Производството на електроенергия в Европа за януари-март е нараснало с 6 процента

Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. производството от ВЕИ е нараснало с 10 %, от АЕЦ със 7 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1335
article picture alt description

Последните данни за първото тримесечие на 2021 г. показват, че общото ниво на производство на електроенергия се е повишило в цяла Европа в сравнение с последното тримесечие на 2020 г. Това се дължи силната студена вълна ударила континента от една страна, а от друга -  разхлабването на ограничителните мерки, наложени заради разпространението на коронавируса. Това се посочва в новия доклад на консултантската компания EnAppSys за производството на електроенергия в Европа през първото тримесечие (януари-март) на 2021 г. Експертите правят сравнение, както с първото, така и с последното тримесечие на предходната 2020 г.

Общото производство през първото тримесечие е достигнало до 781 TWh, което е с 6% повече от 739 TWh през четвъртото тримесечие (Q4) на 2020 г. и 2% повече от регистрираните 766 TWh през първото тримесечие на миналата година.

Производството на възобновяеми енергийни източници (включително от биомаса и от изгарянето на отпадъци) е допринесло с 41% продължавайки тенденцията, започнала през четвъртото тримесечие на 2019 г. Ядрената енергия е допринесла с 26%, газа - с 18% и въглища / лигнитни въглища – с 15%.

Производството от изкопаеми горива през това първи тримесечие е останало почти същото като през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение с очерталата се през 2016 г. тенденция към понижение.

По-ниско с 15 % е било производството от вятърни мощности в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., въпреки увеличаването на офшорните вятърни мощности, посочват в резюмето си експертите. В тази връзка те припомнят, че първото тримесечие на миналата 2020  е било  изключително ветровито, което е довело до високи нива на производството на електроенергия от вятърни централи в целия континент. Въпреки това възходящата тенденция за производството на електроенергия от вятърни мощности се запазва.

Петте страни с най-голямо търсене през първото тримесечие на настоящата 2021 г. година са Франция, Германия, Великобритания, Италия и Испания -   тази тенденция е от 2015 г. насам.

Общо за Европа

Доминирането на възобновяеми енергийни източници (включително биомаса и изгарянето на отпадъци) в европейския енергиен микс, отчетено през  4-то тримесечие на 2019 г. продължава и през първото тримесечие на 2021 г. Освен това е шестото поредно тримесечие с отчетлива разлика, се казва в доклада.  

Общо 319 TWh са произведени от възобновяеми енергийни източници, което е с 10% повече от произведените 290 TWh през 4-то тримесечие на 2020 г., но с 1% по-малко от 322 TWh през 1-то тримесечие  на 2020 г.  

Тези 319TWh от възобновяеми енергийни източници са допринесли за 40,8% от общото производство.

След тях се нарежда производството от изкопаеми горива - 258TWh , допринесло с 32,8%.

На трето място остава ядреното производство - 204,6 TWh, допринесло с 26,2%.

Според отчета, търсенето в целия континент през първото тримесечие на настоящата година постепенно се възстановява от въздействието на Covid-19. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. се отчита увеличение с около 10 TWh. Това е в резултат на студената зима, с температури около 5 градуса по-ниски средно в средата на февруари и средата на март в сравнение с миналата година.

Производството на изкопаеми горива остава същото в сравнение с миналото тримесечие (на 2020 г.), за разлика от тенденцията на спад, наблюдавана при прехода от четвъртото тримесечие на 2019 към първото тримесечие на 2020  г. Тази липса на спад на търсенето през посочения период се дължи на застудяването през първите три месеца на настоящата 2021 г.

В сравнение с първото тримесечие на предходната 2020 година по отношение на мощностите, работещи на изкопаеми горива се отчита 8% повече производство през първото тримесечие на 2021 г., тъй като за задоволяване на търсенето в студено време е необходимо по-устойчиво производство. По отношение на ядрените мощности производството е само с 1% по-малко.

Общото ниво на производство е нараснало в цяла Европа спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г., тъй като зимата доведе до ръст на търсенето в целия континент. Общото производство през първото тримесечие на настоящата 2021 г. е 781 TWh, което е с 6% повече от отчетените 739TWh през четвъртото тримесечие на 2020 г., се казва в доклада.

Когато  производството се разглежда по отделни типове технологии, а не групи (т.е. възобновяеми и изкопаеми горива), при ядрената енергия отново се отчита най-постоянното присъствие, от който и да е друг вид гориво. Това остава вярно и през това тримесечие. Вторият най-висок индивидуален тип са хидроенергийни мощности, които изместват природния газ.

Ядреното производство в Европа е 205 TWh, което е с 61 TWh повече от регистрираните 143 TWh  от хидроенергийни мощности и 140TWh от природен газ.

Разглеждайки участието по типове технологии, експертите обръщат внимание, че ако преди с най-голям принос са били въглищата, то през първото тримесечие на настоящата година това се променя, включително и заради извеждането от експлоатация на ТЕЦ-ове (на въглища). Така на второ място идва производството от хидроенергийни мощности (вкл.помпени станции). Сега количеството на вятъра и валежите и, следователно, количеството на генерираната топлинна енергия, необходимо за задоволяване на търсенето, стават основният фактор, определящи второто място.

Производството на електроенергия от природен газ в сравнение с първото тримесечие на 2020 г. е нараснало със 7 %. Продължаващата възходяща тенденция на производството хидроенергийни мощности обаче измества газа. 

Две тенденции, отчитат авторите на изследването. Първата е, че при въглищата спадът се запазва. В същото време се очертава следната картина – спад с 2 % спрямо последното тримесечие на 2020 г., но заради застудяването – ръст с 10 % в сравнение с първото тримесечие на 2020 г.

Втората касае слънчевата енергия - тъй като инсталираните слънчева мощности нарастват в цяла Европа, при производството й се отчита постоянно увеличение от 10% от първото тримесечие на 2019 г.

Възобновяеми източници

В цяла Европа през първото тримесечие на 2021 г. са били произведени 319 TWh енергия от възобновяеми източници, което възлиза на 41% от общото производство на електроенергия в Европа. Това е увеличение с 10% спрямо 290TWh през Q4 2020 г., което се дължи на увеличаването мощността от всички видове, участващи в производството. Най-значително е това увеличение по отношение на хидроенергията и вятъра.  Делът на възобновяемия енергиен микс е с най-нарастващ дял – скача с 1,6% спрямо предходното тримесечие.

Увеличение се отчита във всички сектори на ВЕИ,  с изключение на слънчевата енергия през последното тримесечие. За разлика от последното тримесечие на 2020 г., през първото тримесечие на 2021 г. хидроенергийните мощности са с най-висок индивидуален компонент от всички ВЕИ. През последните две години производството от вятър е било по-високо, но не и през първото тримесечие на 2021 г., става ясно от доклада.  В допълнение се посочва, че това е и най-високото ниво, достигано от хидроенергийните мощности от първото тримесечие на 2015 г.

Производството на електроенергия от хидроенергийни мощности (вкл.помпени станции) през първото тримесечие на настоящата 2021 г. година спрямо същото на предходната 2020 г. се е увеличило с 14 %. Хидро производството на базата на язовири и реки се е увеличила съответно с 15% и 8% в сравнение с предходното Q1 (четвъртото тримесечие на 2020 г.).

Най-големите производители на електроенергия от хидроенергийни мощности остават Франция, Италия, Австрия, Финландия и Португалия.

Франция се нарежда на първо място с производството на електроенергия от хидроенергийните мощности на реките  през първото тримесечие на 2021 г., с 12.3TWh, 23% дял от общо 53TWh, следвана от Италия със 7.8TWh и 15% дял. ВЕЦ-овете в Норвегия  през първото тримесечие на 2021 г.са произведени 37,5TWh, което представлява 42% от общите 90TWh и с 10 % повече от първите три месеца на 2020 г.  Швеция по този показател е с производство от с 21,5TWh - 24% дял.

Производството от вятърните електроцентрали е намаляло с 15%  - почти еднакъв спад както от морските така и от централите на сушата, в сравнение с първото тримесечие на 2020 г., когато се е наблюдавало най-високото вятърно производство за едно тримесечие.

Въпреки че офшорното производство е спаднало в сравнение с първото тримесечие на 2020 г., Белгия и Холандия са регистрирали най-високото такова, но това се дължи на увеличения капацитет. Германия е допринесла с висок дял от наземно, така и офшорно производство - с общо 34,2 TWh (28%). Великобритания, чиито резултати също се отчитат в доклада е допринесла с офшорния си капацитет за енергийния микс.  

Петте страни най-големи производители на вятърна енергия не са се променили от 2015 г. Въпреки значителния спад, Германия остава начело. След нея се нареждат Испания с производство от 18,9 TWh вятърна генерация, като измества дори Великобритания.  Френското производство на електроенергия от вятър е спаднало от 13.8TWh през първото тримесечие на 2020 г. до 11.3TWh и с 4.4TWh пред Швеция.

На трето място сред производството от ВЕИ се нарежда  биомасата, следвано от слънчевата енергия с разлика от 3,8 Twh. тъй като светлинните часове продължават да се увеличават от началото на тримесечието. Нивата на производство на биомаса обикновено са доста статични при 20-25TWh на тримесечие, а това тримесечие е най-високото производство от първото тримесечие на 2015 г.

Ефекти от ограниченията заради COVUD

Мерките за сигурност, въведени от правителствата на европейските страни от края на първото тримесечие на 2020 г., оказаха силно влияние върху кривите на търсенето през последните тримесечия. От третото тримесечие на 2020 г. обаче общото европейско търсене постепенно се възстановява.

През първото тримесечие на 2021 г. общото търсене беше 846TWh, с 1% по-високо от предходното Q1. Това се дължи на застудяването, което удари континента до средата на февруари и средата на март, намалявайки температурите с 5 градуса в сравнение с миналата година.

Въздействието на застудяването е най-видимо във френската крива на търсенето до средата на февруари, тъй като търсенето на топлина е тясно свързано с търсенето на електроенергия във Франция, отбелязват експертите, като правят и съответната разлика с въздействието на коронавируса. По това време на миналата година въздействието на коронавируса все още не беше очевидно във Франция, тъй като тя обяви първите ограничителни мерки  на 17 март 2020 г. посочват те. По този начин те съпоставят и данните за другите страни.

В окладът си експертите от EnAppSys се позовават на данните на ENTSO-Е.

https://www.enappsys.com/

Още по темата: Производството на електроенергия в Европа е спаднало с 3 процента през 2020 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща