TenneT с инвестиции в мрежа на стойност 1,6 млрд. евро за въглеродно неутрално бъдеще

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
939
article picture alt description

Източник: needpix.com

Институт за енергиен мениджмънт

През първата половина на 2022 г. в сложна и непредсказуема външна среда мрежовият оператор TenneT продължи да полага огромни усилия за стимулиране на енергийния преход като инвестира 1,6 млрд. евро в електропреносна мрежа. Базисните приходи са се увеличили с 2 407 млн. евро до 4 975 млн. евро. Това се дължи главно на увеличеното компенсиране на разходите, свързани с мрежата и на увеличената база от активи. Оперативната печалба се е увеличила със 148 млн. евро до 579 млн. евро.

Енергийната сигурност е във фокуса на вниманието както никога досега, съобщава TenneT в своя доклад за полугодието на 2022 г., като се фокусира както върху краткосрочни, така и върху дългосрочни решения, за да изпълни критично важната задача, а именно да осигури непрекъсната наличност на електроенергия за близо 43 милиона крайни потребители в Нидерландия и Германия.

Краткосрочнен план: въздействие и акцент върху сигурността на доставките

Войната в Украйна – хуманитарната и геополитическа криза и кризата в областта на сигурността – оказа значително въздействие върху дейността на TenneT. В контекста на европейската мрежа ENTSO-E TenneT оказа сътрудничество за синхронизиране на украинската и молдовската мрежа с европейската електроенергийна мрежа, за да подпомогне доставките на електроенергия в тези страни. Войната в Украйна също така изостри повишаването на цените на енергията, както и силното осъзнаване на значението на сигурността на доставките. За тази цел TenneT наблюдава, че компаниите ускоряват търсенето на електроенергия, а правителствата стават по-активни и амбициозни в осъществяването на енергийния преход. Както войната в Украйна, така и пандемията COVID-19 оказаха голямо влияние върху цените на суровините, които TenneT използва в своите активи. Това включва стомана, алуминий и мед. Високите пазарни нива на цените на енергията също доведоха до значително увеличение на разходите за мрежата. Това са разходите, които TenneT трябва да направи, за да компенсира загубите в мрежата, да поддържа енергийния баланс в мрежата и да плаща за алтернативни маршрути за електроенергията, когато участъците от мрежата са претоварени или недостъпни поради разширяване на мрежата. Съгласно регулаторните правила тези по-високи разходи за мрежата са неутрални за бюджета и ще бъдат възстановени чрез бъдещи тарифи.

Средносрочен/дългосрочен план: настояща подготовка на енергийна система без въглеродни емисии

На първо място, иновативната програма за 2 GW ще позволи по-бързото развитие на офшорната вятърна енергия чрез икономии от мащаба и стандартизиране на 15 до 20 системи за свързване на офшорни вятърни централи с мощност 2 GW до около 2030 г. Стандартът за 2GW представлява огромна стъпка напред след днешните системи за свързване на офшорни вятърни централи с променлив ток от 0,7GW и постоянен ток от 0,9GW. Това ще спести време, ресурси и средства, като същевременно ще се удвои капацитета на връзката чрез използването на по-малко кабели и платформи. TenneT планира да сключи споразумение за сътрудничество с ключови пазарни партньори за период до осем години. Споразумението обхваща офшорните платформи и наземните станции, както и конверторите за двупосочно преобразуване между променлив и постоянен ток. Импулсът на широкомащабния търг подчертава дългосрочната цел за изграждане на всички необходими ресурси като промишлени обекти, персонал и материали.

На второ място, TenneT предприе първите стъпки към така наречената „целева мрежа 2045“. В тясна координация и диалог с правителства, министерства и други заинтересовани страни TenneT има за цел да проектира и изгради електрическата мрежа на бъдещето. В крайна сметка тя трябва да бъде готова до 2045 г. С Target Grid TenneT се ангажира да даде своевременен и активен принос към далновидния път, поет от нидерландското и германското правителство към достъпна и постижима високоелектрифицирана енергийна система, неутрална по отношение на климата.

Манон ван Беек, главен изпълнителен директор на TenneT, каза: „Както сътрудничеството между държавите е ключово за работата по Target Grid, същото важи и за постигането на енергийна сигурност през тази зима. В момента всички ние отделяме на това цялото си внимание. Тенденцията да се съсредоточаваме твърде ограничено върху националните си интереси не води до правилни решения. Смятам, че за да станем независими от руския газ и от изкопаемите горива като цяло, трябва да станем по-зависими – тоест един от друг. Това се отнася за държавите – членки на ЕС, но също така и за политиката и промишлеността, гражданите и клиентите, доставчиците и производителите, регулаторите и операторите на преносни системи. Наскоро приетата Декларация от Есбьорг за офшорната вятърна енергия – чрез която Нидерландия, Германия, Дания и Белгия се споразумяха да развиват съвместно Северно море като зелената електроцентрала на Европа – е ярък пример за вида сътрудничество, от което се нуждаем.“

Арина Фрайтаг, финансов директор на TenneT, сподели: „Като истински трансграничен оператор на преносна мрежа ние наистина можем да окажем голямо и положително въздействие върху прехода на Европа към зелена енергийна система, при условие че зеленият растеж е интелигентен и отговорен. Това означава например, че нормативната уредба и издаването на разрешителни трябва да са в крак с изпълнението на нашите инвестиции. Освен това очаквам, че настоящата ни инвестиционна програма ще изисква допълнително финансиране както с дългов, така и със собствен капитал. Рязкото повишаване на цените на материалите и другите ресурси е в основата на нарастващите разходи по нашите проекти. Това ще се отрази и на мрежовите тарифи за потребителите и предприятията„.

Стремежът към електрификация на предприятията и промишлеността и бързо нарастващото търсене на електроенергия – включително от възобновяеми източници – доведоха до проблеми с капацитета (претоварване) на мрежите на TenneT в някои региони. Това стана най-очевидно в нидерландските провинции Ноорд-Брабант и Лимбург, където временно е спряно подаването на нови заявки за присъединяване в очакване на анализ на претоварването. TenneT, в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни – като Министерството на икономиката и климата и определения координатор, работи усилено по решения за ограничаване на претоварванията на мрежата в тези провинции и в по-широк план. Този подход има четири елемента, с различни отговорности и различна степен на участие на заинтересованите страни, а именно:

  • по-интелигентно използване на мрежата
  • ускоряване на разширяването на мрежата
  • повишаване на предвидимостта чрез по-програмен подход и
  • подобряване на комуникациите.

За повече информация: Доклад за полугодието на 2022

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща