Износът на ток до 19 януари тази година намалява с 34.23 на сто, вносът нараства с 66.15 процента

Спрямо същия период на миналата година производството на еленергия намалява с 14.97 процента, а потреблението - с 6.06 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2321
article picture alt description

Негативната тенденция при производството, потреблението и износа на ток се запазва, но се наблюдава и слабо подобрение. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остават положителни. Ако доскоро се отчиташе много високо участие на ВЕИ в разпределителната мрежа за сметка на преносната, през първите деветнадесет дни на тази година ролята се променя. Сега по-високо е участието на ВЕИ в преносната мрежа. Очаквано много висок остава отрицателния дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 до 19 януари на 2020 г. спрямо същото време на предходната.

Производството на електроенергия за първите деветнадесет дни на месец януари тази година е в обем от 2 433 398 MWh, което е понижение (минус) с 14.97 % спрямо година по-рано. За сравнение, през същия период година по-рано произведеният ток е бил от порядъка на 2 861 783 MWh.

Потреблението на електроенергия запазва негативната тенденция, отчитана вече седмици наред. Така например, ако през посочените деветнадесет дни на предишната 2019 г. потреблението е възлизало на 2 628 262 MWh, то за същото време на настоящата 2020 г. е в обем от  2 469 092 MWh. Спадът е (минус) 6.06 %. Понижението е съществено, но седмица по-рано цифрата бе по-висока (минус 8.03 %).

Продължава да се запазва отрицателният дял при износа на електроенергия, който за първите деветнадесет дни на тази година е в обем от 276 729 MWh, което е понижение (минус) от 34.23 % спрямо същото време година по-рано. За сравнение за времето от 1 до 19 януари миналата година износът на ток е бил в обем от 420 727 MWh.

Както става ясно от оперативните данни на ЕСО за първите 19 дни на тази година нараства и вносът на електроенергия и то със значителните (плюс) 66.15 %. Така например през първите 19 дни на 2019 г. той е бил в обем от 188 914 MWh, докато през същото време на тази година се увеличава (плюс) до 313 878 MWh.

За пореден отчетен период се отчита спад и по отношение на участието на базовите централи. Според данните на системния оператор, ако  за първите деветнадесет дни на предходната 2019 г. участието на базовите централи е било в обем от 2 525 329 MWh, то за същото време на настоящата 2020 г. се свива до 2 176 095 MWh. Това е понижение (минус) с 13.83 %.

Затова пък дела на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната система остава положителен.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа расте (плюс) с 18.06 процента за първите деветнадесет дни на настоящата година. За сравнение, ако за посочения сравняван  период на предишната година дела на ВЕИ в преносната мрежа е бил в обем от 60 199 MWh, то сега нараства  до 71 071 MWh. В частност това се дължи както на положителното участие на вятърните (плюс 14.50 %) и фотоволтаични (плюс 20.67 %) мощности, така и на биомасата (плюс 38.56 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа остава положителен, но и почти символичен за настоящия отчетен период от 1 до 19 януари тази година, спрямо предходната. Така например, ако през посоченото време на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 90 601 MWh, то сега нараства съвсем слабо – до 90 849 MWh. Това е увеличение (плюс) от 0.27 %. В частност това се дължи на отрицателния дял на вятърните мощности (минус 5.76 %), въпреки че фотоволтаиците и биомасата запазват положителното си участие  (плюс 9.73 % и плюс 5.41% съответно).

Негативната тенденция по отношение на участието на ВЕЦ се запазва и за сравнявания отчетен период на тази година намалява (минус) с 48.62 %. За сравнение, ако през първите 19 дни на миналата 2019 г. дела на ВЕЦ е бил в обем от 185 654 MWh, то през същите дни на настоящата 2020 г. този дял се свива до 95 383 MWh. Седмица по-рано, или по-точно за първите 12 дни на тази година спрямо миналата  отчетеният спад бе 50.04 %. Дали разликата в тези отчетни данни е някакво подобрение е рано и трудно да се каже, тъй като са необходими и други данни.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща