PFPI: Страните от ЕС губят с огромна бързина поглъщателната способност на горите

Енергетика , Климат / Анализи / Интервюта
3E news
974
article picture alt description

източник: 3e-news.net, архив

Европейският съюз губи поглъщателната способност на горите с плашеща скорост, а събирането на биомасата за използването й като гориво е ключовият фактор за загуба. При настоящите темпове на загуба на поглъщателната способност, повечето страни от ЕС няма да могат да достигнат целите си за поемането на СО2. Това предупреждават от PFPI  в изследването си: Burning up the carbon sink: How the EU’s forest biomass policy undermines climate mitigation, and how it can be reformed.

Европейските гори понастоящем са нетен поглъщател на въглерод, тъй като абсорбират повече въглероден диоксид, отколкото отделят. Но капацитетът на европейските гори да абсорбират CO2 намалява през годините.

Въз основа на официални правителствени данни, предоставени на ЕС и ООН, авторите на изследването установяват, че между 2002 г. и 2020 г. ЕС е загубил около една четвърт от абсорбционния капацитет на своята екосистема, което се дължи до голяма степен на използването на биомаса за производство на енергия.

Според доклада на PFPI (Partnership For Policy Integrity ), използването на твърда биомаса през 2020 г. е с 239% по-високо в сравнение с 1990 г., докато потреблението й в енергийния сектор - за производство на топлина и електроенергия - се е увеличило с повече от 1000% през този период.

Още по темата

През 2020 г. 47% от биомасата е изгорена за отопление на жилищни/търговски помещения, 30% в енергийния сектор (включително електроцентрали) и 22% в промишления сектор.

Повечето държави-членки на ЕС изпитват рязко намаляване или напълно са се лишили от поглъщателите се на въглерод (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Португалия, Словения). Новите данни показват рязко понижение на поглъщането на въглерод от горите в Швеция, отчасти заради високите обеми на дърводобив, отбелязват авторите.

В някои от държавите-членки съществува тясна връзка между събирането на биомаса и загубата на поглъщателните способности, се казва в доклада.

„Правителствени изследователи от Финландия предоставиха подробна статистика за използването на дървесината като източник на енергия и изрично идентифицираха изгарянето на дървесината като една от причините за загубата на абсорбирането на въглеродните емисии, докато в Естония повече от половината от обема на добитата дървесина се използва за производство на гориво или пелети.

Европейският съюз се позиционира като световен лидер в опазването на горите, но вътрешната политика на ЕС в тази област не е идеална.

В съответствие с директивата на ЕС за възобновяемите източници на енергия, горската дървесина се смята за въглеродно неутрално гориво. Потреблението на енергия от биомаса се е увеличило повече от два пъти в ЕС от 1990 г. като по-голямата част от това настъпва от 2002 г. При това след издаване на първата версия на законодателството за възобновяемите източници, в която биомасата се включва като възобновяема енергия.

Белгия, Дания и Нидерландия внасят пелети от Естония, където защитени зони се използват за производството на пелети, а страната е загубила поглъщателната способност на горите. Освен това големите заводи за дървесина са сертифицирани като „устойчиви“ според Програмата за устойчивост на биомасата, се казва в доклада.

Според Европейската комисия в момента биомасата представлява почти 60% от цялата възобновяема енергия в ЕС - повече от вятърната и слънчевата енергия взети заедно (говорим не само за електричество, но и за топлина). Очаква се търсенето на биомаса само да се увеличи през следващите години, въпреки факта, че тя може да се произвежда по устойчив начин само в ограничени количества.

През септември Европейският парламент подкрепи плановете за прекратяване на субсидирането на биомасата, използвана от електроцентрали и постигна изключване на по-голямата част от първичното изгаряне на биомаса от целите на ЕС за възобновяема енергия.

Тези промени обаче няма да засегнат изгарянето на дървесина от бита, на който се пада най-големият дял от нея, така, както е третирана като възобновяем енергиен източник. Авторите на доклада смятат, че политиката на ЕС за биомасата трябва да бъде преразгледана и то спешно. „Постигането на климатична стабилност ще изисква много по-голяма абсорбираща способност на горите“, а това не може да бъде постигнато без значително намаляване на използването на биомасата.

Учените многократно предупреждават, че изгарянето на горска биомаса получаването на  възобновяема енергия с „нулеви емисии“ всъщност увеличава нетното въглеродно замърсяване. Освен това пречи в мерките за смекчаването на изменението на климата, се казва в доклада. Сега, когато настоящата криза с горивата вече води до увеличена сеч и паническо купуване на дърва за огрев, последствията от неуспеха на ЕС за въвеждане на чистите технологии като отопление от фотоволтаични системи и термопомпи се плащат от всички.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща