Ивайло Найденов, БФИЕК: Трансформацията на енергетиката означава автоматична декарбонизация за индустрията

Енергетика / Зелен преход
3E news
1979
article picture alt description

Снимка: Антон Кръстев/ Dir.bg

Декарбонизацията на енергетиката е най-приемливият начин за постигане на нулеви емисии от индустрията. От тази гледна точка ние възприемаме технологично неутрален подход. В този контекст индустрията разчита на взаимната обвързаност между сигурност на доставките и достъпна цена. Това обясни Ивайло Найденов, изпълнителен директор на БФИЕК на организираната от Dir.bg и 3Е-news международна конференция Green Transition: Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход.

Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) обединява 30 предприятия от базовите индустрии в страната и представлява 50% от потреблението на електроенергия и природен газ в промишлеността.

Още по темата

"Подкрепяме и ядрената енергетика и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), а също така и ТЕЦ със системи за улавяне на въглерод (СО2)", категоричен бе Найденов. В същото време уточни, че това се отнася основно за случаите, при които производителите на електроенергия могат да доставят на големите индустриални консуматори "нисковъглероден продукт на пазара, който да отговоря на профилът на две основни изисквания - сигурност на доставките и достъпна цена".

Той поясни и взаимната връзка между тези два фактора. "Защото, ако имаме сигурност на доставките но нямаме достъпна цена ще може да се декарбонизираме, но по друг начин, тъй като ще спадне нашата конкурентоспособност, а това ще има своите последици".

Ивайло Найденов обърна внимание и на значението при декарбонизирането на природния газ за цялостния процес за намаляване на емисиите. Най-трудна по думите му е "третата стъпка, или така наречената дълбока декарбонизация. Става въпрос за "емисии от технологични процеси, които понякога не могат да бъдат избегнати", обясни той.

"За съжаление, при този етап на дълбоката декарбонизация, не може да се говори за индустрията като едно цяло. Става въпрос за предприятия с различни технологични процеси и производство на различни продукти. Ако в една индустрия водородът би могъл да бъде решение, в друга не би могъл да е такова. Това е поради свойствата на самия водород", допълни Найденов. Според него, тези особености налагат да се използват всички позволени инструменти от ЕС за запазване и развитие на конкурентоспособността на базовата индустрия.

Той не подмина значението на индустрията в процеса на декарбонизация. "Защо сме важни? Защото произвеждаме металите, цимента, стъклото, и азотните торове за земеделието".

Изпълнителният директор на БФИЕК бе категоричен, че българската енергийна стратегия трябва да върви ръка за ръка с развитието на индустриална стратегия. Той мотивира този възглед като постави енергетиката на страната на предлагането, а индустрията на страната на търсенето. "Трябва да вървим ръка за ръка, за да постигнем хармония и баланс за максимално добра балансирана икономика и енергетика", заключи Ивайло Найденов.

Преди това той обърна внимание, че по данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) българската индустрия като цяло, а не само енергоинтензивната е отбелязала подобрение на показателите за енергийна ефективност спрямо 2008 г. Това е за последните 20 години. Всички останали сектори, които разглежда АУЕР - транспорт, услуги и домакинства отбелязват влошаване, уточни Найденов.

Цялото видео от изказването можете да видите тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща