Вносът на ток за времето от 1 януари до 8 март тази година расте със 107.01 процента

Спрямо същия период на предходната 2019 г. износът на електроенергия намалява с 24.15 %

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2463
article picture alt description

Показателите за производството и износа на електроенергия се подобряват, въпреки, че все още запазват отрицателни стойности. При потреблението се наблюдава тенденцията за ново понижение, макар и незначително. Вносът на ток продължава да държи високо положително ниво, но вече се наблюдава промяна в показателите. Положително остава и участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Отдавна не е изненада спадът в дела както на базовите, така и на водноелектрическите (ВЕЦ) централи.  Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от началото на януари до осми март 2020  година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.  

Производството на електроенергия от първия ден на януари до осмия ден на месец март тази година е в обем от 8 710 068 MWh. Това е понижение  (минус) с 11.79 %  в сравнение със същия период на миналата година. Тогава производството на електроенергия е било от порядъка на 9 874 303 MWh.

Потреблението на електроенергия все още остава под нивото на сравнявания период на предходната година. Така например от 1 януари до 8 март 2019 година потреблението на електроенергия е възлизало на 8 648 566 MWh. За същото време на настоящата 2020 г. то е в обем от 8 457 124 MWh, което е спад (минус) от 2.21 процента (минус 2.13 %. преди седмица).

Износът на електроенергия все още не може да преодолее отрицателните стойности. За времето от първия ден на януари до осмия ден на месец март тази година се отчита спад при износа (минус) с 24.15 % до 1 320 962 MWh. За сравнявания период на предходната 2019 г. износът на ток е бил в обем от 1741 659 MWh.

Вносът на електроенергия за сравнявания период от 1 януари до 8 март на настоящата 2020 година е от порядъка на 1 068 018 MWh, което е увеличение (плюс) със 107.01 % спрямо същото време на миналата година. Тогава вносът на ток е бил в обем от 515 921 MWh (117.10 % през миналата седмица).

Участието на базовите централи продължава да е отрицателно като за сравнявания период от началото на януари до началото на месец март то е в обем от 7 687 210 MWh. Това е понижение (минус) с 10.64 процента, спрямо същия период на миналата година. Тогава участието на базовите централи е възлизало на 8 602 707 MWh.

ВЕИ запазват положителния си дял в преносната и разпределителната мрежи, а данните за сравнявания период на настоящата спрямо миналата година вече дават и възможност за първоначални анализи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на януари до осмия ден на месец март тази година е в обем от 286 427 MWh. Това е ръст от (плюс) 15.68 %. За аналогичния период на 2019 г. то е било от порядъка на 247 594 MWh. В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 9.44 %) и фотоволтаичните (плюс 26.43 %) мощности, както и на биомасата (плюс 44.82 %).

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в разпределителната мрежа увеличават участието си (плюс) с 12.94 % до 378 238 MWh за периода от 1 януари до 8 март 2020 г. За сравнение през посоченото време на миналата година тяхното участие е било  в обем от 334 905 MWh. Това се дължи в частност на вятърните (плюс 5.77 %), фотоволтаичните (плюс 25.04 %) мощности, така и на биомасата (плюс 10.67 %).

Спадът по отношение на участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава и вече достига минус 48.02 процента. Така например, за времето от началото на януари до началото на месец март миналата 2019  година участието на ВЕЦ е достигало 689 097 MWh, то за същите два месеца и осем дни на настоящата 2020 година се срива до 358 193 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща