Втора поредна седмица БФБ е на печалба през август

Най-голямо повишение отчете индексът на българските „сини чипове“ SOFIX (+1.77%), следван от равно претегления BG TR30 (+1.07%), широкия BG BX40 (+0.96%) и само секторният BT REIT е със спад (-0.40%)

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
620
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Втора поредна седмица (8 -12 август) Българската фондова борса (БФБ) приключва търговията в синхрон с основните пазари от двете страни на Атлантическия океан, като регистрира печалба за три от индексите. Най-голямо повишение отчита измерителят на българските „сини чипове“ SOFIX (+1.77%), следван от равно претегления BG TR30 (+1.07%), широкия BG BX40 (+0.96%) и само секторният BT REIT е със спад (-0.40%).

Още по темата

Преди това в началото на август (1-5) и четирите борсови индикатора регистрираха повишения, като най-голямо беше нарастването при измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (+1.45%), следван от широкият BG BX40 (+1.08%), секторния BT REIT (+1.07%) и равно претегления BG TR30 (+0.93%).

През последна седмица за юли (25-29) и четирите индекса на БФБ завършиха с понижение. С най-голям спад приключи секторният BG REIT (-0.65%), следван от равно претегления BG TR30 (-0.63%), широкия BG BX40 (-0.57%) и индексът на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.15%).

Месечни равносметки от началото на годината

Юли е вторият месец от началото на годината, след февруари, в който БФБ регистрира преобладаващи загуби на индексите. През седмия месец на 2022 година с най-силен спад завърши BG BX40 (-2.74%), следван от SOFIX (-2.20%) и BG TR30 (-1.47%), с повишение беше само BG REIT (+1.45%).

Засега февруари е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%).

През юни беше регистриран четвъртият месечен паритет – два от измерителите в зелено и два в червено: със спад приключиха SOFIX (-0.77%) и BGBX (-0.23%), а с повишения BG REIT (+0.12%) и BGTR 30 (+0.10%). През май на БФБ с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%).

Април, който беше вторият с паритет: с нарастване завършиха BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), а с понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%). Същото беше и съотношението през януари: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%).

При четири месечни паритета и при две поредни седмици през август с повишения на индексите, логично е от началото на годината до 12 август два от индикаторите да са с по-високи повишения: BG REIT (+12.96%) и BG TR30 (+9.04%) и два с по-слаби понижения: SOFIX (-2.60%) и BG BX40 (-0.43%).

На годишна база, спрямо 12 август 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е регистрирано от BGTR 30 (+19.15%), следван от BG REIT (+12.39%), BGBX 40 (+11.82%) и SOFIX (+6.85%).

БФБ отчете по-висок седмичен оборот

спрямо предходната седмица (1 -5 август). Осъществени са 1 957 сделки с 2 109 616 лота за 10 677 456 лева, спрямо 1 692 сделки с 1 318 016 лота за 5 142 783 лева или с 265 сделки, 790 600 лота и 5 534 783 лева повече.

С най-голям седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 12 дружества, докато в предходната седмица бяха 7 дружества. Най-голям седмичен оборот отчете Еврохолд България АД (EUBG) с 24 сделки за 2 267 278 лева; Синтетика АД (SYN) с 5 сделки за 929 200 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 64 сделки за 884 226 лева; Алтерко АД (A4L) със 157 сделки за 856 862 лева; американската Amazon.com Inc. (AMZ) с 28 сделки за 287 508 евро (562 308 лева); Топлофикация-Русе АД (TPLR) с една сделка за 516 000 лева; китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) със 70 сделки за 253 112 евро (495 036 лева); Райсволф България АД (RSWB) с 2 сделки с облигации за 488 999 лева; германската Volkswagen AG (VOW3) с 38 сделки за 248 441 евро (485 900 лева); германската Siemens AG (SIE) с 60 сделки за 243 814 евро (476 851 лева); Софарма АД (SFA) с 24 сделки с акции за 453 352 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) със 104 сделки за 289 636 лева.

В тази група на най-оборотните емисии за четвърта поредна седмица попада германската Volkswagen AG (VOW3), за трета поредна Еврохолд България АД (EUBG) и Алтерко АД, а за втора поредна Софарма АД (SFA).

Освен това, 13-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 8 669 454 лева, формират 81.19% от седмичния оборот на БФБ.

След като и четирите индекса регистрират седмични повишения,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 65% за печелившите към 29% за губещите и 6 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в повече за печелившите: при емисиите (48% за печелившите към 29% за губещите и 13 на сто без промяна), при обемите обороти в лева, обаче (65% за губещите към 29% за печелившите и 6 на сто без промяна), и при сделките (49% за печелившите към 31% за губещите и 20 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (8-12 август) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е регистрирано най-голямото седмично повишение с 1.77% спрямо ръст от 1.45% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 464 470 лота за 4 251 423 лева спрямо 1 416 807 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетен ръст от 0.96% спрямо нарастване с 1.08% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 597 936 лота за 5 620 051 рева спрямо 2 135 181 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 1.07% спрямо повишение с 0.93% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 548 958 лота за 6 418 905 лева спрямо 1 995 955 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT единствен е със спад от 0.40% спрямо нарастване от 1.07% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 120 867 лота за 346 550 лева при 311 225 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Алтерко АД (A4L) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 9.50% и седмичен оборот от 856 862 лева, при последна цена от 19.600 лв./акция и пазарна капитализация от 352 799 980 лева;

- Етропал АД (ETR) с повишение от 6.67% и седмичен оборот от 81 364 лева, при последна цена от 6.400 лв./акция и пазарна капитализация от 32 000 000 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) с нарастване от 6.11% и седмичен оборот от 13 153 лева, при последна цена от 3.820 лв./акция и пазарна капитализация от 82 892 953 лева;

- първата фармацевтична компания в света, германската MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien е с ръст от 5.40% и седмичен оборот от 29 335 евро (57 373 лева), при последна цена от 183.400 евро/акция;

- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) с печалба от 5.37% и седмичен оборот от 126 644 лева, при последна цена от 3.110 лв./акция и пазарна капитализация от 16 749 014 лева.

Най-губещите акции

- Бии Смарт Текнолоджис АД (BEE) e начело в групата на най-губещите акции само седмица, след като стартира търговията с акции на дружеството, с понижение от 8.42% и седмичен оборот от 14 037 лева при последна цена от 25.000 лв./акция и пазарна капитализация от 10 184 650 лева;

- Стара планина Холд АД (SPH) е със спад от 5.26% и седмичен оборот от 11 747 лева при последна цена от 9.000 лв./акция и пазарна капитализация от 189 000 000 лева;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) e отново в групата на най-губещите акции за втора поредна седмица с понижение от 4.58% и седмичен оборот от 23 483 лева при последна цена от 2.500 лв./акция и пазарна капитализация от 7 594 333 лева;

- Неохим АД (NEOH) е на загуба с 4.31% и седмичен оборот от 67 063 лева при последна цена от 40.000 лв./акция и пазарна капитализация от 106 174 320 лева;

- най-голямата фармацевтична компания в света, американската Pfizer Inc. е със спад от 4.12% и седмичен оборот от 84 763 евро (165 779 лева).

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (8-12 август) с книжата на:

- Електроразпределителни мрежи Запад АД (CEZD) не са реализирани сделки, като посредната е била ва 3 август с 10 акции за 2 940 лева, след което цената не се е променила, при последната цена от 294.000 лв./акция и пазарна капитализация от 566 832 000 лева;

- Електрохолд Продажби АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 април с 24 акции за 710 400 лева, след което цената им е спаднала с 1.33% при поседна цена от 29 600.000 лв./акция и пазарна капитализация от 148 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки със 700 акции за 499 лева, след което цената им се е понижила с 8.18%, при последна цена от 0.730 лв./акция и пазарна капитализация от 13 401 960 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 1 август с 239 800 акции за 335 720 лева, след което цената им се е понижила с 4.11% при последна цена от 1.400 лв./акция и пазарна капитализация от 18 670 218 лев;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 2 000 акции за 1 480 лева, след което цената им се е повишила с 14.75% при последна цена от 0.700 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 17 575 887 лева от 15 316 130 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки със 150 000 акции за 516 000 лева, след което цената им не се е променила при последна цена от 3.440 лв./акция и пазарна капитализация от 97 521 083 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 28 юли с две акции 40 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила.

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 29 юли 472 500 акции за 751 275 лев, след което цената им се е понижила с 0.62%, при последна цена от 1.590 лв./акция и пазарна капитализация от 45 979 601 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева/брой, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000.000 лева номинал/брой;

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща