IEEFA за големите петролни компании или за животът им над възможностите

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
561
article picture alt description

Големите западни петролни компании, чрез средствата, получени от продажбата на активи и привлечени кредити изплащат увеличени дивиденти, което цели и нарастване на капитализацията. В свой доклад, публикуван тези дни от Института за енергийна икономика и финансови анализи (IEEFA) сравняват този бизнес модел със спекулативни инвестиции.  

От 2010 г. до третото тримесечие на миналата година големите световни компании за петрол и газ ExxonMobil, BP, Chevron, Total и Shell не успяват да генерират достатъчно средства от основния си бизнес – продажбата на нефт, газ, нефтопродукти за покриване на плащанията на акционерите си. Свободният паричен поток на петте големи западни петролни компании за посочения период е бил 329 млрд. долара, а изплащането на дивидентите на акционерите е достигнало 536 млрд. долара. Натрупаният паричен дефицит е в размер от 207 млрд. долара, или 39 % от общото разпределение на акционерите, основно чрез продажба на активи и заемни средства.

За изплащането на дивиденти на акционерите, нефтогазовите компании, както става ясно, са били принудени да разпродават активи и да потъват в дългове.

От IEEFA смятат, че подобен бизнес модел показва основната слабост на нефтогазовия сектор: приходите на много компании не покриват капиталовите и оперативните им разходи. Несъответствието между приходите и дивидентите обяснява защо през последните години  на фондовия пазар резултатите на нефтогазовия сектор в сравнение с други сектори са плачевни. Сега петролът струва два пъти по-евтино от началото на 2016 година, когато цената спадна до 30 долара за барел, но това не доведе до повишаване на привлекателността на петролните компании сред инвеститорите.

Най-голямата американска петролна компания на САЩ, ExxonMobil е с най-голям дефицит – разликата между дивидентите и паричния поток е в размер от 65 млрд. долара. При BP този показател достига 49,7 млрд. долара, при Chevron – над 43 млрд. долара, при Total и Shell – 27 млрд. долара и 22,9 млрд. долара съответно.

Дефицитът не означава, че петролните компании са губещи, но те плащат прекомерно високи дивиденти. Западните експерти смятат, че определена роля по отношение на изплащането на дивиденти играе Wall Street, заради оказвания натиск върху петролните компании и изискването да не се намалява заплащането на дивиденти – като дивиденти и или обратно изкупуване на акции. Всеки опит за намаляване на плащанията се посреща със съпротива.

Нещо повече, акционерите настояват за ръст на дивидентите в дългосрочен план, без което е невъзможен да се осигури ръст на капитализацията. След срива в периода на ниските цени през 2015-2016 г. някои големи петролни компании намалиха дивидентите, но след това възобновиха плащанията в същия размер в резултат на привличането на кредити и продажбата на активи.

Според експертите от IEEFA, петте големи петролни компании през последното десетилетие са се отървали от активи в обем от 246,7 млрд. долара. Най-много е получила Shell – 68 млрд. долара.

„Тези мерки се превръщат в тенденция в сектора за получаване на необходимите средства - чрез продажбата на проблемни и малко привлекателни активи“, се казва в доклада на IEEFA. Тази тенденция се очаква да продължи и през следващите години, предвид обявената продажба от петте компании на голям брой активи в света.

В допълнение към продажбата на активи, петролните компании са принудени да увеличат и дълговото бреме. Петте компании от 2010 г. до третото тримесечие на 2019 г. са взели от банките кредити за сума от порядъка на 122 млрд. долара, което е осигурило възможността за повишаване на дивидентите. Най-много са привлечените кредити от Shell и BP – 36,2 млрд. долара и 33,3 млрд. съответно.

Изплащането на високи дивиденти чрез продажбата на активи и привличането на кредити обаче не са довели до поскъпването на акциите на петролните компании. Нефтогазовият сектор изглежда лошо и според индикатора S&P 500. Инвеститорите не проявяват интерес дори към големите нефтени компании, тъй като не вярват в перспективите на нефтогазовия сектор дори и след повишаване на цената на енергоносителите.

„Големите петролни компании изглеждат зле на пазара, но се надяват, че акционерите няма да обърнат внимание на това, докато се плащат високи дивиденти...Продажбата на активи и увеличаването на дълговете още повече задълбочават проблемите“, заявява финансовия директор на IEEFA Tom Sanzillo. Анализаторите стигат до логичен извод, че изплащането на високи дивиденти, чрез средствата, получени от продажбата на активи и привличането на кредити не може да продължи вечно. Политиката на големите нефтогазови компании все повече прилича на спекулативни инвестиции: увеличаване на дивидентните плащания на всяка цена, за да се увеличи стойността на акциите.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща