Загубите доминират на БФБ трета поредна седмица в края на юли

Най-голямо понижение отчете секторният индекс BT REIT (-1.57%), следван от измерителя на българските „сини чипове“ SIFIX (-1.03%) и широкият BG BX40 (-0.28%), единствен равно претегленият BG TR 30 приключи с минимално повишение (+0.04%)

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
1159
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Трета поредна седмица с преобладаващи загуби завършва търговията на Българската фондова борса (БФБ), за разлика от пазарите в Западна Европа и САЩ, където възходящият тренд продължава втора поредна седмица, което показва, че разминаването между световните пазари на акции и българския продължава.

През отминалите пет работни дни (25-29 юли) и четирите индекса на БФБ завършиха с понижение. С най-голям спад приключи секторният BG REIT (-0.65%), следван от равно претегления BG TR30 (-0.63%), широкия BG BX40 (-0.57%) и индексът на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.15%).

Още по темата

Предишната седмица (18-22 юли) три от четирите индекса на БФБ завършиха с понижение и само равно претегленият BG TR30 с минимален ръст (+0.04%). С най-голям спад приключи секторният BG REIT (-1.57%), следван от измерителя на българските „сини чипове“ SIFIX (-1.03%) и широкият BG BX40 (-0.28%).

Месечни равносметки от началото на годината

Юли е вторият месец от началото на годината, след февруари, в който БФБ регистрира преобладаващи загуби на индексите. През седмия месец на 2022 година с най-силен спад завърши BG BX40 (-2.74%), следван от SOFIX (-2.20%) и BG TR30 (-1.47%), с повишение е само BG REIT (+1.45%).

Засега февруари е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%).

През юни беше регистриран четвъртият месечен паритет – два от измерителите в зелено и два в червено: със спад приключиха SOFIX (-0.77%) и BGBX (-0.23%), а с повишения BG REIT (+0.12%) и BGTR 30 (+0.10%). През май на БФБ с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%). Април, който беше вторият с паритет: с нарастване завършиха BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), а с понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%).

Същото беше и съотношението през януари – два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%).

При четири месечни паритета, логично е от началото на годината до 29 юли два от индексите да са с повишения: BG REIT (+12.21%) и BG TR30 (+6.89%) и два с понижения: SOFIX (-5.66%) и BG BX40 (-2.44%).

На годишна база, спрямо 29 юли 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е регистрирано от BGTR 30 (+18.74%), следван от BG REIT (+14.12%), BGBX 40 (+10.30%) и SOFIX (+5.05%).

Акцент от седмицата: 8.75% от седмичния оборот на БФБ е с акциите на три топлофикации

През отминалата работна седмица, в която от Асоциация на топлофикационните дружества предупредиха за опасност от фалити на топлофикации, които работят с природен газ, с акциите на трите дружества, чийто акции се търгуват на БФБ (Топлофикация Русе (TPLR), ТЕЦ Бобов дол (TBD) и Топлофикация Бургас (TPLB), беше осъществена активна търговия с общо 586 296 акции за 1 151 389 лева, което представлява 8.75% от седмичния оборот на БФБ. По думите на председателя на Асоциацията инж. Кремен Георгиев, освен цената, която „Булгаргаз“ предлага да се повиши от август с 54% до 286.84 лв. за MWh, несигурността за бъдещите доставки на основното гориво на тези дружества също представлява огромен проблем за дейността им през следващите месеци.

Според Асоциацията, клиентите на топлофикациите не трябва да поемат тежестта на увеличените цени на природния газ, а държавата.

Вижте още: Асоциация на топлофикационните дружества сигнализира за опасност от фалити на топлофикации на природен газ

На БФБ се търгуват книжа на общо 5 топлофикации: емисии с акции и облигации имат: Топлофикация Русе (TPLR) и ТЕЦ Бобов дол (TBD); само с акции Топлофикация Бургас (TPLB), а само с облигации: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) и ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA).

БФБ отчете по-висок седмичен оборот

при повече реализирани сделки спрямо предходната седмица (18-22 юли), при по-малко на брой лотове, но при по-голям обем в лева. Осъществени са 1 874 сделки с 3 525 210 лота за 11 786618 лева, спрямо 1813 сделки с 4 166 542 лота за 6 649 981 лева или с 64 сделки и 5 136 637 лева повече при 641 332 лота по-малко.

С най-голям седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 13 дружества, докато в предходната седмица бяха 10 дружества. Най-голям седмичен оборот отчете НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 42 сделки с акции за 4 738 583 лева; американската Amazon.com Inc. (AMZ) с 43 сделки за 625 822 евро (1 223 983 лева); Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 1 сделка с акции за 751 275 лева; китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) с 81 сделки за 306 863 евро (600 163 лева); германската Volkswagen AG (VOW3) с 53 сделки за 281 379 евро (550 321 лева); Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 40 сделки за 425 377 лева; Неохим АД (NEOH) със 174 сделки за 419 863 лева; германската Siemens AG (SIE) с 49 сделки за 211 457 евро (413 568 лева); Топлофикация-Русе АД (TPLR) с 2 сделки с 400 034 лева; Алтерко АД (A4L) с 93 сделки за 289 884 лева; Дронамикс Кепитъл АД (DRON) със 139 сделки за 231 671 лева; Еврохолд България АД (EUBG) с 21 сделки за 217 710 лева; Мъни плюс мениджмънт АД (MPMB) с 1 сделка с облигации за 200 000 лева.

В тази група на най-оборотните емисии за четвърта поредна седмица попада Агрия Груп Холдинг АД (AGH), а за втора германската Volkswagen AG (VOW3).

Освен това, 13-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 10 462 432 лева, формират 79.59% от седмичния оборот на БФБ.

След като и четирите индекса регистрират седмични понижения,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 61% за губещите към 31% за печелившите и 8 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в повече за губещите: при емисиите (40% за губещите към 36% за печелившите и 24 на сто без промяна), при обемите обороти е различно (63% за печелившите към 29% за губещите и 9 на сто без промяна), а при сделките (61% за губещите към 31% за печелившите и 4 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ

Седмичният преглед (25 – 29 юли) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е регистрирано понижение с 0.15% спрямо спад с 1.03% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 375 396 лота за 1 100 539 лева спрямо 1 216 623 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.57% спрямо понижение с 0.28% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 470 514 лота за 2 424 269 лева при 2 656 324 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.63% спрямо минимален ръст от 0.04% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 457 913 лота за 2 251 333 лева при 2 618 977 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с най-голямо понижение от 0.65% спрямо спад с 1.57% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 45 760 лота за 126 257 126 257 лева при 232 149 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP1) за втора поредна седмица е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 130.00% и седмичен оборот от 32 768 лева, спрямо повишение с 400.00% в предходната седмица, при последна цена от 0.023 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 1 128 044 лева от 490 453 лева седмица по-рано;

- американската Amazon.com Inc. (AMZ) с ръст от 11.43% и седмичен оборот от 625 822 евро (1 223 983 лева) при последна цена от 134.180 евро;

- Алфа България АД /варанти/ (ALFW) с повишение от 6.38% и седмичен оборот от 22 995 лева, при последна цена от 0.15 лв./акция и пазарна капитализация от 29 233 685 лева;

- американската Apple Inc. (APC) с нарастване от 5.03% и седмичен оборот от 31 911 евро (62 411 лева) при последна цена от 157.54 евро;

- Илевън Кепитъл АД (11C) отново е в групата на най-печелившите акции с ръст от 2.94% и седмичен оборот от 153 810 лева, спрямо повишение с 10.87% в предходната седмица, при последна цена от 21.00 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 48 332 088 лева от 46 951 171 лева седмица по-рано.

Най-губещите акции

- Телематик Интерактив България АД (TIB) e начело в групата на най-губещите акции с понижение от 35.04% и седмичен оборот от 11 568 лева, след като предишната седмица беше в групата на най-печелившите акции с повишение от 54.88% и седмичен оборот, при последна цена от 16.500 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 71 280 099 лева от 109 728 152 лева седмица по-рано;

- американско-германската Fresenius Medical Care AG and Co. KGaA (FME) е с понижение от 17.97% и седмичен оборот от 44 115 евро (86 280 лева), при последна цена от 36.01 евро/ акция;

- Неохим АД (NEOH) е със спад от 15.64% и седмичен оборот от 419 863 лева при последна цена от 41.100 лв./акция и пазарна капитализация от 108 828 678 лева;

- китайската компания за електронна търговия Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) е на загуба с 9.95% и седмичен оборот от 306 863 евро (600 163 лева);

- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е с понижение от 3.31% и седмичен оборот от 231 671 лева след като в предходната седмица беше в групата на най-печелившите акции с ръст от 24.79%, при последна цена от 2.920 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 15 575 517 лева от 16 108 925 лева седмица по-рано.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (18 - 22 юли) с книжата на:

- Електроразпределителни мрежи Запад АД (CEZD) не са реализирани сделки, като последната е била на 15 юли с 5 акции за 1 470 лева, след което цената им не се е променила, при последната цена от 294.000 лв./акция и пазарна капитализация от 566 832 000 лева;

- Електрохолд Продажби АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 април с 24 акции за 710 400 лева, след което цената им е спаднала с 1.33% при поседна цена от 29 600.000 лв./акция и пазарна капитализация от 148 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 500 акции за 1 191 лева на 26 юли, след което цената им не се е променила, при последна цена от 0.795 лв./акция и пазарна капитализация от 14 595 285 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 4 юли със 100 акции за 146 лева, след което цената им не се е променила при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 19 470 370 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 1 000 акции за 780 лева на 20 юли, след което цената им се е повишила с 1.43% при последна цена от 0.780 лв./акция и пазарна капитализация от 19 584 560 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки с 114 295 акции за 400 034 лева, след което цената им не се е променила при последна цена от 3.500 лв./акция и пазарна капитализация от 99 222 032 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани две сделки с 4 акции за 80 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила.

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 472 500 акции за 751 275 лева на 29 юли, след което цената им се е понижила с 0.62%, при последна цена от 1.590 лв./акция и пазарна капитализация от 45 979 601 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева/брой, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000.000 лева номинал/брой;

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща