Потреблението на електроенергия за първите 16 дни на януари тази година нараства с 3.61 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. производството на електрическа енергия се увеличава със значителните 27.38 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
550
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия остава положително. Сериозен ръст се наблюдава при потреблението. Салдото (износ-внос) остава високо, но спрямо по-ранен отчетен период има промяна в посока към понижение. Високо остава участието на базовите централи. Впечатляващ е ръстът на дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителните мрежи. Значителен е спадът по отношение участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за периода от 1 до 16 януари 2022 г. (1.01.2022 г. – 16.01.2022 г.) спрямо аналогичния период на 2021 г.

 

Производството на електроенергия от първия до шестнадесетия ден на месец януари тази година се повишава със значителните 27.38 % и достига до обем от 2 591 060 MWh, но се наблюдава известно изменение спрямо предходния сравняван период (28.69 % отчетени преди седмица за периода на първите девет дни на годината). За посоченото време на 2021 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 2 034 129 MWh.

Потреблението на електроенергия за първите шестнадесет дни на настоящата година расте с 3.61 % (плюс 2.02 % за сравняваните първи 9 дни) и е в обем от 1 963 147 MWh. За сравнение, през същия период на предходната година потреблението на ток е възлизало на 1 894 762 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва висок положителен резултат – плюс 350.55 %, и е в обем от 627 913 MWh (плюс 393.66 % за първите девет сравнявани дни) за времето от първи до шестнадесети януари тази година. Година по-рано, за посочените дни салдото (износ-внос) е възлизало на 139 367 MWh.

Базовите централи запазват положителната си тенденция и участието им за отчетния период от 1 до 16 януари тази година нараства с 32.36 % , или до обем от 2 198 748 MWh (плюс 30.69 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през същия период на предходната 2021 г. базовите централи са участвали с обем от 1 661 188 MWh.

Много висок дял се очертава за сравнявания период, както на ВЕИ в преносната, така и в разпределителните мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първия до шестнадесетия ден на месец януари тази година достига се увеличава до значителните (плюс) 43.21 % (плюс 15.45 % седмица по-рано). Така например, ако през сравнявания период на 2021 г. регистрираният дял на ВЕИ е бил от порядъка на 49 573 MWh, то през настоящата 2020 г. достига до 70 992 MWh. В частност това се дължи на увеличеното участие на вятърните (плюс 51.57 %) и фотоволтаични (плюс 48.95 %) централи, въпреки спада на биомасата (минус 12.28 %).

Силно нараства и дела на ВЕИ в разпределителната мрежа  за първите шестнадесет дни от настоящата година – плюс 48.31 %, или до обем от 90 189 MWh (плюс 21.30 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през същия период на миналата година е отчетено участие на ВЕИ в разпределителната мрежа от порядъка на 60 810 MWh. В частност това се дължи на повишението на вятърните мощности (плюс 1.03 %) и изумителния скок на фотоволтаичните централи (плюс 152.02 %), въпреки спада по отношение на биомасата (минус 18.75 %).

Съществено е изменението по отношение на водноелектрическите централи. Участието на ВЕЦ за първите шестнадесет дни на месец януари тази година намалява (минус) със съществените 11.97 % до обем от порядъка на 231 131 MWh (плюс 17.37 % отчетени преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем от 262 558 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща