Средната цена на базов товар на БНЕБ намалява втори пореден месец и през март съставлява 55.31 лв. за MWh

Борсовият оператор отчита спад на ценовите нива и ръст на търгуваните количества през март спрямо февруари 2020 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1096
article picture alt description

Съществен спад на цената при ръст на количества в сегментите „пазар ден напред“ и „пазар в рамките на деня“ през месец март спрямо февруари се наблюдава по време на търговията през месец март на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). По-високи са и търгуваните количества в сегмента „централизиран пазар за двустранни договори“, като и тук се отчита, макар и по-слабо понижение на стойностите на електроенергията. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец март 2020 година. Безспорно отражение върху търговията и ценовите нива оказва и епидемията, предизвикана от разпространението на коронавируса. Все пак по пълни ще са данните през следващият месец май и вероятно тогава ще могат да се направят и по-дълбоки изводи от страна на участниците на пазара и анализаторите.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ за месец март тази година е 55.31 лв./MWh и намалява със значителните 31.7 % в сравнение с месец февруари. Понижението е от порядъка на (минус) 25.69 лв./MWh или с (минус) 31.7 процента. Регистрираната през февруари цена базов товар е 81 лв./MWh.

Спад от 32.6 % се отчита и при средната цена пиков товар – 60.46 лв./MWh спрямо февруари, когато отчетената цена е съставлявала 89.72 лв. /MWh.

Средната цена извънпиков товар намалява също, като  достига 50.15 лв. за MWh. През март спрямо февруари понижението е 30.6 процента или (минус) с 22.12 лв. за MWh.

Няма как да не се отбележи отчетената стойност по отношение на най-ниска цена. Според данните от отчета на БНЕБ през месец март най-ниската цена е била 0.10 лв. за мегаватчас, като намалява с 99.3 % или с 13.94 лв. за MWh. За сравнение през февруари най-ниската цена в този сегмент е била 14.04 лв. за MWh.

По-ниски са стойностите и по отношение на регистрираната най-висока цена в сегмента „ден напред“. Така например през месец февруари отчетената най-висока цена е била 185.98  лв. за MWh, докато през март данните сочат, че тя намалява с 19.4 %  (минус 36.01 лв./MWh) до 149.97 лв. за МВтч.

Среднопретеглената цена в сегмента „пазар ден напред“ през третия месец на настоящата година спрямо предходния се понижава с 31.8 % и съставлява 55.85 лв.за MWh. За сравнение през февруари тя е възлизала на 81.90 лв./MWh.

Среднопретеглената цена през март 2020 г. е по-ниска и от регистрираната през същия месец на предходната 2019 г. Тогава тя е била 69.48 лв. за MWh.

Докато цената намалява търгуваните количества се увеличават, сочат още данните от отчета. В същото време трябва да се има предвид, че месец февруари е с 29 дни, докато март – с 31.  Общо търгуваният базов обем през март расте със 7.9 % или с 84,193.7 MWh – до 1,147,160.9 MWh. За сравнение през февруари е отчетен обем от 1,062,967.2 MWh.  

Ако се погледнат обаче търгуваните количества през същия месец на 2019 г. се вижда, че ръстът е почти двоен. За сравнение през март 2019 г. общо търгуваният базов обем е 658 354,3 MWh.

Пиковият обем нараства с 8.4 % и съставлява 610,440.7 MWh. Увеличението през месец март  е с 47,520.6 MWh. Според данните, отчетеният пиков обем през февруари е възлизал на 562,920.1 MWh. Извънпиковият обем през март спрямо февруари нараства също – със 7.3 процента до 536,720.2 MWh.

Ръст, макар и не така висок през март спрямо февруари се наблюдава и по отношение на среднодневният търгуван обем в сегмента „пазар ден напред“ - до 37,005.2 MWh. Увеличението е с 1 %. Малко повече – с 1.1 % расте и средночасовият търгуван обем – до 1,544.0 МВтч или с 16.7 MWh/h.

По отношение на пазарните участници няма промяна и те остават, както и през февруари 76.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец март осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 23 %, от търговците – 75 %, и от потребители – 2 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент са например 66 % от производители, 22 % от участници с до и над 4 MWh, а 12 % - от търговци.

Пазар в рамките на деня

Както при „пазар ден напред“, така и в сегмента „пазар в рамките на деня“ се наблюдава понижение на цените и ръст на търгуваните количества.

Среднопретеглената цена през месец март в сравнение с предхождащият февруари намалява със значителните 43.0 % или с (минус) 35.28 лв. за MWh. За сравнение, ако през февруари 2020 г. среднопретеглената цена в сегмента „пазар в рамките на деня“ е била 81.98 лв. за MWh, то през март тя спада до 46.71 лв. за MWh.

Среднопретеглената цена в сегмента „пазар в рамките на деня“ е по-ниска и спрямо март 2019 г., когато е отчетено нивото от 55,97 лв. за MWh.

Малко по-високо е понижението при среднопретеглената цена пиков товар – минус 44.8 процента до 49.39 лв. за MWh през март спрямо 89.54 лв. за MWh през февруари.

Среднопретеглената цена извънпиков товар съответно се понижава до 44.09 лв. за MWh през март от 73.37 лв. за MWh през феврураи. Това е с 29.27 лв. за MWh по-малко.

В същото време общо търгуваният базов обем нараства със съществените 158.4 % като през март достига до 99,281.2 MWh в сравнение с 38,425.1 MWh през февруари. Увеличението е от порядъка на 60,856.1 MWh.

Прави впечатление обаче, че през месец март 2019 г. общо търгуваният базов обем е бил доста по-висок – 103 841,9 MWh.

Пиковият обем се повишава с 28,524.3 МВтч през март спрямо февруари или със 139.3 % - до 40,000.1 MWh. Още по-висок е извънпиковият обем – ръст със 180.1 % или с 32,331.8 MWh – до 50,281.1 MWh.

Експертите, изготвили доклада на БНЕБ отчитат и ръст по отношение на среднодневният търгуван обем -  (плюс) 141.7 % или с 1,877.6 MWh до 3,202.6 MWh през март спрямо февруари тази година.

Средночасовият търгуван обем през месец март е възлизал на 133.6 MWh/h – ръст от 142% спрямо февруари или със 78.4 MWh/h.

Регистрираните пазарни участници нарастват от 57 през февруари на 58 през март или с 1,8 %, но активните намаляват от 44 на 43 или с (минус) 2.3 %.

Централизиран пазар за двустранни договори

Общо доставените, както и общо изтъргуваните количества в сегмента „централизиран пазар за двустранни договори“ през третия месец на годината, спрямо предхождащият го февруари се увеличават, а цените се понижават, макар и много по-малко.
Среднопретегената цена по отношение на доставените количества през март  се изменя несъществено  - минус 0.7 % и съставлява 102.77 лв. за MWh. Понижението е от едва 0.75 лв./MWh. Общо доставените количества обаче нарастват с 10 % или с 94,422.1 MWh – до 1,022,422.9 MWh (94,422.1 MWh през февруари).

Изтъргуваните количества през март спрямо февруари 2020 г. също нарастват – до 57,320.0 MWh или със 771.0 MWh (плюс 1.4 %). Цената намалява (минус) с 3.4 процента съставлява  от 99.00 лв. за MWh през март в сравнение със 102.47 лв. за MWh през месец февруари.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща