Потреблението на електроенергия в България от началото на януари до шести март расте с 3.47 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. производството на ток се увеличава с 22.73 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1317
article picture alt description

Производството на електроенергия продължава да се повишава. Расте и потреблението. Салдото (износ-внос) остава на високо положително ниво, но спрямо по-ранни отчетни периоди се наблюдава понижение. Високо остава и участието на базовите централи. Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) също запазва положителното ниво, но с изменения. За пореден сравняван период намалява участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България за периода от 1 януари до 6 март (01.01.2022 г. – 6.03.2022 г.) тази година спрямо аналогичния период на 2021 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до шестия ден на месец март тази година достига до обем от 10 667 529 MWh, което е  увеличение с 22.73 % спрямо същия период на предходната 2021 г. ( плюс 22.69 % отчетени преди седмица за сравнявания период до предпоследния ден на февруари) За сравнение, тогава производството на електроенергия е възлизало на 8 691 894 MWh.  

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от 1 януари до 6 март тази година се повишава с 3.47 % (плюс 2.87 % отчетени седмица по-рано ) и достига до обем от 8 254 457 MWh. Година по-рано, за същия период потреблението на електроенергия е било от порядъка та 7 977 934 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва висок дял в процентно отношение, но определено при по-внимателен прочита на данните от предходни периоди се установява спад. За времето от първия ден на януари до шестия ден на месец март тази година салдото (износ-внос) нараства с 237.98 % , достигайки до обем от порядъка на 2 413 072 MWh (плюс 267.54 % преди седмица, плюс 273.40 % преди две седмици). За същия период на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 713 960 MWh.

Базовите централи продължават да държат висок положителен дял и за периода от първи януари до шести март тази година той достига до 33.26 %, или обем от 9 217 491 MWh (плюс 32.65 % преди седмица, плюс 33.23 % преди две седмици). За сравнявания отчетен период, но през миналата година делът на базовите централи е достигал до обем от 6 917 059 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната системи остава положително, но се наблюдава промяна на данните в посока към понижение.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за периода от първи януари до шести март тази година достига  до обем от 279 570  MWh, което представлява ръст с 13.91 % (плюс 14.30 % отчетени преди за сравнявания период преди седмица). За сравнение, година по-рано делът на ВЕИ в преносната система е бил от порядъка на 245 430 MWh. В частност това се дължи на участието на вятърните (плюс 12.08 %) и фотоволтаични (плюс 26.13 %) централи, както и на биомасата (плюс 2.19 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от началото на годината до първите шест дни на настоящия месец март нараства до обем от 377 419 MWh. Според данните на системния оператор, това увеличение (плюс) с 15.63 % спрямо аналогичния период на предходната 2021 г., когато ВЕИ са участвали в разпределителната система с обем от порядъка на 326 396 MWh (плюс 20.32 % отчетени седмица по-рано). По-добрите данни в частност се дължат на положителното участие на вятърните (плюс 23.98 %) и фотоволтаични (плюс 14.16 %) централи, и въпреки намаляващия дял на биомасата (минус 21.94 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да се свива и за времето от първи януари до шести март тази година е в обем от 793 049 MWh, което представлява спад от 34.08 % (плюс 31.83 % за седмицата отчитаща първия ден от началото на годината до двадесет и седмия на февруари ). За сравнение, година по-рано през аналогичния период ВЕЦ са участвали с обем от 1 203 009 MWh,  сочат данните на електроенергийния системен оператор.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща