Lazard: Наличието на евтина възобновяема енергия е от ключово значение на цената на зеления водород

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
681
article picture alt description

източник: Lazard

Като се има предвид, че цената на електроенергията е ключов фактор за цената на зеления водород, наличието на евтина възобновяема енергия е от критично значение. Това посочват от инвестиционната банка Lazard.

Експертите от Lazard публикуваха поредният си, вече 15-ти годишен доклад Levelized Cost of Energy Analysis, или LCOE 15.0, както и докладите за икономиката на системите за съхранение на енергия (Levelized Cost of Storage Analysis, LCOS 7.0) и водород (Levelized Cost of Hydrogen Analysis, LCOH 2.0).

LCOE 15.0

Разходите за технологиите за възобновяеми източници на енергия продължават да намаляват в световен мащаб, макар че темпът е бавен, отбелязват авторите на доклада. Секторът става по-развит. Забавяне беше отчетено и в предходните доклади. Това е естествено, тъй като спадът в цената на напреднала технология не може да настъпи толкова бързо. През последните 5 години понижението е средно 8 % за слънчевата енергия и 4 % за вятърната енергия, произвеждана на сушата.

Още по темата

Още през 2017 г. Lazard стигна до извода, че вятърната и слънчевата енергетика са най-евтините технологии и потвърди това и в по-късните си доклади.

Интервалът LCOE на вятърните електроцентрали, според новия доклад е 26-50 долара да MWh, на фотоволтаичните слънчеви електроцентрали 28-41 долара за MWh, на централите с комбиниран цикъл 45-74 долара за MWh, на въглищните мощности 65-152 долара за MWh, на ядрената енергия е 131-204 долара за MWh.

Както и в миналия доклад, така и в настоящия се отбелязва, че LCOE на някои проекти в сектора на вятърната и слънчевата енергетика са съпоставими с пределните разходи на „традиционните“ електроцентрали, които за газа са 24 долара за MWh, за атомната енергетика 29 долара за MWh и за въглищните електроцентрали – 42 долара за MWh.

По отношение на проектите от ВЕИ сектора, въведени в експлоатация през 2021 г. в доклада е отразено намаляване на разходите (предвид това, че капиталовите разходи се съгласуват обикновено в период от 12 – 18 месеца до завършването на проекта). В същото време от Lazard посочват, че нарастващата стойност на суровините, напрежението по веригата на доставки, както и други фактори повишават разходите, което може да доведе до увеличаването на LCOE. Това се очаква да бъде отразено в следващите версии на доклада.

LCOS 7.0

Последният годишен анализ на стойността за съхранение на енергия (LCOS 7.0) показват, че тенденциите за изменение на стойността на съоръженията са нееднозначни, тъй като върху тях се отразява инфлацията на пазара стоковите пазари. Секторът все повече предпочита литиево-желязо-фосфатната технология (LEP), която е по-евтина от конкуриращите литиево-йонни варианти и има по-благоприятни температурни характеристики, независимо от относително ниската обемна плътност на енергията.

В настоящият си доклад, авторите отбелязват също така, че хибридните обекти получават все-по голяма подкрепа и разпространение, тъй като системните оператори започват да прилагат методологиите за оценка на ресурсите през натоварването (Estimated Load Carry Capability, ELCC). Приемането на методологията на ELCC води до увеличаване на мащабите по отношение на развитието на хибридни проекти – например съоръжения за съхранение на енергия в съчетание със слънчеви електроцентрали с цел намаляване на променливия характер на производството.

LCOH 2.0

Анализът на стойността на водорода (LCOH) на Lazard показва, че тя, както и преди в значителна степен зависи от стойността и достъпността до енергийни ресурси, необходими за производството му.

Отбелязва се също така, че инжектирането на водород и преносът му през съществуващата промишлена тръбопроводна инфраструктура е рентабилно средство, докато транспортирането му по друг начин (кораби, камиони и др.) е значително по-скъпо. Според експертите, зеленият метан е напълно съвместим със съществуващата инфраструктура за газоразпределение.

Ключови думи към статията:

Прикачени документи:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща