Делът на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината към 17 април расте с 27.59 %

В сравнение с аналогичния период на миналата година участието на ВЕЦ намалява с 33.77 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
696
article picture alt description

Производството на електроенергия остава положително и все още запазва по-висок положителен дял. Въпреки че остава на плюс, потреблението на електроенергия бележи изменение в посока надолу, ако се проследят по-ранни периоди. Салдото (износ-внос) все още държи висок дял в процентно отношение, но се запазва тенденцията за силно свиване. Високо остава участието на базовите централи. Подобряват се и данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежа. Ситуацията при  водноелектрическите централи (ВЕЦ) е точно противоположна, тъй като те запазват висок минусов дял. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето 1 януари – 17 април (01.01.2022 г. – 17.04.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от времето от първия ден на януари до седемнадесетия ден на месец април тази година е нараснало до обем от 17 211 866 MWh, или с 19.26 % спрямо аналогичния период от предходната 2021 г. (плюс 20.20 % отчетени преди седмица за отчетния период до 10 април). За сравнение, тогава производството на електроенергия е възлизало на 14 431 816 MWh.

Потреблението на електроенергия остава положително и за посочения период от началото на годината към седемнадесети април достига до обем от порядъка на 13 069 059 MWh. Това означава ръст с 1.93 % (плюс 2.35 % отчетени преди седмица). Година по-рано за посочените дни потреблението на електроенергия е било 12 821 394 MWh.

Салдото (износ-внос) упорито се свива, а ако се проследят данните от предходни периоди става ясно, че тенденцията е устойчива. За сравнявания период от първия ден на януари до седемнадесетия ден на четвъртия месец от годината салдото (износ-внос) е в обем от 4 142 807 MWh, което представлява увеличение (плюс) от 157.25 % спрямо сравнявания период на миналата година (плюс 171.55 % отчетени преди седмица, плюс 183.07 % преди две седмици) . Салдото (износ-внос) тогава е било от порядъка на 1 610 422 MWh.

Делът на базовите централи остава положителен и все още висок. За отчитаните сравнявани дни от началото на тази година към 17 април този дял достига до обем от порядъка на 14 721 468 MWh, което представлява ръст (плюс) с 27.95 % (плюс 29.03 % преди седмица). Година по-рано делът на базовите централи е бил в обем от 11 505 582 MWh.

Продължават да се подобряват да се подобряват и данните за ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от първия ден на януари до седемнадесетия ден на месец април тази година нараства с (плюс) 25.35  до обем от 506 640 MWh (отчетени плюс 23.70 % преди седмица). През аналогичния период на миналата година делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил в обем от порядъка на 402 599 MWh. По-добрите данни за сравнявания период на 2022 г. в частност се дължат, както на увеличението на вятърните (плюс 25.07%) и фотоволтаични (плюс 37.46 %) централи, така и на биомасата (плюс 0.10 %).

 Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също нараства – с (плюс) 21.20 % и за посочения период достига до обем от 693 317 MWh (плюс 21.10 % отчетени преди седмица). През сравняваното време, но година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от 572 064 MWh. По-добрите данни за тазгодишния период се дължат на увеличението на дела на вятърните (плюс 32.37 %) и фотоволтаични (плюс 19.27 %) централи, въпреки спада при биомасата (минус 23.40 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да остава на минус и дори има леко влошаване на показателите. За времето от първия ден на януари тази година до седемнадесетия ден на месец април участието на ВЕЦ е в обем от 1 292 441 MWh, което представлява спад (минус) с 33.77 % (минус 33.34 % преди седмица). За сравнение, година по-рано през същия период ВЕЦ са участвали с обем от 1 951 571 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща