EMI: Градовете и регионите трябва да преминат към транспортна система с ниски емисии

Икономика / Анализи / Интервюта
3E news
554
article picture alt description

Институт за енергиен мениджмънт

Зелената сделка и ролята на градовете и регионите за преминаване към по-чист транспорт бяха в центъра на дискусия в съвместна среща между Комитета за транспорт и туризъм към Европейския парламент (TRAN) и Комисията за политика на териториално сближаване  (COTER) на Европейския комитет на регионите.

Европейската зелена сделка е дългосрочният план на Европейската комисия за постигане на пълна декарбонизация на континента до 2050 г. Голяма част от него е декарбонизацията на транспортния сектор. Докато целта за неутралитет на климата може да бъде постигната само на европейско равнище чрез ново законодателство и адаптиране на съществуващото законодателство, прилагането ще зависи до голяма степен от местните и регионалните власти, които отговарят за обществения транспорт и инфраструктурата на своите територии.

„Транспортът има основен принос за емисиите на парникови газове в Европейския съюз и за разлика от други сектори тези емисии не намаляват. Използването на обещаващи технологични иновации е добро, но  много по-добре е да бъдат стимулирани хората да спрат колите си и да използват градския транспорт. И в двата случая местните и регионалните власти играят основна роля в намирането на правилното решение за своите територии.Стратегията на ЕС трябва да се основава на техния опит и да отговори на техните нужди, тъй като успехът или неуспехът на европейската Зелена сделка ще се решава в регионите и градове ", каза Изабел Будино (PES / FR), председател на комисия COTER на Европейския комитет на регионите.

"Местните и регионалните власти имат компетенции да прилагат Европейската Зелена сделка на своите територии. Общественият транспорт е част от решението, но само със съществуващите цифрови мрежи с високоскоростен интернет и широка мрежа от инфраструктура за зареждане на електрическа, хибридна и LPG гориво . Не забравяйте значението и добавената стойност на туристическата индустрия, където туризмът е свързан с пътувания, и може да помогне за разнообразяване на дейностите на други отрасли за създаване на устойчиви работни места в селските райони. Специалният бюджетен ред в МФР дава финансовата рамка за този преходен период. Ние, членовете на ЕП и членовете на Комитета на регионите, настоятелно призоваваме Комисията да предложи директни средства за жилищно строителство, транспорт и за зелени сделки “, заяви Иштван Уджелий (S&D / HU), заместник-председател на комисията по трансформация на Европейския парламент.

Членовете на двете институции представиха неотдавнашната си законодателна работа в две сесии на панела:

Първата сесия беше фокусирана върху предизвикателствата и възможностите, свързани с преминаването към мобилност с ниски емисии и дълбока промяна на транспортната система чрез намаляване на емисиите и въвеждане на алтернативни горива. Въпреки че промяната може да донесе значителни икономически, екологични и социални ползи, тя също изисква тежки дискусии и решения за това кой ще трябва да плати цената за промяната, как да се гарантира териториалното и социалното сближаване и как да се справим с отрицателните въздействия върху настоящата икономическа система, където най-неекологичните видове транспорт често се предпочитат чрез правна и финансова рамка.

Втората сесия постави в центъра на вниманието местните и регионалните власти, които отговарят за разработването и прилагането на политики за мобилност, договорени на европейско ниво и осигуряването на обществен транспорт на техните територии. Тяхната роля се състои в оформянето на услуги за мобилност, адаптирането на законовите рамки, въвеждането на алтернативни видове транспорт, повишаване на осведомеността и насочване на потребителския избор въз основа на съвместно желаните резултати. Предизвикателствата и пречките включват общите въпроси на обществените поръчки, противоречащите нужди на селските и градските райони и присъщите разходи за предоставяне на транспортни услуги и инфраструктура.

За повече информация можете да видите тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща