Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината към 18 септември нараства с 19.40 %

Участието на ВЕЦ спада с 25.72 на сто, но на ВЕИ в преносната мрежа се увеличава с 25.56 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
949
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия остава положително, но потреблението на електроенергия намалява. Салдото (износ-внос) все още държи добър дял в процентно отношение. На плюс остава  участието на базовите централи, а също и на  възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи.  Няма съществено изменение по отношение на водноелектрическите централи (ВЕЦ), делът на които от достатъчно дълго време е не минус. В същото време спрямо по-ранни сравнявани периоди вече се наблюдава по-съществена промяна в резултатите. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 18 септември тази година (01.01.2022 г. – 18.09.2022 г.) спрямо аналогичния период за предходната 2021 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на настоящата година до осемнадесети септември расте с 13.75 % или до обем от 37 210 466 MWh (плюс 14.39 % отчетени седмица по-рано за сравняваното време до 11 септември). За сравнение, през аналогичния период на миналата година производството на електроенергия е било в обем от порядъка на 32 711 225 MWh.

Потреблението на електроенергия за посочения период от първия ден на януари почти до края на второто десетдневие на месец септември намалява (минус) с 0.13 % до 27 373 383 MWh (минус 0.04 % според отчета от предишната седмица). Година по-рано за същото сравнявано време потреблението на електроенергия е възлизало на 27 409 957 MWh.

Салдото (износ-внос) все още държи висок дял и в процентно отношение за сравнявания период от настоящата година расте (плюс) с 85.56 % до обем от 9 837 083 MWh (плюс 91.69 % отчетени седмица по-рано). За посоченото време от началото на миналата 2021 г. до осемнадесетия ден на септември салдото (износ-внос) е достигало до обем от 5 301 268 MWh.

Положителен остава дела на базовите централи. Така според данните на системния оператор, участието им от началото на годината до осемнадесетия ден на месец септември се  увеличава с 19.40 % с  и достига до обем от 31 353 307 MWh (плюс 20.40 % за сравнявания период преди една седмица). За сравнение, през аналогичния период, но година по-рано делът на базовите централи е бил от порядъка на 26 257 964 MWh.

Доста добър положителен дял запазват ВЕИ и в преносната, и в разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на настоящата 2022 г. почти до края на второто десетдневие на септември нараства  (плюс) с 25.56 % и достига до 1 162 588 MWh (плюс 24.29 % отчетени седмица по-рано). През аналогичния период на миналата година този дял е възлизал на 925 958 MWh. По-добрите данни в частност се дължат на по-добрите резултати от вятърните (плюс 15.84 %) и фотоволтаични (плюс 47.89 %) централи, както и от биомасата (плюс 1.08 %).

Положителен е и дела ва ВЕИ в разпределителната мрежа, който за сравнявания период от настоящата година се покачва (плюс) с 14.73 % до обем от порядъка на 1 670 364 MWh (плюс 14.35 % според отчета отпреди седмица). Година по-рано за посоченото време от 1.01 до 18.09, дела на ВЕИ в разпределителната мрежа е изчислен на 1 455 931  MWh. Според данните на системния оператор, по-добрите данни за посочения период от настоящата година в частност се дължат на положителния дял на вятърните (плюс 18.47 %) и фотоволтаични (плюс 17.37 %) централи и въпреки спада при биомасата (минус 19.54 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус и за посочения период от първия ден на януари до осемнадесетия ден на месец септември 2022 г. намалява (минус ) с 25.72 % или до  обем от 3 024 207 MWh (минус 25.75 % за отчетния период преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на миналата година ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 4 071 372 MWh.  

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща