Производството на ток расте с 6.54 %, потреблението – с 0.14%, а износът на ток с 87.58 %

За времето отт 1 януари до 10 март 2019 г. , спрямо миналата показателите все още остават положителни

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2601
article picture alt description

Тези, които завиждаха на износителите на електроенергия, вече може да са малко по-спокойни. Износът на електроенергия спада и то съществено, разбира се, до нормалните си размери. Производството на електроенергия остава положително, но потреблението е на ръба. Спад има и при участието на базовите централи, промяна е регистрирана и при  възобновяемите източници на електроенергия (ВЕИ), а отрицателният дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да расте. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/ за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 10 март тази година, спрямо същя период на предходната 2018 г.

Производството на електроенергия за времето от 1 януари до 10 март миналата година е било в обем от 9 494 217 MWh. За същия период на настоящата година то се увеличава до 10 115 465 MWh. Това е ръст от (плюс) от 6,54 %. Запазването на този ръст на производството за този период може да се смята за добър знак, още повече и предвид данните за потреблението.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период не се различава съществено от това преди година. За сравнение, ако през посоченото време година по-рано то е било от порядъка на 8 798 457 MWh, то сега нараства слабо – до 8 810 358 MWh или едва с 0.14 %.

И през настоящия сравняван период от началото на годината до първите дни на месец март износът остава лидер, като запазва висок положителен дял. Все пак, спадът дори и в сравнение само със седмица по-рано няма как да не се отчете. Припомняме, че преди седмица бе отчетен положителен ръст от 108.75 %. За сравнявания период до 10 март данните на ЕСО са за увеличение от 87.58  Ако през времето от началото на годината до първите десет дни на месец март преди година износът е бил в обем от 695 760 MWh, то сега нараства до 1 305 107 MW

Участието на базовите централи, както и през миналата седмица остава положително, но вече не така високо. За периода от 1 януари до 10 март миналата година базовите централи са участвали с 8 156 858 MWh. За сравнявания период на настоящата година то расте до 8 803 011 MWh, или със (плюс) 7.92 %.

Не може да се пропусне обаче нарастващият дял на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Участието на ВЕИ в преносната мрежа расте до 256 917 MWh за посочения отчетен период на настоящата година, спрямо 236 822 MWh през миналата. Това е скок от 8.49 %. В частност това се дължи на високия дял на вятърните (плюс 12.09 %) и фотоволтаични (плюс 18.83 %) мощности, въпреки че биомасата също е с висок отрицателен дял (минус 25.51 %).

Още по-забележително е високото положително участие на ВЕИ в преносната мрежа. За времето от първи януари до десети март тази година то нараства до плюс 27.23 процента. За сравнение, ако през това врем на миналата година то е било в обем от 275 147 MWh, то сега скача до 350 068 MWh. Прави впечатление същественият дял на дела на мощностите от вятър (плюс 37.10 %), следвани от фотоволтаичните (плюс 24.62 %), докато делът на биомасата остава отрицателен (минус 6.49 %).

За пореден отчетен период спадът при участието на ВЕЦ може да се нарече съществен. За сравнение, ако за времето от 1 януари до 10 март миналата година водните електроцентрали са участвали с обем от 825 390 MWh, то сега спада до 705 469 MWh. Това е понижение от (минус) от 14.53 %

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща