Инж. Павлин Костов: Топлофикация Сливен инвестира в преход към нисковъглеродна енергетика

Оползотворяването на отпадъците е най-сериозната алтернатива на депонирането и важен момент за развитието на кръговата икономика на страната ни, казва изпълнителният директор на сливенската ТЕЦ

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
923
article picture alt description

През последните години се наблюдава тенденция все по-голяма част от енергийните нужди на Европа да се задоволяват от възобновяеми енергийни източници. Някои топлофикации в страната започнаха да внедряват нови технологии в производство на топло и електроенергия по примера на развитите европейски страни, но това се посреща с недоволство от определени групи хора. По тази тема разговаряме с инж. Павлин Костов, изпълнителен директор на Топлофикация Сливен, която успешно прилага нови методи в своето производство.

 

Г-н Костов, как си обяснявате това недоволството сред част от обществото по темата с алтернативните източници на енергия?

 

- Това е наистина много актуална тема, заради „зелената сделка“ , която засяга пряко топлофикационните дружества, работещи на въглища. Ние сме една от тях. По тази причина, след внимателен анализ на ситуацията, взехме решение да започнем поетапно промени в производството ни.

Не можем да „избягаме“ от прехода към нисковъглеродна енергия. България е страна, членка на ЕС и изпъняваме всички промени в изискванията за работа на топлофикационните предприятия и като цяло в сектор „Енергетика“. „Зелената сделка“ е поредният стрес тест, през който трябва да преминем. Битката за спасяването на въглищните централи предстои. За съжаление разходите за емисии, които се налага да плащаме, се увеличават.

Безспорен факт е, че държавата предприема редица законодателни мерки. Самите предприятия също търсим варианти за преминаване към по-екологичен метод за получаване на енергия. В Топлофикация Сливен сме избрали  оползотворяването на RDF и биомаса като горива, които частично заместват основното.

Конкретно на въпроса Ви, смятам, че недоволство у хората и насаждане на обществено напрежение е поради липса на информация или по-вероятно на умишлена липса на информация по редица причина.

Нека поговорим за тези два алтернативни начина за производство на топло или електроенергия. На този етап Вие имате разрешение за оползотворяване на RDF.  Разкажете ни повече за тази технология.

- Оползотворяването на RDF е много разпространен начин за справяне с проблема с отпадъка на страната ни и за избягване на депонирането. Тук влиза и намаляването на емисиите на фини прахови частици и въглеродион диоксид.

Чрез този метод се произвежда нисковъглеродна, по-евтина и надеждна енергия за домакинствата и се допринася за сигурността на енергийните доставки.

Категорично мога да заявя, че вредните емисии от RDF са по-малко от тези от въглищата. Самият процес се извършва в нашата пещ при температура над 1000, при нея огромна част от вредните вещества се разграждат.

Подаваното количество RDF се контролира чрез специални уреди. Нашата инсталация отговаря на всички изисквания. Допълнително сме изградили специална очистваща инсталация, както и сме монтирали електрофилтри. Благодарение на тяхната работа вредните емисии се намаляват до минимум.

RDF горивото е много малка част от енергийния микс, който се използва в централата – едва 3-4 %. Ние продължаваме да използваме основната си суровина, въглищата, но просто част от тях, заменяме с алтернативно гориво.

Искаме да заменим част от въглищата и с биогорива. От няколко години на българския пазар започна да се налага технологията за третиране на биомаса. Безспорно е, че това е най-евтиното и екологично гориво. С биомасата планираме да работим на същия принцип, като с RDF.

Уверявам Ви, че целият този процес се следи стриктно от компетентните органи. Спазваме всички изисквания на българското и европейското законодателство, за да не създаваме предпоставки за увеличаване на риска за здравето на работещите, както и за хората в района.

Планирате ли след време да замените изцяло въглищата с алтернативни горива?

- Възнамеряваме да преминем от въглища изцяло на газ и малко количество модифицирано гориво (RDF). Нашата амбиция е изцяло да преминем към използване на екологични горива до края на 2025 година. Почти е готов проектът за газификация на основния котел на топлоцентралата. С тези промени целим да сведем до минимум вредните емисии.

Очаква се секторът на възобновяемата енергия в Европа да продължава да отбелязва ръст. Политиката на ЕС е насочена към все по-голям дял на ВЕИ.

Смятате ли, че рециклирането също е начин за справяне с проблема с отпадъците?

- Много от битовите отпадъци, които ние произвеждаме, са направени от смесени или замърсени материали, които не могат или е много трудно да бъдат рециклирани директно. Поради тази причина рециклирането е важен етап от системите за управление на отпадъците, но не може да бъде единствен.

Важното е да се намали депонирането! То е най-вредният начин за третирането им, както за нашето здраве, така и за природата. Тук оползотворяването на отпадъците е най-сериозната алтернатива на депонирането и важен момент за развитието на кръговата икономика на страната ни.

Повечето страни с много високи нива на рециклиране - като Австрия, Белгия, Германия и Холандия - също изгарят големи количества отпадъци и по този начин депонирането е почти нулево. Защо ние да оставаме по-назад от тях?

Разбрахме какви са целите Ви, отнасящи се до екологията. Но бихте ли ни казали какви са Вашите икономическите цели, които сте си поставили през тази година?

- За нас е важно да постигнем по-голяма рентабилност на пазара. Продължаваме да работим за устойчивото развитие на Предприятието благодарение на новите технологии и методи, които започнахме да прилагаме в дейността ни.

От техническа гледна точка, след края на отоплителния сезон, продължаваме с нашите планови ремонти, за да поддържаме изправни нашите съоръжения. Ще бъде направен обстоен оглед на топлопреносната мрежи и абонатните станции. При нужда на места, ще заменим с нови.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща