Делът на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината към 20 март нараства с 32.34 %

В сравнение с аналогичния период на миналата година участието на ВЕЦ се свива със съществените 32.31 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
950
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия остават положителни. Салдото (износ-внос) на електроенергия за пореден отчетен период продължава да се свива с много високи темпове, независимо от отчетените положителни резултати в процентно отношение. Участието на базовите централи остава високо, но се наблюдават слаби изменения в сравнение с по-ранни отчетни периоди. По-добри са данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Не така оптимистични са данните за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за периода 1 януари – 20 март (01.01.2022 г. – 20.03.2022 г.) тази година, спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от първия ден на януари към двадесетия ден на месец март производството на електроенергия остава положително и расте с 22.61 % до обем от 13 058 578 MWh (плюс 22.87 % отчетени преди седмица за сравняван период до 13 март). За сравнение, през същото време на миналата година производството на електроенергия е възлизало на 10 650 725 MWh.

Потреблението на електроенергия за пореден сравняван период продължава да се повишава. Така за времето от началото на годината към 20 март тази година потреблението на електричество достига до обем от 10 119 813 MWh. Това представлява ръст от (плюс) 4.65 % (отчетени преди седмица плюс 4.34 %). През аналогичния период на предходната 2021 г. потреблението на електроенергия е било от порядъка на 9 669 820 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия все още запазва висок дял в процентно отношение, но все по-ясно се виждат бързите темпове на свиване. Така за времето от първия ден на януари до двадесетия ден на месец март тази година салдото (износ-внос) расте със (плюс) 199.60 %   до обем от 2 938 765 MWh (плюс 214.95 % отчетени преди седмица, плюс 237.98 % преди две седмици).

Делът на базовите централи остава положителен и за сравнявания отчетен период нараства с 32.34 % спрямо аналогичния период на миналата година, достигайки до обем от порядъка на 11 253 277 MWh (плюс 32.99 % седмица по-рано). За сравнение, през посоченото време от 1 януари до 20 март 2021 г., делът на базовите централи е бил в обем от 8 503 277 MWh.

Подобрява се участието, както на ВЕИ в преносната, така и в разпределителната мрежи.

За сравняваните дни от първия ден на тази година до двадесетия ден на месец март делът на ВЕИ в преносната мрежа нараства (плюс) със 17.73 % до обем от 348 443 MWh (плюс 14.82 % преди седмица). Година по-рано участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от порядъка на 295 967 MWh. По-добрите данни в частност се дължат, както на нарастването на участието на вятърните (плюс 16.62 %) и фотоволтаични (плюс 30.17 %) централи, така и на биомасата (плюс 0.46 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа от началото на тази година до двадесетия ден от настоящия месец март расте с 18.70 % и достига до обем от 473 592 MWh (плюс 16.13 % отчетени за сравнявания период до предходната седмица). Година по-рано ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 398 976 MWh. Това в частност се дължи, както на по-добрите данни за участието на вятърните (плюс 25.16 %) и фотоволтаични (плюс 20.33 %) централи и въпреки продължаващия спад (минус 21.79 %) при биомасата.

Няма промяна по отношение на дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ), който продължава да остава на минус. Така за времето от първи януари до двадесети март тази година участието на ВЕЦ намалява (минус) с 32.31 % до обем от 983.266 MWh (минус 32.37 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. участието на ВЕЦ е било в обем от порядъка на 1 452 505 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща