BP: Слънчевите и вятърни мощности ще станат най-значимият производител на електроенергия през 2050 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1461
article picture alt description

източник: ВР

Слънчевите и вятърни електроцентрали ще са най-големите производители на електрическа енергия през 2050 г. Това се казва в поредната прогноза за глобалното развитие на енергетиката на компанията BP Energy Outlook 2022.

Както и в двата си предходни доклада нефтогазовата компания BP залага три основни сценария.

Най-консервативният е озаглавен New Momentum.

Сценарият за по-бърз енергиен преход е Accelerated, а сценарият, според който през 2050 г. човечеството ще достигне нулев баланс на емисиите, както и преди е Net Zero.

За пореден път експертите на компанията припомнят, че тези сценарии не са предсказания. „Сценариите, по-скоро помагат за илюстриране на диапазона на възможните резултати през следващите 30 години“, заявяват те. Що се касае до тези резултати, в сравнение с публикуваните по-рано сценарии то те не са само козметични.

Важно е да се отбележи, че ВР не вижда никаква алтернатива на енергийния преход. Експертите на компанията не посочват нито един сценарий с ръст на въглеродните емисии до 2050 година.

За разлика от прогнозата през 2020 г., когато в два от трите сценария се предполагаше, че пикът на петрола вече е преминал през 2019 г. , сега ВР го отлага с няколко години. В същото време потреблението на петрол през прогнозния период намалява съществено при всички сценарии, а пикът на петрол в най-консервативния случай ще настъпи през 2030 г.

Що се отнася до потреблението на природен газ, в доклада е посочен доста широк диапазон от варианти. Според сценария New Momentum се очаква търсенето да расте до края на прогнозния период, докато в двата други намалява бързо след 2030 г. в резултат на по-бързото превключване на икономиката към нисковъглеродните видове горива.

ВР се спира с много голям оптимизъм на развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и основно на слънчевата и вятърна енергетика. Във всички сценарии се посочва, че инсталираният капацитет в тези сектори ще расте бързо, а настоящата стойност на единица енергия (LCOE) през 2030 г. ще се понижи с 20-25 % по отношение на вятърната енергетика и с 40-55 % при слънчевата енергетика.

Що се касае до производството на електроенергия, слънчевите и вятърни електроцентрали ще са в основата и ще се превърнат в най-значителните производители в света. В най-консервативния сценарий сумарният дял на слънцето и вятъра в производството през 2050 г. ще надхвърля 40 %, докато при другите два сценария този дял се доближава до 70 %.

Що се отнася до водорода, според сценария  Accelerated, потреблението на Г2 в света през 2050 г. ще е 300 млн. тона, а според сценария Net Zero – 450 млн. тона.

За отбелязване е обаче, че докладът на ВР Energy Outlook 2022. е изготвен преди военните действия в Украйна и този факт не е отчетен. В случай, че светът не се плъзне по ръба  на глобалната катастрофа, вероятно въпреки всичко ще има възможност да се навакса и сценарият за ускоряване на енергийния преход да се състои. На този етап обаче остават значителни предизвикателства – всичко събрано в двете думи „инфлация“ и „рецесия“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща