Износът на ток спада с 21.98 %

За времето от началото на годината към първите десет дни на ноември производството намалява с 3 %, а потреблението расте с 0,86 %

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2599
article picture alt description

Производството на електроенергия продължава да намалява, а производството все още остава положително. Запазват се високите негативни данни за износа на електроенергия. Затова пък при участието на базовите централи и на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се наблюдава положителна тенденция. Не такава е ситуацията по отношение на участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), по отношение, на които все още се запазва много висок отрицателният дял. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от началото на тази година до десети ноември спрямо аналогичния период година по-рано.

Производството на електроенергия от първия януари до десети ноември миналата 2018  година е било в обем от 38 685 158 MWh. За същия период на настоящата 2019 година е отчетеното производство е от порядъка на 37 517 189 MWh. Това е спад (минус) от 3.02 %.

Потреблението на електроенергия обаче остава положително, като за сравнявания период на тази година расте (плюс) с 0.86 % до 32 390 651 MWh. Година по-рано потреблението е било в обем от 32 114 411 MWh.

Продължава отрицателната тенденция по отношение на износът на електроенергия, въпреки че  спадът за  изминалата седмица е под един процент. За сравнение през времето от началото на предходната година до първите десет дни на месец ноември износът на ток е бил в обем от 6 570 747 MWh. За същия период на тази година износът на електроенергия спада до 5 126 538 MWh или с (минус) 21.98 % (минус 21.51% преди седмица).

Делът на базовите централи остава положителен и за времето от началото на годината до десети ноември расте с 1.06 % - до 31 913 138 MWh спрямо 31 578 331 MWh за аналогичния период на миналата година.

По отношение на участието на ВЕИ в преносната мрежа се наблюдава подобрение, въпреки запазващите се минусови данни. Така например през отчитания период на предходната година ВЕИ са участвали в преносната мрежа с 1 049 856 MWh, а през същото време на тази година – с 1 036 288 MWh. Това е понижение (минус) с 1.29 %. В частност това се дължи на по-високия отрицателен дял на вятърните мощности (минус 5.05 %), въпреки че слънчевото производство (плюс 3.90 %) и биомасата (плюс 2.17 %) се увеличават.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа запазва висок положителен дял, като за сравнявания отчитан период нараства (плюс) с 11.21 % до 1 624 749 MWh. За аналогичния период на миналата година то е било в обем от 1 460 940 MWh. В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (4.64 %) и фотоволтаични (плюс 16.88 %) мощности и биомасата (плюс 1.64 %).

Затова пък отрицателните данни за участието на ВЕЦ продължават да са плашещи. За времето от началото на настоящата година до първите десет дни на месец ноември по отношение на участието на ВЕЦ се отчита понижение до 2 943 014 MWh. За същото време миналата година то е било 4 596 031 MWh. Изчислен в проценти този спад достига до (минус) 35.97 % и се запазва за пореден отчетен период.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща