Силата на добрия пример и България по пътя към по-чиста енергия

Синергията между потребителите и компаниите може да постигне ясни резултати за подобряване на въздуха в градовете ни

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
726
article picture alt description

Снимка: Лилия Йотова / Dir.bg

Справянето с препятствията ни прави по-силни. Този принцип важи за всеки един от нас и е преразказван от редица философи още от най-древни времена. Формулировката обаче може да се приложи не само на индивидуално ниво.

Извънредните обстоятелства и кризите каляват цивилизацията ни. В исторически план човечеството винаги е намирало начин за справяне с трудностите. Днес ние преминахме през изпитанието на Ковид-19, но пред прага ни е нова заплаха - тази на климатичните промени.

Мръсният въздух в едва дишащите градове има преки последствия за живеещите в тях и косвени за всички останали. Индустрията и транспортът допринасят за покачването на средната глобална температура и увеличеният в следствие на това брой на природните бедствия и катаклизми, като суши и наводнения.

Намиране на решението

Множество държави и компании реагират на трудностите, стартирайки преход към по-зелена енергия. И докато по пътя неизменно ще има препятствия, някои примери разкриват, че извървяването му може и да е лесно, стига да бъдат взети правилните решения и направени правилните промени.

Именно това разкриват нагледно резултатите на германската група от компании Robert Bosch.

Трудностите по време на пандемията от Ковид-19 не успяха да спрат технологичния гигант. Взетите от тях мерки дават конкретен икономически резултат - 2021 година е една от най-успешната за бизнеса на Robert Bosch GmbH.

Компанията използва натрупания си опит, за да поведе битката със следващата глобална криза. Благодарение на иновациите и действията на германския консорциум днес осъществяването на преход към по-чиста енергия е повече от постижимо.

Силата на добрия пример

За да научим в какво се крие тайната на успеха на Robert Bosch GmbH се свързахме с Йордан Дочев, директор продажби на "Бош Термотехника" в България.

Йордан Дочев работи от 22 години в "Роберт Бош", от които 8 в автомобилния бранш и от 2007 г. оглавява и успешно развива новосъздадената дивизия "Термотехника" като директор продажби в рамките на българското дружество. В сферата му на отговорности влиза управлението на продажбите за битова отоплителна, климатична и индустриална техника за България.

Освен завършена инженерна специалност в ТУ София, има и диплома за машинен инженер от Техническия университет в Карлсруе.

Йордан Дочев е един от двигателите на прехода към по-висока енергийна ефективност и по-чист въздух у нас.

- След публикуваните данни от финансовия резултат на компанията за 2021 стана ясно, че дивизия Термотехника към "Роберт Бош" ЕООД не е засегната от турболентната изминала бизнес година. На какво се дължи това?

- 2021 г. беше изключително интересна и динамична за нас. Предполагам всички сте чували за трудностите в доставките, свързани с Ковид-19 и с липсата на полупроводници. Те засегнаха не само автомобилната индустрия, а и останалите индустрии, които използват електронни компоненти. Ние също изпитвахме трудности във веригата на доставки, но въпреки това нашият екип се справи брилянтно, като успяхме да реализираме ръст в абсолютно всички продуктови групи, с които работим на пазара.

В същото време, може да се каже, че се вижда една ясна тенденция към електрификация на предлаганите решения за отопление, защото и нашите числа в тази посока са изключително добри. Ние удвоихме оборота на климатични системи Bosch, постигнахме двуцифрен ръст в газовите котли и 50% ръст на продажбите ни в България. За нас това беше най-успешната година до момента. Bosch се фокусира върху високоефективните технологии, като проявяваме изключителен интерес към възобновяемите енергоизточници.

Централата на Bosch вложи 300 млн. евро в развитието на термопомпени системи, а ние изградихме наш учебен център, в който се представя тази технология и можем да демонстрираме широка гама от уреди. Тя започва от самостоятелни сплит системи, моноблок и хибридни системи. Важно е да се отбележи, че хибридната термопомпена система, позволява да запазите съществуващия вече топлоизточник, било то газов котел или котел на друго гориво, без да правите съществени промени в инсталацията, като по този начин да добавите електрическо решение и да се възползвате от енергията с по-добра цена във всеки един момент.

- Каква е промяната в нагласите на потребителите? Споменахте, че сред продажбите ви все по-голям процент са електрическите уреди?

- Да, това е така. Все по-голям дял в продажбите имат електрическите уреди, като затова най-важни са нагласите на потребителите. Вие всички наблюдавате движението на цените на горивата на българския пазар и това неизменно се отразява и в нагласата на клиентите.

Българинът традиционно търси надеждно решение, което същевременно да бъде и евтино за експлоатация. Затова и моментът, в който цените на основните енергоизточници растат, а токът остава все още нерегулиран пазар за бита, нагласите на потребителя са за все повече и повече използване на електрически уреди. Това винаги може да се промени, ако се промени и съотношението между цените на съответните топлоизточници.

- Тази промяна, обаче, не оказва ли сериозно предизвикателство към бранша и свързаните с него подбраншове?

- Разбира се, тази промяна е голямо предизвикателство за всички, заради затруднената ситуация с веригите за доставки след Ковид-19, а и не само. Ние като компания се опитваме да отговорим на растящото търсене, като правим и невъзможното да доставим суровини и компоненти от всички възможни източници.

Трябва да се отбележи, че преходът към електричество в България е по-скоро сравнително лесен, защото страната ни е производител на електроенергия и нетен износител. Нашите електро мрежи все още имат капацитет, който обаче скоро може да се окаже недостатъчен за всички електрически продукти, идващи на пазара. Всички слушаме за електрификация, не само в отоплението, но и в автомобилите. Да си помислим какво би се случило, ако започнем да зареждаме колите си в сградите, в които живеем. Само за сравнение, един апартамент е оразмерен с 15-18 kW мощност, което е далеч под мощността, която е необходима за бързо зареждане на един автомобил. Ако сложим и термопомпа за отопление в същия този дом, която е с мощност 10 kW, може да си представите какво ще се случи с натоварването по мрежата. Със сигурност ще се изискват доста съществени инвестиции в изграждането на инфраструктура, за да можем да завършим този преход към електрификация.

В краткосрочно и дългосрочно бъдеще се очаква фосилните горива да са все по-скъпи, така че за нас бъдещето категорично е в електрификацията. Също така, инвестициите на ЕС във възобновяеми енергийни източници са предимно насочени в такива, произвеждащи ток и този ток трябва да бъде оползотворен. Затова ние виждаме бъдеще в електрическите уреди, включително и за отопление.

- Как, обаче, промяната в цените на фосилните горива влияе на термотехнологичния бранш?

- Тези цени са изключително силно влияещи на нас като доставчик, както вече казах, потребителят винаги се интересува от надеждно отопление на сравнително нормална цена. В последно време всички ние сме свидетели на рязко поскъпване на цените на фосилните горива и с оглед текущата ситуация в България, когато нямаме стабилни доставки на газ, виждаме какво се случва - цените се променят всеки месец.

Към днешна дата единственото стабилно нещо за потребителите като ценообразуване, остава токът. Същевременно желанието на ЕС да се откаже в изключително краткосрочен план от нефта и газа допълнително благоприятства развитието на електрическата технология, като това се случва с един изключително бърз темп, какъвто рядко виждаме в нашия бранш.

Не можем да пренебрегнем факта, че мрежите, които се използват, не са оразмерени за изцяло електрическо натоварване, когато става въпрос за отопление. В новото строителство може да се наблюдава тенденция все още да се монтират газови уреди поради наличната инфраструктура. От днешна дата е трудно да се каже какво ще се случи, но тенденцията към разделяне с фосилните горива е ясна, така че все повече и повече в бъдеще ще залагаме на електрификацията и в нашия случай - на термопомпените решения.

- В такъв случай, какво бихте препоръчали на потребителите, на които им предстои изграждане на нова система за охлаждане и отопление, или дори - за модернизиране на съществуваща такава?

- На тези потребители бих искал да препоръчам да не бързат с решенията за модернизация или с добавяне на нови източници, защото ситуацията е изключително променлива. Това, което ние можем да предложим като компания, е пълна гама от решения, било то на ток или на фосилни горива. Ако имат газов котел не е необходимо да го спират от експлоатация, ние можем да предложим ценово изгодно решение, при което да се добави термо помпа в системата. По този начин клиентът винаги ще може да разчита на по-евтиния към момента топлоизточник, като това ще изисква минимални разходи за реконструкция на самата отоплителна система - цената е предимно и само за доставка и монтаж на термопомпата.

Може би трябва да отбележа, че към днешна дата, най-евтиното решение за отопление и охлаждане са климатиците, но същевременно, те не са най-комфортното, защото комфортът е много по-различен от този, който е при водно отоплителните системи. Генералната ни препоръка за хора, които вече имат изградена водна отоплителна система, в случай че искат да сменят енергоизточника, е не да се отказват от стария, а просто да добавят нов под формата на електрическа хибридна термопомпена система.

- Как се движи България по пътя към по-чиста енергия?

В края на 2021 г. Европейската комисия прие набор от законодателни предложения в посока декарбонизация и за гарантиране на енергийна сигурност за всички граждани в Европа. Според изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс Европа трябва да затвори страницата за изкопаемите горива и да премине към по-чисти енергийни източници. Това включва замяната на изкопаемия газ с възобновяеми и нисковъглеродни газове, като например водород.

Подмяната на котлите на природен газ с водородни уреди - сфера, в която работи и Bosch, може да се превърне в най-простото решение на проблемите с отоплението. Единственият страничен продукт от изгарянето на водороден газ е водата, което означава, че това е източник на гориво без въглерод и може да бъде ключов метод за подпомагане на декарбонизацията на битовото отопление и производството на топла вода.

Bosch се концентрира върху електрификацията и водорода с инвестиции от близо три милиарда евро. Компанията се включва в производството на водород, като ще инвестира около 500 милиона евро във водородната електролиза до 2030 г.

Почти всички газови уреди, които се използват днес, включително и котлите на Bosch, могат да работят със смес от до 20% водород и природен газ.

Това означава, че когато започне увеличаването на количеството "зелени газове" в газовата мрежа на страните в Европа, клиентите ни могат да бъдат сигурни, че техният нов газов котел ще работи през целия си експлоатационен срок, без да се налагат съществени промени.

В България "Бош Термотехника" предлага устойчиви и екологични решения за отопление на битови и промишлени потребители. Фокусът ни са високоефективни технологии, използващи възобновяема енергия, които имат значителен принос за осъществяването на енергийния преход към едно по-зелено бъдеще в страната. Ще продължим да се развиваме по отношение на дигитализацията, електрификацията и управлението на енергията - трите важни тенденции в топлотехнологичната индустрия.

- Да се върнем към обикновения потребител. Какъв съвет бихте му дали, ако той иска не само да намали въглеродния си отпечатък, но и да плаща по-ниски сметки за електричество?

- Съвета, който бих искал да дам, е да разгледа предложенията, които предлага пазарът. Най-добрият начин да се сравнят две съоръжения на различни производители, е като се разгледат техните етикети за енергийна ефективност. Не случайно ЕС е въвел тази система, тъй като целта е лесно да се ориентираме кой уред е по-енергийно ефективен. Ако говорим за гамата на Bosch, например електрическата гама от климатици, при една и съща мощност за отопление и охлаждане, да кажем 12 000 BTU, разликата в консумацията може да достигне до 30% между базовия модел и този с най-висока енергийна ефективност. Разбира се, този с по-добрата консумация е и по-скъп, но това е въпрос на сметка, защото когато използваме един климатик, избирайки по-скъпото съоръжение, поради по-добрата си ефективност, то може да се изплати изцяло за 2 до 3 сезона.

- Предстои най-горещата част от годината. Някакви препоръки при избора на климатик или други охлаждащи уреди?

- Какъв уред за охлаждане ще изберете зависи изцяло от вашите предпочитания, но това което мога да посъветвам, е добре климатикът да бъде съобразен с помещението, в което ще работи. Ако изберете малък климатик за голямо помещение, то той ще работи непрекъснато, на висока скорост, ще бъде шумен и може да не успее да охлади. Важно е да се консултирате със специалист, който да подбере подходящо съоръжение за вас, за да постигнете максималния желан ефект и комфорт.

- Смятате ли, че е постижимо да превърнем България в една по-зелена страна до края на десетилетието и какви биха били ползите от това?

- Разбира се, България може да стане една по-зелена страна. Тя и в момента е зелена, но ползите от това биха били големи. Вероятно знаете, че според данните на Евростат сме държавата с най-мръсния въздух в ЕС, но това ежедневно се подобрява. Може да го видите и по графиката на AirSofia.info, където в последните дни въздухът е все по-чист, особено спрямо времето, когато тази организация започна да действа и да показва данни в реално време. Също така, един много добър пример за това как България може да стане по-зелена е програмата LIFE, която цели подмяната на отоплителни уреди с доста по-щадящи въздуха и по-енергийно ефективни. Всички ние имаме отговорност и можем да допринесем за това да живеем в една по-хубава, по-зелена държава и да дишаме по-чист въздух.___________________________________________________________________________________________
 Материалът е подготвен за Bosch Bulgaria

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща