Делът на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината към 15 май расте с 25.91 %

Участието на ВЕЦ през аналогичния период на миналата година намалява с 35.67 %, а на ВЕИ в разпределителната мрежа расте с 18.39 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1035
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия от началото на настоящата година към средата на месец май остават положителни. Спрямо по-ранни периоди обаче се наблюдава промяна на показателите в посока към понижение. Салдото (износ-внос) остава положително, но и тук има изменение в посока на спад, ако се вземат предвид по-ранни дати от настоящата година. Базовите централи все още държат висок положителен дял. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава на плюс. Продължава да намалява делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от 1 януари – 15 май (1.01.2022 г. – 15.05.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от първия ден на януари тази година до средата на месец май се повишава с 16.60 % и достига до обем от 20 636 904 MWh (плюс 17.40 % отчетени за сравнявания период преди седмица до 8 май). За сравнение, година по-рано производството на електроенергия е било в обем от 17 698 485 MWh.

Потреблението на електроенергия остава положително и за отчетния период към средата на месец май тази година расте с 1.68 %, или до обем от 15 714 840 MWh (плюс 1.79 % отчетено повишение седмица по-рано). През аналогичния период на предходната 2021 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 15 455 270 MWh.

Салдото (износ внос) продължава да се свива, въпреки че остава положително. Така за сравнявания период на тази година  от първия ден на януари до петнадесети май  спрямо предходната салдото (износ-внос) се увеличава със 119.42 % и достига до обем от 4 922 064 MWh (плюс 127.63 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано за посоченото време салдото (износ-внос) е било в обем от 2 243 215 MWh.

Делът на базовите централи все още държи висок положителен дял като от първия ден на януари до петнадесетия ден на месец май тази година спрямо същото време на предходната се увеличава с 25.91 % (плюс 26.62 % отчетени за сравняван период преди седмица). Това представлява обем от 17 511 445 MWh. За сравнение, преди година делът на базовите централи е достигал до обем от 13 907 780 MWh.  

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителните мрежи запазват висок положителен дял.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа нараства с 23.47 % или до обем от 608 391 MWh (плюс 23.45 % отчетени седмица по-рано) за времето от първи януари до петнадесети май тази година. През аналогичния период на предходната 2021 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е достигал до 492 733 MWh, според данните на преносния оператор.  Положителните данни в частност се дължат на по-доброто участие на вятърните (плюс 21.88 %) и фотоволтаични (плюс 36.27 %) централи, както и на биомасата (плюс 0.57 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период расте с 18.39 % до обем от порядъка на 865 875 MWh (плюс 18.64 % седмица по-рано). През времето от началото на януари до средата на месец май, но година по-рано ВЕИ са участвали в  разпределителната мрежа с обем от 731 400 MWh. В частност този ръст се дължи на вятърните (плюс 27.67 %) и фотоволтаични (плюс 18.15 %) мощности и въпреки негативните резултати по отношение на биомасата (минус 21.99 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да спада, достигайки до минус 35.67 % , което  представлява обем от едва 1 651 193 MWh (минус 35.26 % седмица по-рано) за времето от началото на тази година до средата на месец май. За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 година участието на ВЕЦ е достигало до обем от порядъка на 2 566 572 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща