Планът на София за устойчива енергия и климат предвижда 700 GWh ВЕИ до 2030 г., може да е по-амбициозен, смятат експерти

Необходимо е по-сериозно въвеждане на ВЕИ в ТЕЦ, коментира Драгомир Цанев от Центъра за енергийна ефективност (ЕнЕфект)

Климат / Анализи / Интервюта , България
Рая Лечева
1002
article picture alt description

Снимка: Pixabay

Планът не конкретизира колко домакинства трябва да бъдат обхванати, за да се постигне целта на София за увеличаване на енергийното потребление потребление на ВЕИ до над 700 GWh до 2030 година.

София да намали емисиите на парникови газове на човек с 40% до 2030 г. спрямо 2007 г., предвижда Планът за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 г., който беше приет през декември миналата година.

Това обясни Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност (ЕнЕфект), организацията, подготвила Плана на София. Като се има предвид, че София е направила много за подобряване качеството на въздуха със затварянето на Кремиковци и пускането на метрото има много сериозен път, който трябва да се извърви, коментира Цанев. Много е важно да кажем, че 70% от законодателството на ЕС трябва да се изпълнява именно от местните власти. Също така 70% от целите за смекчаване на климатичните промени и 90% от мерките за адаптация трябва да се прилагат от местните власти.

Предложението за създаване на кооперативи и

публично-частни партньорства обаче в Плана липсва

Целите от 40% можеше да са по-големи, ако беше заложено в Плана да се привлекат частни инвестиции. За съжаление възможността за публично-частни партньорства е отрязана, което ще спре възможността за изпълнение на по-високи амбиции, смята специалистът. България търпи критики за липсата на енергийни общности. Предложението за създаване на кооперативи между живеещите в един блок или в няколко блока и публично-частно партньорство с бизнеса за изграждане на ВЕИ излезе от Плана, обясни Цанев. Според него това би затруднило изпълнението на останалите цели.

Планът за действие за устойчива енергия и климат планира още намаляване на годишното крайно енергийно потребление с 836 GWh към 2030 г. спрямо 2018 г.. Целта е да се достигне годишно крайно потребление на енергия от възобновяеми източници 734 GWh към 2030 година. В Плана е заложено също внедряване на пълнофункционална система за информационно осигуряване за целите на отчитането на мерките по смекчаване на климатичните промени и бъдещо планиране. Това са сериозни цели и затова трябва да се осигури не формална, а реална широка обществена подкрепа за прилагане на политиките. Половината от населението трябва да има положителна нагласа затова и да участва в този процес. Според Цанев е много важно да има по-сериозно въвеждане на ВЕИ в ТЕЦ.

Липсата на начин за включване на домакинствата

поставя изпълнението пред огромно предизвикателство

Планът на София трябва да направи така, че да ангажира собствениците да се включат с процент самоучастие, сега 100% грант не стимулира достатъчно етажната собственост, а и те не бяха включени досега в процеса и дори нямат пълната информация до какви положителни резултати е довело санирането на тяхната етажна собственост. Включването на домакинствата ще бъде най-важното предизвикателство. Трябва да се предвиди поетапно намаляване на финансирането по Националната програма за енергийна ефективност, посочи Цанев. Необходимо е обаче докато се решават тези въпроси да има достатъчно атрактивни финансови инструменти за тези, които не искат да чакат.

Затова е важно всички да знаем конкретните мерки по смекчаване и адаптация на измененията в климата. Мерките за адаптация включват създаване на нормативна, институционална и планова основа за прилагане на мерки за адаптация. Важно е да се внедри система за информационна и аналитична осигуреност по отношение на адаптацията. София трябва да подобри оценката на показателите за въздействие по отношение на високите климатични рискове във всеки сектор до края на 2030 година. За съжаление целта за достигане на ВЕИ от над 700 GWh няма информация колко домакинства трябва да обхване, не е пълна информацията и колко домакинства вече са поставили фотоволтаици или соларни панели на покривите си, коментира Цанев. Ако няма реални данни, ако липсва управление на данните, тогава не може да говорим за планиране и инвестиции, което създава още един риск за ефективното изпълнение на Плана за действия за устойчива енергия и климат на София.

Емисиите на парникови газове в София идват от жилищен сектор, транспорт, промишленост, сгради-хотели и административни сгради и са изцяло във властта на собствениците им, затова е важно да се включат активно.

Планирано изпълнение на целите по Плана за действие за устойчива енергия и климат на София

Стратегическите цели са три. На първо място София да се превърне в климатично неутрален град до 2050 г. чрез прилагане на най-високите стандарти по отношение на енергийната ефективност и трансформация на енергийния микс към използване на енергия от възобновяеми източници с акцент върху споделеното производство и потребление на енергия на местно ниво.

На второ място София да стане ресурсно ефективен град с акцент върху опазването на околната среда и биоразнообразието и създаването на комфортни и здравословни условия за живот и професионална реализация на гражданите.

На трето място София да бъде адаптивен град като за справяне с промените в климата трябва да развие нормативната база и институционалния капацитет, да привлече вниманието на обществеността и бизнеса, да внедри природосъобразни решения за адаптация и се подготви по-добре при настъпване на екстремни климатични събития.

876 млн. лева за намаляване на емисиите и ръст на дела на ВЕИ

Планът предвижда 867,1 млн. лева за инвестиционни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и/или увеличаване на дела на използване на енергия от възобновяеми източници. Около 77 млн. лева са за инвестиции в техническа и зелена инфраструктура, сгради и благоустройство.

За правно-административна и управленска рамка за политиката относно климата са планирани 108 хил. лв., а за подобряване на управлението на дейностите по смекчаване на климатичните промени- 280 хил. лв.. Над 23,6 млн. лева са за  изграждане на система за широко обществено включване в прилагането на мерките. За повишаване на административния капацитет ще се отделят 3,5 млн. лева. За приложни градски изследвания и развойни дейност още 7,92 млн. лв. За разширяване възможностите за участие на обществото се планират 990 хил. лева.

Според анализаторите всички планирани действия следва да бъдат обединени от обща визия и послания и от общата комуникационна цел за ангажиране на всички.  Идеята е да започне кампания със сто лица (столица), които да популяризират идеите и целите за необходимите промени за справяне с климатичните предизвикателства. Според специалистите от ЕнЕфект е необходимо общината да подходи сериозно и не просто да подготви поредица от прессъобщения на собствената страница, а да използва професионален екип, който да подготви комуникационната стратегия, необходими са поредица от събития и привличане на много климатични доброволци.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща