Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 14 април расте до 42.57 % , а в разпределителната – с 23.58 на сто

Спрямо същия период на миналата година участието на базовите централи намалява с 22.35 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1636
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия остава на минус. Потреблението на електроенергия продължава да се свива. Спадът при дела на базовите централи в енергийния баланс на страната е значителен. Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) расте. Подобряват се данните за салдото (износ-внос) на електроенергия. Нараства участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за 1-ви януари – 14 април 2024 г.  (01.01.2024 г. – 14.04.2024 г.) в сравнение с аналогичния период на 2023 г.

Производството на електроенергия от първи януари до четиринадесети  април 2024 г. тази година е в обем от 11 585 906 MWh. Спрямо същия период година по-рано това е спад с 16.11% (за отчетния период до 7 април или седмица по-рано – минус 16.74 %). Година по-рано производството на електроенергия е възлизало на 13 810 650 MWh.

Потреблението на ток за сравнявания период продължава да с свива до обем от 11 589 804 MWh, което представлява спад (минус) с 4.57 % (седмица по-рано – минус 3.69 %). За сравнение, през миналата година потреблението на ток е било от  порядъка на 12 144 869 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия остава на минус. В същото време при преглед на данните се наблюдава подобрение спрямо по-ранни отчетни периоди. Разбира се от значение е базата за сравнение. Според отчета на преносния оператор за времето от началото на годината до четиринадесети април салдото (износ-внос) на електроенергия е на минус 3 898 MWh (преди седмица – минус 143 388 MWh). През аналогичния период на предходната 2023 г. салдото (износ-внос) на електроенергия е било на плюс и е достигало до обем от 1 665 781 MWh.

Делът на базовите централи остава на минус. Според данните за периода от първи януари до четиринадесети април т.г. участието им е от порядъка на 9 180 108 MWh, което представлява спад (минус) от 22.35 % (седмица по-рано – минус 22.47 %).  За сравнение, година по-рано базовите централи са участвали с 11 822 623 MWh.

Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) продължава да нараства.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваното време от началото на януари до четиринадесети април на тази година в сравнение с аналогичния период на предходната  2023 г. достига до обем от 764 629 MWh, което е ръст от 42.47 % (преди седмица – плюс 40.61%)..Година по-рано ВЕИ са участвали в преносната мрежа с количество от 563 312 MWh. Положителните данни за сравняваното време от настоящата година са в резултат на много високия дял на фотоволтаичните централи (плюс 141.65 %), въпреки отчетения за пореден период силен спад, както на вятърните централи (минус 14.13 %), така и на биомасата (минус 62.12 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период на настоящата с миналата година също се увеличава до обем от 787 676 MWh или с 23.58 % (седмица по-рано – плюс 20.64 %).Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил от порядъка на 637 397 MWh. По-добрите резултати за сравнявания период от настоящата 2024 г. се дължат на нарастващото участие на фотоволтаичните мощности  (плюс 58.14 %) и биомасата (плюс 18.71 %), независимо от запазващият се висок спад на вятърните централи (минус 15.10 %).

Продължава да се подобрява дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Така, ако за сравнявания период година по-рано участието на ВЕЦ е било в обем от 814 318 MWh, то през настоящата 2024 г. се увеличава до 853 493 MWh. Това представлява ръст от 4.81% (преди седмица – плюс 1.38 %).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща