Делът на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 9 август намалява с 29.29 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 21.32 на сто, а в разпределителната – с 15.12 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1278
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия запазва висок дял в процентно отношение. Все още остава на плюс и потреблението на електроенергия. Салдото (износ-внос) на електроенергия расте. Остава положително и участието на базовите централи. Достатъчно висок е и делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Запазва се и тенденцията за подобряване на данните за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 7 август (01.01.2022 г. – 7.08. 2022 г.) в сравнение с аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия остава положително и за времето от началото на януари тази година до седмия ден на месец август нараства с 16.30 % или до обем от 31 716 424 MWh (плюс 16.45 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 31 юли т.г.). Година по-рано производството на електроенергия е било от порядъка на 27 270 750 MWh.

Потреблението на електроенергия все още остава на плюс и за сравнявания период от началото на годината до първите седем дни на август достига до обем от 23 531 557 MWh, което е увеличение с 0.36 %  (плюс 0.61 % отчетени седмица по-рано, плюс 0.71 % две седмици преди това). За сравнение, преди година потреблението на електроенергия е било в обем от 23 447 300 MWh.

Салдото (износ-внос) остава доста високо и в процентно отношение нараства (плюс) със 114.07 % или до обем от 8 184 867 MWh (плюс 113.74 % отчетени за първите седем месеца на годината). През сравняваните дни от първия ден на януари до седми август на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е съставлявало 3 823 450 MWh.

Достатъчно високо остава участието на базовите централи и за времето от началото на годината до първите седем дни от настоящия месеца август то расте с 24.20 % или до обем от порядъка на 26 671 411 MWh (плюс 24.45 % отчетени седмица по-рано, плюс 25.10 на сто две седмици преди това). Както сочат данните на системния оператор, през аналогичния период на предходната година участието на базовите централи е било от порядъка на 21 474 620 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава положително и без съществена промяна в показателите, ако се погледнат по-ранни отчетни периоди.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваните дни от началото на годината до първите седем дни на настоящия месец август нараства с 21.32 % или до обем от порядъка на 967 257 MWh (плюс 21.85 % отчетени седмица по-рано за първите 7 месеца на 2022 г.). За сравнение, през същото време на миналата година участието на ВЕИ в преносната мрежа е достигало до обем от 797 273 MWh. По-добрите данни за посочения период от настоящата година в частност се дължат  на увеличението на дела, както на вятърните (плюс 11.47 %) и фотоволтаични (плюс 44.36 %) централи, така и на биомасата (плюс 1.29 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период от началото на годината до седмия ден на настоящи месец август се повишава с 15.12 % или до обем от 1 407 846 MWh (плюс 15.76 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано за същите дни ВЕИ са участвали с обем от 1 222 958 MWh. В частност по-добрите данни за настоящия период се дължат на участието на вятърните (плюс 15.36 %) и фотоволтаични (плюс 19.89 %) централи и въпреки понижението на биомасата (минус 19.81 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус, но за пореден отчетен период се наблюдава подобрение на данните. Така за времето от първия ден на месец януари до седмия ден на август делът на ВЕЦ спада (минус) с 29.29 % или до обем от 2 669 910 MWh (минус 29.79 % отчетени седмица по-рано, минус 30.54 % - две седмици преди това). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 3 775 899 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща