Над 66% от 75 анкетирани фирми очакват приходите им да спаднат между 10 и 50 на сто заради коронавируса

Анкета сред членовете на Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) в България показва, че фирмите са готови да разработят и формулират конкретни мерки за справяне със ситуацията, да предоставят безвъзмездна помощ от своето производство и усл

Икономика / Анализи / Интервюта
3E news
685
article picture alt description

Covid-19 вече настъпва в цял свят и негативните влияния са налице. Работната среда се променя рязко, а българският бизнес трябва да се приспособи към новата действителност. 

Бизнес инициативи, делови срещи, панаири, събития и пътувания се анулират, служители се изпращат в карантина, предприемат се строги мерки. Тази блицанкета предоставя една моментна картина на актуалното състояние на членовете на Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) в България и показва част от влиянието на коронавруса върху българската икономика.

Участниците

Проучването се проведе от 20 до 23 март 2020 г. и в него участваха 75 фирми членове на ГБИТК. В по-голямата си част това са български предприятия, поддържащи търговскоикономически отношения с Германия, както и инвеститори от Германия.

Какви са очакванията на анкетираните

По-голямата част от участниците (30,77%) очакват значителен спад на своите продажби/приходи през 2020 г. в резултат на коронавируса. 23,08% от анкетираните заявяват, че все още не могат да преценят ситуацията и съответно последиците, които ги очакват. 16,92% от анкетирани от фирмите очакват спад повече от 10%, а 18,46% спад повече от 50%. 7,69% предвиждат лек спад до 10% (7,69%). Едва 3,08% от запитаните не очакват спад след края на извънредното положение.

Какви мерки предвиждат фирмите

Що се отнася до мерките, които всяка фирма трябва да предприеме по време на кризата, 31,13% заявяват, че техните служители ще бъдат пуснати в неплатен или платен отпуск. 18,87% от участниците в анкетата ще съкратят част от своя персонал, а други 17,92% намаляват своя производствен капацитет, за да спестят от допълнителните разходи.

Как се отразява кризата върху бизнеса

На въпроса "Оказва ли влияние коронавирусът върху вашия бизнес в България", 92,31% от анкетираните отговарят с "Да" и едва 7,69% с "Не". Този резултат се отразява и на начините, по които вирусът засяга предприемачеството. 19,56% усещат несигурност относно бъдещия бизнес и/или инвестиции. Голяма част от участниците претърпяват загуби, поради анулирането на бизнес инициативи, делови срещи, панаири и събития (17,78%).

Недостигът на ликвидност (12,89%), спадът на търсенето на собствените продукти (14,67%), отсъствието на служители поради болест (12,44%), промяната на веригите за доставки (11,56%), както и ограничаването на пътуванията (9,78%) притесняват и пречат на нормалното развитие на бизнеса.

Други последици, които очакват фирмите, са затваряне на предприятия и прекратяване или пренасочване на дейността им (1,33%).

Какво правят фирмите за работниците си

Фирмите се грижат за своите служители и работници в така създалата се ситуация. Повечето участници (21,67%) изпращат своите служители вкъщи на надомна работа и въвеждат т.нар. "хоум офис". Останалите фирми ограничават командировките (20,6%), осигуряват предпазни медицински и хигиенни материали (21,06%), отменят участията си в публични мероприятия (20%), създават вътрешни комуникационни мрежи (14,17%) или предприемат различни мерки, в съответствие с тяхната фирмена култура (2,50%).

Как въздейства на бизнеса извънредното положение

На 13 март българското правителство обяви извънредно положение заради коронавируса. За бизнес средата в България остават някои неизяснени въпроси.

22,33% от анкетираните желаят да получат повече информация относно възстановяването на заплатите, съгласно Закона за здравето. Други 20% искат да получат повече информация за мерките по време на форсмажорни обстоятелства и компенсациите на служители с намалено работно време. Фирмите желаят да получат съвети относно предоставяне на конкретна подкрепа (19,81%), както и как да се справят с вече заразени хора в тяхното предприятие (6,80%). Остават неизяснени и условията за анулиране на участията в бизнес инициативи и събития (7,28%).

Бизнесът настоява за повече прозрачност относно разпределянето на финансовите ресурси от ЕС, предлагането на дългосрочна подкрепа на бизнеса и конкретното уточняване на браншовете, при които се прилага мярката за поемане на 60% от заплатите за сметка на държавата (2,91%).

Какви мерки да предприеме държавата

Мерките, които държавата трябва да предприеме, според участвалите в анкетата, са: намаляване на бюрокрацията и опростяване на процесите (21,70%):

- създаване на план за икономическо възстановяване (20,85%);

- предоставяне на финансови помощни средства (16,60%),

- предоставяне на данъчни облекчения (18,30%),

- повече конкретизация за мерките в сферата на бизнеса (15,32%),

- държавна помощ за експортно застраховане (2,98%),

- отваряне на зелени коридори за износ и внос,

- намаляване на ДДС и на цените на горивата и прилагане на повече мерки за МСП (3,40%).

Как бизнесът може да подкрепи правителството

На въпроса "C какво бизнесът може да подкрепи изпълнителната власт" 30% отговарят, че са готови да разработят и формулират конкретни мерки за справяне със ситуацията и да ги предоставят на компетентните органи. Фирмите показват готовност да предоставят безвъзмездна помощ от своето производство и услуги (20%), да поемат социален патронаж на най-силно засегнатите социални групи или да подпомогнат Националния оперативен щаб с необходимите ресурси (10%).

Блицанкетата за влиянието на коронавируса върху българската икономика описва състоянието и нагласата на фирмите в извънредната ситуация, в която се намира страната, но и подчертава техните очаквания към правителството, както и готовността им да подкрепят държавните институции с конкретни мерки и налични ресурси, се казва в заключение на съобщението на Камарата.

Още проучвания за въздействието на Covid-19 върху икономиката:

Как Законът за извънредното положение ще засегне бизнеса и работещите

Какъв ефект ще има Covid-19 върху икономиката на България и София

Разнобой между правителство и бизнес по схемата за подпомагане 60/40

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща