Делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на януари до средата на март расте с 15 процента

Спрямо същия период на миналата година износът на ток намалява с 24 %, а вносът расте с близо 94 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2326
article picture alt description

Производството, потреблението на електроенергия и износът все още остават отрицателни, но вече се наблюдава по-добър темп на подобрение на показателите. Спад се отчита и то съществен по отношение на вноса на ток. Малко по-добри са и данните за участието на базовите централи, въпреки че и там данните продължават да са отрицателни. Затова пък отново дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи нараства. Добри са и темповете по спад на негативната тенденция на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от началото на януари до средата на месец март (15.05) 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.  


Производството на електроенергия от началото на януари до петнадесети март тази година е в обем от 9 561 926 MWh което е понижение (минус) с 11.26 процента спрямо аналогичния период на предишната 2019 г. Тогава производството на електроенергия е възлизало на 10 775 371 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период на настоящата 2020 г. също остава отрицателно, но вече е под два процента – минус 1.96 % и е в обем от 9 224 273 MWh. За аналогичния период на миналата година то е било от порядъка на 9 408 778 MWh. Отчетените в по-ранни периоди данни дават основание да се смята, че негативната тенденция може би започва да се преодолява.

Износът на електроенергия за времето от първия ден на януари до средата на месец март миналата година е достигал 1 961 157 MWh. За същото време на тази година намалява до 1 490 464 MWh или с минус 24 %. (минус 24.15 % преди седмица).

Затова пък вносът на електроенергия за сравнявания период на настоящата 2020 г. запазва все още висок дял – плюс 93.89 процента или 1 152 811 MWh. Година по-рано, за същия период вносът на ток е бил в обем от 594 564 MWh. ( плюс107.01 % отчетени  миналата седмица).

Участието на базовите централи продължава да е отрицателно – минус 10.67 % и за времето от началото на тази година до 15 март е в обем от 8 373 107 MWh. За сравнение през същия период на предишната 2019 г. то е достигало до 9 373 377 MWh. (минус 10.64 преди седмица).

В доста добра позиция през последните няколко сравнявани периода остават възобновяемите източници на енергия (ВЕИ), като запазват сравнително устойчиво положително участие. Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на годината до средата на месец март е в обем от 314 094 MWh. Това е увеличение от 15.00 %. За сравнение, за същото време на миналата година (2019 г.) то е било в обем от 273 133 MWh. В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 9.35 %) и фотоволтаични (плюс 23.50) мощности и биомасата (плюс 42.28 % ).

Малко по-слаби са данните за дела на ВЕИ в разпределителната мрежа, но и те остават положителни. Така например, ако за периода от януари до 15 март на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 373 561 MWh, то за същото време на тази година достига до обем от 417 206 MWh, което е повишение (плюс) от 11.68 %. Това, както и при преносната мрежа се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 5.34 %), фотоволтаичните (плюс 21.82 %) мощности, така и на биомасата (плюс 9.84 %).

Съществено, за сравнявания период се подобрява участието на ВЕЦ, въпреки че в процентно отношение отрицателните данни все още са твърде високи. Вероятно лекото наваксване се дължи на малко по-добрите валежи през обхванатия отчетен период. Така например ако през посочения сравняван период на 2019 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 755 300 MWh, то за същото време на настоящата година спада до 457 519 MWh. Това е понижение (минус) с 39.43 процента. Само преди седмица обаче отчетеният спад бе много по-висок – минус 48.02 процента.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща