямо същото време на 2020 година расте (плюс) с невероятните 3026.55 %. Така например, през сравнявания период на миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 2 633 MWh. За сравнявания отчетен период на настоящата салдото (износ-внос) расте до обем от 82 322 MWh. Все пак става въпрос само за десетдневен сравнителен период, така че данните съвсем не са показателни.

Участието на базовите централи остава на минус 9.99 процента като за първите десет дни на настоящата година е от порядъка на 1 007 024 MWh. През същото време на отминалата 2020 г. то е било в обем от 1 118 772 MWh.

Рязко се променя и картината по отношение на участието на ВЕИ като в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Дела на ВЕИ в преносната мрежа за първите десет дни на настоящата 2021 година спрямо миналата намалява (минус) с 38.73 % до обем от 30 398 MWh. Година по-рано за същите десет дни е отчетено участие на ВЕИ в преносната мрежа от порядъка на 49 617 MWh. Този висок спад се дължи както на вятърните (минус 40.52 %), така и на фотоволтаичните (минус 46.07 %) мощности, така и на биомасата (минус 9.70 %).

На минус остава и участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. Така например, ако за времето 1 – 10 януари 2020 г. дела на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от 65 023 MWh, то за същото време на 2021 г. се свива до 34 340 MWh. Това е спад (минус) с 47.19 %. В частност този спад се дължи на отрицателното участие на вятърните (минус 56.27 %), фотоволтаичните (минус 40.52 %) и биомасата (минус 4.37 %).

За разлика от базовите централи и ВЕИ участието на водноелектрическите централи за сравнявания период расте при това със съществените 137.24 процента. Според данните на системния оператор за първите десет дни на отминалата 2020 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 51 982 MWh. За същите тези десет дни на 2021 година участието на ВЕЦ скача до обем от 123 322 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща