Участието на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината към 7 ноември нараства с 13.32 %

За аналогичния период на предходната 2020 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа намалява с 5.87 на сто, а в разпределителната – с 2.23 на процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1071
article picture alt description

Производството на електроенергия продължава да расте. Положително остава потреблението на електроенергия. По-добри са данните по отношение на салдото (износ-внос). Базовите централи запазват високият си дял, но се наблюдава промяна в посока надолу по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната системи. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват високият си положителен дял. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от първи януари до седми ноември на настоящата 2021 г. (01.01.2021 г. – 07.11.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.


Производството на електроенергия от първия ден на януари до седмия ден на месец ноември тази година достига до обем от 39 250 380 MWh. Спрямо същия период на предходната 2020 г. това представлява увеличение с 15.36 % (плюс 15.13 % отчетени през предходния сравняван период от 1 януари до 31 октомври). Тогава производството на електроенергия е било от порядъка на 34 023 184 MWh.

Потреблението на електроенергия остава положително и за отчетния период от първи януари до седми ноември тази година възлиза на 32 430 702 MWh, което е повишение с 4.85 % в сравнение с аналогичния период на 2020 г. (плюс 4.99 % през предходния отчетен период). За сравнение, потреблението на електроенергия година по-рано е било в обем от 30 929 770 MWh.

Салдото (износ-внос) продължава да расте с добри темпове. Така за сравнявания период на настоящата 2021 г. то достига до 6 819 678 MWh, повишавайки се (плюс) със значителните 120.46 % (плюс 116.42% отчетени седмица по-рано). През аналогичното време на миналата година салдото (износ-внос) е достигало до обем от 3 093 414 MWh.

Базовите централи запазват положителната тенденция и за пореден отчетен период, или за времето от 1 януари до 7 ноември тази година делът им нараства до обем от порядъка на 32 011 537 MWh. Това представлява увеличение (плюс) с 13.32 % (плюс 12.90 % седмица по-рано). За сравнение, година по-рано през посоченото време делът на базовите централи е бил в обем от 28 248 160 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава на минус и дори се наблюдава слабо влошаване на данните спрямо по-ранни отчетни периоди.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първия ден на януари до седмия ден на месец ноември тази година, според данните на системния оператор е в обем от 1 085 763 MWh като спрямо аналогичните дни на предишната година това е намаление (минус) с 5.87 % (минус 5.46 % отчетени преди седмица). За сравнение, през сравнявания период на 2020 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 1 153 526 MWh. Това в частност се дължи на по-лошите данни за дела на вятърните (минус 8.89 %) и фотоволтаични (минус 3.82 %) мощности, въпреки подобрението по отношение на биомасата (плюс 3.57 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от 1 януари до 7 ноември тази година е в обем от 1 685 246 MWh, което е спад с 2.23 % (минус 1.77% отчетени седмица по-рано). През аналогичния период на предходната 2020 г. е отчетен дял на ВЕИ в разпределителната мрежа от порядъка на 1 723 678 MWh. По-лошите данни в частност се дължат на влошеното участие на вятърните мощности (минус 7.84 %) и биомасата (минус 4.31 %), въпреки положителния дял на фотоволтаиците (плюс 1.44 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват високото си участие, което за времето от първия ден на януари до седмия ден на месец ноември тази година е в обем от 4 467 834 MWh. Това представлява ръст (плюс) от 54.18 % спрямо сравнявания период на предходната година (плюс 54.77% седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на 2020 г. участието на ВЕЦ, според данните на системния оператор е било от порядъка на 2 897 820 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща